Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3125
Authors Pere d'Anyó, Prevere
Titles D'aquell gran diluvi hon l'om se negava
Incipit & Explicits text: D'aquell gran diluvi hon l'om se negava … vos dol que desige per a coses mies
Date / Place escrit València [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10: abaabcdccdee
References (most recent first) Anyó et al. (1999), “D'aquell gran diluvi hon l'om se negava [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 74 , n. 7.2 (61:60)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 511-514 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7287
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, Inc. 263 (BITECA manid 1452)
Imprint València: Lambert Palmart, 1487-04-14
Location in witness ff. h [j] - h iijv
Title(s) Pere d'Anyó, Prevere, D'aquell gran diluvi hon l'om se negava, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ h [j]] A honor e lahor dela purissima conceptio dela verge Maria : Respon mossen Pere de anyo preuere ala carta de nauegar
text: [ h [j]v] Daquell gran diluui // hon lom se negaua … [ h iijv] … Vos dol que desige / pera coses mies
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2008-05-10