Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3152
Name Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil
Sex H
Milestones Naixement 1877
Mort 1971
Affiliation bibliòfil
Owner of copid 1236 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, Incunable 1 (1490). Lluís d' Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, escrit 1490 [?] .
copid 1276 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, Incunable-3 (1500). Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1306 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, Incunable-8 (1497-08-22). Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490 .
copid 1358 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), Incunable-2 (1493-09-06). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31 .
copid 1525 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/149 (1555). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1535 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Fons Nicolau Primitiu), XVI/64 (1502-11-18). Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet i Breçó), traduït 1502 a quo .
copid 1537 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/125 (1560). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1853 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), signatura desconeguda XVI/21? (1511 a quo). Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo .
copid 1854 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/195 (1511 a quo). Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo .
copid 2057 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/1 (1547 - 1548-07-30). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488 .
copid 2130 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/184 (1533-04-04). Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem .
copid 2177 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/8 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 3067 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/2 (1518-12-22). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 .
copid 3068 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/5 (1547 - 1548-07-30). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488 .
copid 3069 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/31 (1521-07-12). Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283 .
copid 3070 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/13 (1558). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
manid 1261 MS: València: Biblioteca Valenciana, Incunable 1. 1491 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Receptes mèdiques, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
manid 2689 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), XVI/176. València: Francisco Díaz Romano, 1533-04-04. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
manid 2724 MS: València: Biblioteca Valenciana, Ms. 125. 1426 - 1574. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi del Gremi dels espasers, promulgat 1425.
manid 2725 MS: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), Ms. 136. 1462 - 1518. Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518.
manid 2726 MS: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), Ms. 137. València[?]:, 1443 [?]. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 2791 MS: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), Ms. 61. 1311 - 1539. Gremi dels teixidors i tintorers, Ordinacions i capítols, promulgat 1311 - 1539.
manid 2795 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), XVI/83. València: Joan Vinyau, 1521 ca. Desconegut, Salutifera preparació per a l'incert dia i hora de la mort, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q3340990
Tractat a Seguí i Francès (2006), “Nicolau Primitiu i la seua recuperació del patrimoni documental valencià”, Nicolau Primitiu i la Guerra Civil 1936-1939
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q3340990 vist 2023-11-13
Record Status Created 2002-01-16
Updated 2023-11-13