Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3109
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Jordi Parramon i Blasco
Title Repertori mètric de la poesia catalana medieval
Series Textos i Estudis de Cultura Catalana, 27
Place / Publisher Barcelona: Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 1992: pp. 337
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GA
Source of Data for Works texid 3378 A. de Muntanyans, Gentils Bonetz, los mals qu·avetz retraytz, escrit 1350 [?] - 1410 [?]
texid 1449 Aimó de Cescars, Unas noves vull comensar, escrit 1290 - 1310
texid 1452 Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
texid 3209 Andreu Despens, Bell cavaller: pus m'estas demenan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5267 Andreu Despens, En cavaller: ma volentat seria, escrit 1470 ad quem
texid 3210 Andreu Despens, Mossen Johan, digues-me que fare, escrit
texid 2595 Andreu Febrer i Callís, Amors, qui tost fér, quant li play, escrit 1444 ad quem
texid 2594 Andreu Febrer i Callís, Are·m platz bé com l'afan e·l martire, escrit 1444 ad quem
texid 3238 Andreu Febrer i Callís, Ay! cors avar, scas, richs de mercè, escrit 1444 ad quem
texid 2592 Andreu Febrer i Callís, Combas e valhs, puigs, muntanyes e colhs, escrit 1392 - 1396
texid 2587 Andreu Febrer i Callís, Del cor preyon me pàrton li sospir, escrit 1444 ad quem
texid 2593 Andreu Febrer i Callís, Del tot me cuydave lexar, escrit 1444 ad quem
texid 2590 Andreu Febrer i Callís, Dolorós critz ab votz brava, terribla, escrit 1398
texid 2588 Andreu Febrer i Callís, Dompna, lo jorn qu·yeu me pertí de vós, escrit 1444 ad quem
texid 2586 Andreu Febrer i Callís, E lhas, amors! Ten pauch vos cal de mé, escrit 1444 ad quem
texid 2584 Andreu Febrer i Callís, Ja per dir-vos mon cor e mon talan, escrit 1444 ad quem
texid 2596 Andreu Febrer i Callís, Las, a qui diré ma langor?, escrit 1398 ca.
texid 2585 Andreu Febrer i Callís, Lo fol desir qu·Amor ha fayt intrar, escrit 1444 ad quem
texid 2591 Andreu Febrer i Callís, Pus qu·estorts suy del lach de la mar fonda, escrit 1398
texid 2589 Andreu Febrer i Callís, Si·n lo món fos gentilesa perduda, escrit 1393 - 1400
texid 2582 Andreu Febrer i Callís, Sobre·l pus naut alament de tots quatre, escrit 1444 ad quem
texid 3165 Andreu de Boixadós, Pus mon cosi me trau de pressa tanta, escrit
texid 1962 Anselm Turmeda, En nom de la essència, escrit 1417 - 1418 [?]
