Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3159
Authors Pau de Bellviure
Titles Dompna gentil, vos m'enculpats a tort
Incipit & Explicits text: Dompna gentil, vos m'enculpats a tort … no mengen l'os, ne·l volen lexar roure
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I-III, VI=] 10^ 10ï 10ï 10^ 10 10 10^ 10^; [IV-V=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: [I-III, VI=] abbaccdd; [IV-V=] abbacddc
References (most recent first) Bellviure et al. (2008), “Dompna gentil, vos m'enculpats a tort [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 136
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 186-191 , n. 16 (ed. ref.)
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 136-137 , n. 85
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 222 , n. 16.1 (286:2)
Arqués (1992), “Dóna del món (Notes sobre el maldit a propòsit de Pau de Bellviure)”, Rassegna Iberistica
Marfany (1966), Poesia catalana medieval 74 (ed. parcial)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:78-80
Milà i Fontanals (1878), Poètes lyriques catalans 68-70 , n. 5
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7207
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 126v-127v
Title(s) Pau de Bellviure, Dompna gentil, vos m'enculpats a tort, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 126v] Pau de bellviure
text: Dompna gentil / vos menculpats atort … [ 127v] … No mengen los / nel volen lexar roure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7081
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 133v-134
Title(s) Pau de Bellviure, Dompna gentil, vos m'enculpats a tort, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 133v] Pau de bell viure
text: [D]Ompna gentil / vos mjnculpats a tort … [ 134] … No mengant los / nel volen lexar roure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. Segueixen dues composicions creuades, una de Guillem de Berguedà i una altra de Pere de Galseran
ID no. of Witness 3 cnum 5873
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxvjr-v
Title(s) Pau de Bellviure, Dompna gentil, vos m'enculpats a tort, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvj] Pau de bellujure
text: D6Ompna gentil / vos mjnculpats a tort … [ cxvjv] … No mengant los / nel volen lexar roure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28