Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3154
Authors Francí Desvalls, Cavaller
Titles Lletres de batalla contra lo comte d'Iscla Mossèn Torrelles
Date / Place escrit Perpignan 1471-05-06
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Corresponsal: Torrellas (Mossèn), Comte d'Ischia [?]
References (most recent first) Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 7:57-60 , n. CLVIII
Subject EPÍSTOLES
CAVALLERIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9617
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 30 (BITECA manid 2589)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler (compilador segons Duran), Jaume Garcia (compilador segons Duran), Pere Benet Jornet (compilador segons Duran), 1495 a quo
Location in witness ff. cxcviii-ccii ff. 99-102
Title(s) Francí Desvalls, Cavaller, Lletres de batalla contra lo comte d'Iscla Mossèn Torrelles, escrit 1471-05-06
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcviii] Letres de batalla contra lo comte de Iscle Mossen Torrelles tremetes per Mossen Franci dez Valls pus Jove
text: Quant es vergonyosa cosa en publichs actes tenir la honor los cavallers avorrida … [ ccii] … trobareu en la vila de Perpinya persona ab bastant poder per rebre qualsevulla resposta qui de vos me vingue E perque paraules mudar nos puguen vos tremet la present partida per A.B.C. sotscrita de la mia ma hi ab lo segell de mes armes segellada per Dalphim haraud a la relatio del qual stare
datatio: Dada en la vila de Perpinya a VI del mes de maig del any mil CCCCLXXI
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2011-03-15