Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3157
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: Tobies
Liber Tobiae
Date / Place traduït 1351 [?] - 1450 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3681
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 106 (BITECA manid 1439)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 58rb-60vb
Title(s) Desconegut, Bíblia AT: Tobies (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1450 [?] 1:1 - 11:17
Incipit & Explicits rubr.: [ 58rb] LA YSTORIA DE THVBIES
text: F3on dela çiutat e trip de neptalii que es en les stremes partides de la prouinçia de Galilea sobre Naason. Apres la uia de Ocçident% e a la part sinestra Sephet Çiutat … [ 60vb] … pres hun drap de li torcali los vuls de ço que ne[con]sa e de fet Thubies veu clar e glorificaren entre tots a deu omnipotent e tots los conexents. Lauos dix thobies Beneyt sies tu senyor deu cor
Condition fragment
References Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2008-01-03