texid 1963 Anselm Turmeda, Les prometences, escrit 1407-03
texid 1960 Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
texid 1961 Anselm Turmeda, No crech pas, escrit 1406
texid 5581 Anselm Turmeda, O Babilon, a tu, Barcelona, escrit
texid 1959 Anselm Turmeda, Si em lleví un bon maití, escrit 1398
texid 2245 Antoni de Vallmanya, Als desigants a·conseguir lo premi, escrit 1458-05-28
texid 1964 Antoni de Vallmanya, Anciós tot de l'amagat engan, escrit 1450 - 1500
texid 3534 Antoni de Vallmanya, Aquella gran força tan fort que us defensa, escrit 1450 - 1500
texid 3513 Antoni de Vallmanya, En Ffogassot, pus sou enamorat, escrit 1454-05-31 - 1458-06-27
texid 3516 Antoni de Vallmanya, Ingrat voler me fa d'amor complànyer, escrit 1457-04-24
texid 3519 Antoni de Vallmanya, Junt és lo temps fer ma dolor crida, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3535 Antoni de Vallmanya, L'enteniment, mirant la prescièntia, escrit 1450 - 1500
texid 3515 Antoni de Vallmanya, L'ignorat hom porta·b sí un greu dan, escrit 1457-04-24
texid 3520 Antoni de Vallmanya, Los d'amar fals mereixen portar mal, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3521 Antoni de Vallmanya, Mort me donau Senyora vida mia, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3523 Antoni de Vallmanya, Només que vós virtut havets estrema, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3517 Antoni de Vallmanya, Novellament he sentida l'empresa, escrit 1459-06-25
texid 3522 Antoni de Vallmanya, No·m plau lo tall que teniu, ne manera, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3524 Antoni de Vallmanya, Per lo que veig de vos tot me reprench, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3526 Antoni de Vallmanya, Pus que tots jorns no sessau fer gabella, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3527 Antoni de Vallmanya, Qual mils de mi, en tal ira cayguda, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3528 Antoni de Vallmanya, Qual un de tants dir porà qu'ell no senta, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3529 Antoni de Vallmanya, Quala vuy és que per amar lenguescha?, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3530 Antoni de Vallmanya, Sentir no pot, un'amor tan encesa, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3531 Antoni de Vallmanya, Si tardas veus he fallit en respondre, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3319 Antoni de Vallmanya, Sou vós sens par, Verge, dona polida, escrit 1474 ca.
texid 3532 Antoni de Vallmanya, Tots los delits d'amor veig luny de mi, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3533 Antoni de Vallmanya, Vostres viltats me foren manifestes, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3525 Antoni de Vallmanya, ¨Qual és aquell envejós qu'à bastat, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3344 Arnau March, Levant mos ulhs, pres del Cel vi [e]star, escrit 1410 - 1430
texid 3345 Arnau March, Novelh pançer m'es vengutz soptamen, escrit 1410 - 1430
texid 3346 Arnau March, Presumptuos Cors, ple de vanitats, escrit 1410 - 1430
texid 3347 Arnau March, Qui pora dir lo misteri ten alt, escrit 1410 - 1430
texid 3348 Arnau March, Si m'avets tolt, Amor, del tot lo sen, escrit 1410 - 1430
texid 3349 Arnau March, Tot hom se guart de mi, escrit 1410 - 1430
texid 3350 Arnau March, Un novell fruyt, exit de la rabaça, escrit 1410 - 1430
texid 3230 Arnau d'Erill, Senyor de Selgua, O tu, tray#dor, que tan sovint renegues, escrit
texid 3208 Arnau de Cors, Causa tan gran produint tal effecte, escrit 1486 ad quem
texid 3206 Artal de Claramunt, Sy bé Fortuna·s dat lo torn, escrit
texid 3839 Ausiàs March, Cavaller, A Déu siau, vos, mon delit, escrit 1459 ad quem
texid 3836 Ausiàs March, Cavaller, A mal estrany es la pena estranya, escrit 1459 ad quem
texid 5062 Ausiàs March, Cavaller, Ab molta rahó me desenamore, escrit 1454 ad quem
texid 3837 Ausiàs March, Cavaller, Ab tal dolor com l'esperit s'arranqua, escrit 1459 ad quem
texid 3838 Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
texid 3845 Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
texid 3844 Ausiàs March, Cavaller, Algú no pot haver en si poder, escrit 1459 ad quem
texid 3846 Ausiàs March, Cavaller, Als fats coman tot quant serà de mi, escrit 1459 ad quem
texid 3847 Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
texid 3848 Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
texid 3849 Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
texid 3850 Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
texid 3851 Ausiàs March, Cavaller, Aquesta és perdurable dolor, escrit 1459 ad quem
texid 3840 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui desija vianda, escrit 1459 ad quem
texid 3841 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
