Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3132
Authors Lluís d' Averçó
Titles Bonamors vol e cosen xascun dia
Incipit & Explicits text: Bonamors vol e cosen xascun dia … que·l ver amich ben remuneratz sia
Date / Place escrit
Language català [?]
provençal [?]
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï: aa
Associated Texts part de texid 1408 Lluís d' Averçó, Torcimany, escrit 1375 - 1400
References (most recent first) Averçó et al. (2008), “Bon'amors vol e cosen xascun dia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 47 , n. 9.1d (1:4)
Averçó et al. (1956), “Torcimany” de Luis de Averçó. Tratado retórico gramatical y diccionario de rimas. Siglos XIV-XV. Transcripción, introducción e índices por José María Casas Homs. Nota preliminar por Jorge Rubió Balaguer 1:172 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8316
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.I.3 (BITECA manid 1362)
Copied Barcelona: Lluís d' Averçó, 1385 - 1406 (filigranes)
1376 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. [74]
Title(s) Lluís d' Averçó, Bonamors vol e cosen xascun dia, escrit
Incipit & Explicits text: [ [74]] Bonamors uol / e cosen xascun dia … Quel uer amich / ben remuneratz sia
Poetic Stanza 1 x 2
ID no. of Witness 2 cnum 10148
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness f. 242
Title(s) Lluís d' Averçó, Bonamors vol e cosen xascun dia, escrit
Incipit & Explicits text: [ 242] Bonamors uol / e cosen xascun dia … Quel uer amich / ben remunerat sia
Poetic Stanza 1 x 2
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28