Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3130
Authors Lluís d' Averçó
Titles Con volentatz en amar se desperta
Incipit & Explicits text: Con volentatz en amar se desperta … Lur bon·amor hauran celan noyrida
Date / Place escrit
Language català [?]
provençal [?]
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Texts part de texid 1408 Lluís d' Averçó, Torcimany, escrit 1375 - 1400
References (most recent first) Averçó et al. (2008), “Con volentatz en amar se desperta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 177 , n. 9.1b (219:256)
Averçó et al. (1956), “Torcimany” de Luis de Averçó. Tratado retórico gramatical y diccionario de rimas. Siglos XIV-XV. Transcripción, introducción e índices por José María Casas Homs. Nota preliminar por Jorge Rubió Balaguer 1:112 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8314
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.I.3 (BITECA manid 1362)
Copied Barcelona: Lluís d' Averçó, 1385 - 1406 (filigranes)
1376 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. [38]v
Title(s) Lluís d' Averçó, Con volentatz en amar se desperta, escrit
Incipit & Explicits text: [ [38]v] Con uolentatz en amar se desperta … Lur bonamor hauran çelan noyrida
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 10146
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 231v-232
Title(s) Lluís d' Averçó, Con volentatz en amar se desperta, escrit
Incipit & Explicits text: [ 231v] Con uolentatz / en amar se desperta … [ 232] … Lur bon amor / hauran celan noyrida
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28