Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3141
Format llibre. ref. sec.. imprés
Title Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll
Associated persons Agustí Estrader (Ed.)
M. Àngels Sanllehy i Sabi (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Date / Location 1989: pp. xvi + 524
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya Top. 25 GAV Biteca 1-2
Barcelona: Biblioteca de treball Top. 25 GAV Biteca 1-2
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 2053 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 9. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 1962 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 25. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-03-18. Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?].
copid 1926 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 68. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2663 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 87. Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2073 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 87 (2n imprès del volum). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2074 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 88 (7). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2075 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 95. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1743 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 102. València[?]: Jorge Costilla, 1513-10-12. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 1265 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 105. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1364 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 107. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1142 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 108. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 2076 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 109. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1504 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 110. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1523 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 111. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1897 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 144. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
copid 1266 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 147. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1207 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 171. Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 2054 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 290. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2072 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 291. Barcelona: Rafael Figueró, per a Barcelona: Diputació, 1685. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 2071 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 401. Barcelona: Llorens Déu, et al., per a Barcelona: Diputació, 1620. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2648 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 456. Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1594 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 814. València[?]:, 1500 a quo. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1141 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 881. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1914 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1007. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1522-02-08. Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?].
copid 1919 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1165. Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 1363 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1458. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 1297 Ed.: Ripoll: Olim Lambert Mata. Lleida: Enric Botel, 1495-11-05. Clemente Sánchez de Vercial, Sagramental arromançat (tr. Desconegut), traduït 1423 a quo - 1495 ad quem.
copid 1380 Ed.: Ripoll: Olim Lambert Mata. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1379 Ed.: Ripoll: Olim Lambert Mata. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1381 Ed.: Ripoll: Olim Lambert Mata. València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jacobo de Vila, 1493-01-11. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
copid 1382 Ed.: Ripoll: Olim Lambert Mata. València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
Source of Data for Libraries libid 1170 Ripoll: Lambert Mata
libid 1241 Ripoll: Olim Lambert Mata
Record Status Created 1996-01-16
Updated 2007-07-11