Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3114
Authors Berenguer d' Anoia
Titles Berenger d'Anoia·m dits hom
Incipit & Explicits text: Berenger d'Anoia·m dits hom … e a Noia naschron mos parens
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 7 8 8: aabb
Associated Texts composició constituïda per versos acròstics i telèstics a partir de la primera i darrera lletra dels hemistiquis dels vv. 1-41 de texid 3113 Berenguer d' Anoia, Be volgra que bon exemple, escrit
texid 3113 Berenguer d' Anoia, Be volgra que bon exemple, escrit
part de texid 1403 Berenguer d' Anoia, Mirall de trobar, escrit 1301 - 1310
References (most recent first) Anoia et al. (2008), “Be volgra que bon exemple [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 54 , n. 5.1aï (36:5)
Anoia et al. (1984), Mirall de trobar 72-78 (ed. ref.)
Anoia et al. (1955), Mirall de trobar 3-6
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8333
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 239 (BITECA manid 1137)
Copied 1391 - 1400
Location in witness f. jra-vb
Title(s) Berenguer d' Anoia, Berenger d'Anoia·m dits hom, escrit
Incipit & Explicits text: [ jra-vb] N [sic=B] E R E N G E [.] D A N O Y A M D Y T S H H [sic=O] M M O N P A I R E F E A S A T S P R O M E T [sic=N] I N C H A F O M O S N A X I M E N S E A N O I A N A S C H R O N M O S P A R E N S | B E R E N G E R D A N O Y A M D Y T S H O M M O N P A I R E F E A S A T S P R O M E N [sic=N] I N C H A F O M O S N A X I M E N S E A N O I A N A S C H R O N M O S P A R E N S
Poetic Stanza 1 x 4
Note en dues ocasions hem transcrit íntegrament la composició, primer tal com es llegeix a partir de les lletres inicial i final dels vv. 1-13 i 27-54 de la poesia “Bé volgra que”i després tal com es llegeix a partir de les lletres inicial i final dels vv. 14-26 i 55-82 de l'esmentada poesia. Cal advertir que aquesta numeració dels versos s'adiu amb la disposició de les línies tal com es troben al manuscrit, ben diferent a la sol·lució adoptada pels editors moderns
ID no. of Witness 2 cnum 8334
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13405 (BITECA manid 2116)
Copied 1681 - 1700
Location in witness f. 1rb-vb
Title(s) Berenguer d' Anoia, Berenger d'Anoia·m dits hom, escrit
Incipit & Explicits text: [ 1rb-vb] N [sic=B] E R E N G E [.] D A N O Y A M D Y T S H H [sic=O] M M O N P A I R E F E A S A T S P R O M E T [sic=N] I N C H A F O M O S N A X I M E N S E A N O I A N A S C H R O N M O S P A R E N S | B E R E N G E R D A N [.] Y A M D I T S O [sic=H] O M M O N P A J R E F O A S A T S P R O M E N I N C H A F O M O S [.] A X I M E N S E A N O I A N A S C H R O N M O S P A R E N S
Poetic Stanza 1 x 4
Note en dues ocasions hem transcrit íntegrament aquesta composició de quatre versos, primer tal com es llegeix a partir de les lletres inicial i final dels vv. 1-13 i 27-54 de la poesia "Bé volgra que" i després tal com es llegeix a partir de les lletres inicial i final dels vv. 14-26 i 55-82 de l'esmentada poesia. Cal advertir que aquesta numeració dels versos s'adiu amb la disposició de les línies tal com es troben al manuscrit, ben diferent a la soul·lució adoptada pels editors moderns.
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28