Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3113
Name Joseph Conca (Floruit 1547 - 1650 [?])
Sex H
Milestones Floruit 1547 - 1650 [?]
Owner of manid 2186 Ed.: Madrid: Palacio, III/3956 i III/3957. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
Note firma difícil d'interpretar, a la Biblioteca no recorden la presència d'aquest ex-libris en altres impresos, tot i que no és definitiu, car el fons del XVI encara es troba per estudiar
Record Status Created 2001-02-14
Updated 2016-03-30