texid 3842 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s parteix de sa terra, escrit 1459 ad quem
texid 3843 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
texid 3852 Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
texid 3853 Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
texid 3854 Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
texid 3855 Ausiàs March, Cavaller, Cert es de mi que no me·n cal fer compte, escrit 1459 ad quem
texid 3856 Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
texid 3857 Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
texid 3858 Ausiàs March, Cavaller, Clar es e molt a tots los amadors, escrit 1459 ad quem
texid 3859 Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
texid 3860 Ausiàs March, Cavaller, Colguen les gents ab alegria festes, escrit 1459 ad quem
texid 3861 Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
texid 3862 Ausiàs March, Cavaller, Dona, si·us am no·m graescau amor, escrit 1459 ad quem
texid 3863 Ausiàs March, Cavaller, En aquell temps sentí d'Amor delit, escrit 1459 ad quem
texid 3864 Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
texid 3865 Ausiàs March, Cavaller, Entre·ls ulls y les orelles, escrit 1459 ad quem
texid 3866 Ausiàs March, Cavaller, Fantasiant, Amor a mi descobre, escrit 1459 ad quem
texid 3909 Ausiàs March, Cavaller, Hohiu, hoiu, tots los qui be amats, escrit 1459 ad quem
texid 3868 Ausiàs March, Cavaller, Ja de amor tebeu jamés no sia, escrit 1459 ad quem
texid 3869 Ausiàs March, Cavaller, Ja no esper que si'amat, escrit 1459 ad quem
texid 3870 Ausiàs March, Cavaller, Ja tots mos cants me plau metr'en oblit, escrit 1459 ad quem
texid 3871 Ausiàs March, Cavaller, Junt es lo temps que mon goig es complit, escrit 1459 ad quem
texid 3875 Ausiàs March, Cavaller, L'ome pel mon no munta'n gran valer, escrit 1459 ad quem
texid 3872 Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
texid 3873 Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
texid 3874 Ausiàs March, Cavaller, La vida's breu e l'art se mostra longa, escrit 1459 ad quem
texid 3877 Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
texid 3878 Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
texid 3879 Ausiàs March, Cavaller, Lo cinquen peu del moltó ab gran cura, escrit 1459 ad quem
texid 3880 Ausiàs March, Cavaller, Lo jorn ha por de perdre sa claror, escrit 1459 ad quem
texid 3881 Ausiàs March, Cavaller, Lo temps es tal que tot animal brut, escrit 1459 ad quem
texid 3882 Ausiàs March, Cavaller, Lo tot es poch ço per que treballam, escrit 1459 ad quem
texid 3883 Ausiàs March, Cavaller, Lo vizcahí que·s troba'n Alemanya, escrit 1459 ad quem
texid 3884 Ausiàs March, Cavaller, Los ignorants Amor e sos exemples, escrit 1459 ad quem
texid 3876 Ausiàs March, Cavaller, Là so atès d'on so volgut fugir, escrit 1459 ad quem
texid 3885 Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
texid 3886 Ausiàs March, Cavaller, Malament viu qui delit pert de viure, escrit 1459 ad quem
texid 3887 Ausiàs March, Cavaller, Maleyt lo jorn que·m fon donada vida, escrit 1459 ad quem
texid 3888 Ausiàs March, Cavaller, Malventurós no deu cerquar Ventura, escrit 1459 ad quem
texid 3889 Ausiàs March, Cavaller, Mentre d'Amor sentí sa passió, escrit 1459 ad quem
texid 3890 Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
texid 3891 Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
texid 3892 Ausiàs March, Cavaller, Molt me par bo que pens de l'altre mon, escrit 1459 ad quem
texid 3893 Ausiàs March, Cavaller, Molts homens hoig clamar-se de Fortuna, escrit 1459 ad quem
texid 3894 Ausiàs March, Cavaller, Mon bon senyor, puix que parlar en prosa, escrit 1459 ad quem
texid 3895 Ausiàs March, Cavaller, No cal duptar que sens ulls hom pot veure, escrit 1459 ad quem
texid 3896 Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
texid 3900 Ausiàs March, Cavaller, No pens algú que m'allarch en paraules, escrit 1459 ad quem
texid 3901 Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
texid 3903 Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
texid 3904 Ausiàs March, Cavaller, No so gosat en demanar mercè, escrit 1459 ad quem
texid 3897 Ausiàs March, Cavaller, No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!, escrit 1459 ad quem
texid 3898 Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
texid 3899 Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
texid 3902 Ausiàs March, Cavaller, No·s maravell algú perquè m'enyor, escrit 1459 ad quem
texid 3906 Ausiàs March, Cavaller, O Mort, qui est de molts mals medecina, escrit 1459 ad quem
texid 3905 Ausiàs March, Cavaller, O fort dolor, yo·t prech que mi perdons, escrit 1459 ad quem
texid 3907 Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
texid 3908 Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
