Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 3129
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number R. Llull 72 | Antic 41 RD 76
Printed València: Joan Jofré para Gregori Genovart, 1521-07-12

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: I + 6 prel. + [I]-[CLI] + I
Collation *2-7 A-Q8 R-S6 T2-11
Size pàgina 270 × 195 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum restaurat, amb algunes taques d'humitat i forats per bibliòfags al marge inferior. Els deu primers folis són els que estan pitjor, els hi manca la cantonada inferior exterior, ara restaurada en paper i que afecta la lectura del text sobretot en els primers folis. Manca, al marge de la portada, el f. CLI. Foliació impresa, excepte al primer foli; marquem el foli final entre claudàtors perquè actualment no es conserva la foliació, manca la cantonada superior exterior, avui restaurada amb foli blanc. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding en pergamí tou, sense tanques
Previous owners (oldest first) Antonii Raymundi Pasqual, clergue regular (al primer foli, on comença l'epístola, anotació a ploma: “Est Antonij Raymundi Pasqual Cist. Mon.”)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Note algunes notes de lectura escrites a ploma
Record Status Created 2007-09-28
Updated 2010-04-14