Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3110
Authors Lluís d' Alcanyís
Titles Per vós loar he mester vostra força
Incipit & Explicits text: Per vós loar he mester vostra força … De tots creats vós sou complida norma
Date / Place escrit València [?] 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10^ 10^ 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Alcanyís et al. (2008), “Per vos loar he mester vostra força [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 185 , n. 2.1 (219:313)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 265-266 , n. viii (ed. ref.)
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 20-21 , n. 8
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [114-115]
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2962
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 12v-13
Title(s) Lluís d' Alcanyís, Per vós loar he mester vostra força, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 12v] Resposta de mestre alcanyiç mestre en medicina en lahors dela verge Maria per la Ioya
text: Per vos loar / he mestrer vostra força … [ 13] … Detots creats / vos sou complida norma
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2008-05-10