texid 3910 Ausiàs March, Cavaller, On es lo loch on ma penssa repose?, escrit 1459 ad quem
texid 3911 Ausiàs March, Cavaller, Paor no·m sent que Sobreslaus me vença, escrit 1459 ad quem
texid 3912 Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
texid 3913 Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
texid 3914 Ausiàs March, Cavaller, Perquè m'es tolt poder delliberar?, escrit 1459 ad quem
texid 3915 Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
texid 3916 Ausiàs March, Cavaller, Pren m'enaxí com al patró qu'en platga, escrit 1459 ad quem
texid 3917 Ausiàs March, Cavaller, Puys me penit, senyal es cert que baste, escrit 1459 ad quem
texid 3918 Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
texid 3919 Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
texid 3920 Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
texid 3922 Ausiàs March, Cavaller, Quant mes amau, tant mes temor teniu, escrit 1459 ad quem
texid 3921 Ausiàs March, Cavaller, Quant plau a Déu que la fusta peresqua, escrit 1459 ad quem
texid 3924 Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
texid 3925 Ausiàs March, Cavaller, Qui es aquell qui en Amor contemple, escrit 1459 ad quem
texid 3929 Ausiàs March, Cavaller, Qui no es trist de mos dictats no cur, escrit 1459 ad quem
texid 3930 Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
texid 3928 Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
texid 3931 Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
texid 3932 Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
texid 3926 Ausiàs March, Cavaller, Qui·m mostrarà la Fortuna loar, escrit 1459 ad quem
texid 3927 Ausiàs March, Cavaller, Qui·m tornarà lo temps de ma dolor, escrit 1459 ad quem
texid 3923 Ausiàs March, Cavaller, Què m'ha calgut contemplar en Amor, escrit 1459 ad quem
texid 3933 Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
texid 3934 Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
texid 3943 Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
texid 3935 Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
texid 3936 Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
texid 3937 Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
texid 3938 Ausiàs March, Cavaller, Si com aquell qui, per sa'nfinitat, escrit 1459 ad quem
texid 3942 Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
texid 3939 Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
texid 3940 Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
texid 3941 Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
texid 3946 Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
texid 3947 Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
texid 3945 Ausiàs March, Cavaller, Si'n algun temps me clamí sens rahó, escrit 1459 ad quem
texid 3948 Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
texid 3944 Ausiàs March, Cavaller, Si·m demanau lo greu turment que pas, escrit 1459 ad quem
texid 3949 Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
texid 3950 Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
texid 3951 Ausiàs March, Cavaller, Tant en amor ma pens'a consentit, escrit 1459 ad quem
texid 3952 Ausiàs March, Cavaller, Tant he amat que mon grosser enginy, escrit 1459 ad quem
texid 3953 Ausiàs March, Cavaller, Tant he amat que vinch en desamar, escrit 1459 ad quem
texid 3954 Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
texid 3955 Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
texid 3956 Ausiàs March, Cavaller, Tot metge pren carech de consciença, escrit 1459 ad quem
texid 3957 Ausiàs March, Cavaller, Tots los delits del cors he ia perduts, escrit 1459 ad quem
texid 3958 Ausiàs March, Cavaller, Tots los desigs escampats en lo mon, escrit 1459 ad quem
texid 3959 Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
texid 3960 Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
texid 3961 Ausiàs March, Cavaller, Volgra sser nat cent anys ho pus atras, escrit 1459 ad quem
texid 3963 Ausiàs March, Cavaller, Vós qui sabeu de la tortra·l costum, escrit 1459 ad quem
texid 3867 Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
texid 3443 Ausiàs Sant Joan, Si dels infels Polifem i Golies, escrit
texid 1796 Aznar Pardo de la Casta, Cavaller, O Déu, e quin sospirar, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3149 Baltasar Joan Balaguer, Continuant, segons que joya mana, escrit
texid 3150 Baltasar Joan Balaguer, Loau tal sant, ­o sol, luna y esteles!, escrit
texid 3151 Baltasar Joan Balaguer, O lum tan gran que torba y enluerna, escrit
texid 3152 Baltasar Joan Balaguer, Puix lo parlar del cor demostra·l títol, escrit
texid 5313 Baltasar Portell, Tenint molt offeses les mies orelles, escrit
texid 3228 Bartomeu Dimas, Hon Déu està localment se nomena, escrit
texid 3229 Bartomeu Dimas, Si m'atrevesch entrar l'escura silva, escrit 1474 ca.
