Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3112
Authors Pere Alemany
Titles Ay, senyer, saludar m'ets?
Incipit & Explicits text: Ay, senyer, saludar m'ets? … es un pauquet li diray
Date / Place escrit 1301 [?] - 1346
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 3 7ï 7 3 7 7 7: abbabbcdd
References (most recent first) Alemany et al. (1999), “Ay, senyer, saludar m'ets? [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 134 , n. 4.1 (183:1)
Badia (1983), Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll 225-229 , n. xi (ed. ref.)
Rubió i Balaguer (1905), “Del manuscrit 129 de Ripoll del segle XIVè”, Revista de Bibliografia Catalana 338 i 362-363 , n. xi
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7400
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 129 (BITECA manid 1275)
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)
1391 - 1400 (Catàleg)
Location in witness f. 28v
Title(s) Pere Alemany, Ay, senyer, saludar m'ets?, escrit 1301 [?] - 1346
Incipit & Explicits rubr.: [ 28v] Dancia petri Alamayn
text: Ay senyer saludar mets … esun pauquet li diray
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 9, 1 x 3
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2008-05-10