Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3117
Name Santiago Martín Sanz, relligador
Sex H
Milestones Lloc vinculat Madrid 1790 ca.
Mort Madrid 1828
Naixement Paracuellos 1775 ca.
Associated Persons altre: Fernando Scio de San Miguel, fe catòlica romana
Affiliation relligador
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions copid 1371 Ed.: Madrid: Palacio, I/18 (1483-01-29). Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381 .
manid 2060 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532. Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 2061 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533. Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2186 Ed.: Madrid: Palacio, III/3956 i III/3957. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
Note Nomenat relligador de "Cámara" el 1804, rebé del Pare Fernando Scio al 1803 l'encàrrec de relligar els manuscrits procedents dels col·legis majors de Salamanca. Més tard relligà la biblioteca de Gondomar.
Record Status Created 2001-02-15
Updated 2016-03-30