Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3139
Authors Lluís d' Avinyó
Titles Lo molt voler jo crech no·s pot compendre
Incipit & Explicits text: Lo molt voler jo crech no·s pot compendre … que no·s dol gens del mal qui·m trau d'arbitre
Date / Place escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefgh
References (most recent first) Arqués (1992), “La poesies [sic] amb la rúbrica “Mossèn Avinyó””,
Hammerich (1929), “Le pèlerinage de Louis d'Auxerre au Purgatoire de S. Patrice. Correction du texte latin par une traduction catalane”, Romania 1:231-40 , n. ii (ed. ref.)
Avinyó [Mossèn d'] et al. (2008), “Lo molt voler jo crech no·s pot comprendre [Text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 246
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 212 , n. 10.1 (263:7)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5983
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ccxvjr-v
Title(s) Lluís d' Avinyó, Lo molt voler jo crech no·s pot compendre, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxvj] Mossen auinyo
rubr.: strampa
text: [L]O molt voler / Jo crech nos pot compendre … [ ccxvjv] … Que nos dol gens / del mal quin trau darbitre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28