Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3146
Authors Lluís d' Avinyó
Titles Socors de les muses no'm par que fretura
Incipit & Explicits text: Socors de les muses no'm par que fretura … pus tant yo'm esforça en fer vos més richa
Date / Place escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
References (most recent first) Arqués (1992), “La poesies [sic] amb la rúbrica “Mossèn Avinyó””,
Hammerich (1929), “Le pèlerinage de Louis d'Auxerre au Purgatoire de S. Patrice. Correction du texte latin par une traduction catalane”, Romania 1:333-42 , n. xii
Garcia Sempere et al. (2006), “Les poesies catalanes de Mossèn Avinyó del ms. B2280 de la Hispanic Society of America”, Cultura Neolatina 129-132
Avinyó [Mossèn d'] et al. (1999), “Socors de les muses no'm par que fretura [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 64 , n. 10.13 (60:27)
Ramírez de Arellano (1976), La poesía cortesana del siglo XV y el “Cancionero Vindel”. Contribución al estudio de la temprana lírica española. Estudio preliminar y edición crítica de los textos únicos del Cancionero 137-138 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8309
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, B2280 (BITECA manid 1319)
Copied 1466 - 1500
Location in witness pp. 309-310
Title(s) Lluís d' Avinyó, Socors de les muses no'm par que fretura, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 309] Mossen aujnyo
text: Socors deles muses / nom par que fretura … [ 310] … Pus tant yom esforça / en fer vos mes richa
Poetic Stanza 5 x 10
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffjn”. Glosses marginals sobre els personatges mitològics esmentats en el poema (assenyalats al text amb una nota de crida) no es poden llegir completes en estar els marges tallats: p. 309r muses, [reina de] Saba, Venus, p. 309b Elicona, Minerva, Filomena, p. 310a Màrcia, Caleopea
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2008-05-10