Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3111
Authors Pere Alcanyís
Titles Altisme Déu, Vós qui sou nostra via
Incipit & Explicits text: Altisme Déu, Vós qui sou nostra via … per pur·amor, pensant a Déu més plaure
Date / Place escrit València [?] 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abaabcdccd
References (most recent first) Alcanyís (2008), “Altisme Deu, Vos qui sou nostra via [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 67-68 , n. 3.1 (60:43)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 331-333 (ed. ref.)
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 88-90 , n. 42
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [192-194]
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2993
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 51v-52v
Title(s) Pere Alcanyís, Altisme Déu, Vós qui sou nostra via, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 51v] Rospon [sic] mestre Pere alcanyiç metge de Xatiua per honor dela Ioya / en lahor dela verge Maria
rubr.: Cobla esparça inuocant auxili diuinal
text: Altisme deu / vos qui sou nostra via … [ 52v] … Per puramor / pensant a deu mes plaure
Poetic Stanza 6 x 10, 1 x 5
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Resposta” i la darrera de “Tornada”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2012-01-28