Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3147
Authors Lluís d' Avinyó
Titles Tots mos delits en un punt volguí perdre
Incipit & Explicits text: [T]ots mos delits en un punt volguí perdre … car viure mal no deu negú·cceptar
Date / Place escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Arqués (1992), “La poesies [sic] amb la rúbrica “Mossèn Avinyó””,
Hammerich (1929), “Le pèlerinage de Louis d'Auxerre au Purgatoire de S. Patrice. Correction du texte latin par une traduction catalane”, Romania 1:311-20 , n. x (ed. ref.)
Avinyó [Mossèn d'] et al. (2008), “[T]ots mos delits en un punt volgui perdre [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 256
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 192 , n. 10.14 (219:368)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10116
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 177
Title(s) Lluís d' Avinyó, Tots mos delits en un punt volguí perdre, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 177] Tornada
text: Altas de sort / quim fa viuint penar … car viure mal / nol deu nengucceptar
Poetic Stanza 1 x 4
ID no. of Witness 2 cnum 5992
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ccxxjr-v
Title(s) Lluís d' Avinyó, Tots mos delits en un punt volguí perdre, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxj] Mossen auinyo
text: [T]Ots mos delits / en vn punt volguj perdre … [ ccxxjv] … Car viure mal / nol deu nengucceptar
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28