Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3148
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Charles Samaran
Robert Marichal
Title Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 6. Bourgogne, Centre, Sud-Est et Sud-Ouest de la France
Place / Publisher Paris: CNRS
Date / Location 1968: cols.
Volumes 2
Held by Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2020 MS: Chantilly: Institut de France, 142 | XIX D.14. Perpignan:, 1427-12-12. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1533 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 6. Lluís Navarro, 1428-02-14. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1049 MS: Paris: Nationale-Richelieu, Espagnol 8. Francesc Vidal, 1461-10-12. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1498 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 45. Nersus, 1456-03-27. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1350 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 98. Barcelona: Joan Coll, 1412-05-06. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1713 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 9443. 1341 - 1360 ca. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
Record Status Created 1996-01-29
Updated 2011-04-06