texid 3327 Bartomeu Salvador, Doctor en lleis, A vós qui nou cors ha glorifficada, escrit 1474 ca.
texid 3161 Bartomeu, En lo món trop molts hómens relladors, escrit
texid 3162 Bartomeu, Enamorats de sentiment grosser, escrit
texid 3163 Bartomeu, No stà bon seny a home qui molt fia, escrit
texid 3113 Berenguer d' Anoia, Be volgra que bon exemple, escrit
texid 3114 Berenguer d' Anoia, Berenger d'Anoia·m dits hom, escrit
texid 3116 Berenguer d' Anoia, Dona, c'anc pusch amar, escrit
texid 3118 Berenguer d' Anoia, Gaita, bé gardatz, escrit
texid 3117 Berenguer d' Anoia, Per cap deport, escrit
texid 3191 Berenguer de Cardona, Mare de Déu, eternalment prevista, escrit 1474 ca.
texid 3192 Berenguer de Cardona, Sagrat vaxell, archiu sobreycel·lent, escrit 1474 ca.
texid 3565 Berenguer de Vilaregut, A Dieu prey me fira l'am, escrit
texid 3211 Bernat Despuig, D'escuredat tenint la pensa llesa, escrit 1474 ca.
texid 3097 Bernat Estruç, Poch repos sent qui parteix arribant, escrit 1501 ad quem
texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 5390 Bernat Fenollar, Prevere ~ ~ ~ ~… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 4275 Bernat Fenollar, Prevere, Al bé que vull més que ma vida, escrit 1516 ad quem
texid 1533 Bernat Fenollar, Prevere, D'acte semblant tan virtuós, escrit 1474
texid 3584 Bernat Fenollar, Prevere, Del nom gentil de vna gentil dama, escrit 1490 [?] - 1516 [?]
texid 4277 Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
texid 4278 Bernat Fenollar, Prevere, Ja los grans rius de vostres béns corrien, escrit 1516 ad quem
texid 3312 Bernat Fenollar, Prevere, L'alta sens par, humil verge Maria, escrit 1474-02-11 a quo
texid 2838 Bernat Fenollar, Prevere, Lo credit gran que de subtil entendre, escrit 1497 ad quem
texid 3593 Bernat Fenollar, Prevere, Lo suar guarex la febra, escrit 1458 - 1511
texid 3335 Bernat Fenollar, Prevere, Los qui·m desiau loar, escrit 1474 ca.
texid 2848 Bernat Fenollar, Prevere, Ma volentat, no menys freda que marbre, escrit 1497 [?]
texid 5271 Bernat Fenollar, Prevere, Mercuri, prest en sos modos y vias, escrit 1500 ad quem
texid 3313 Bernat Fenollar, Prevere, Mirant, senyor de molta reverència, escrit 1474 ca.
texid 4279 Bernat Fenollar, Prevere, Per mitigar l'enuig del gran estiu, escrit 1516 ad quem
texid 3314 Bernat Fenollar, Prevere, Puix Déu jamés les gràcies nos dóna, escrit 1474 ca.
texid 4065 Bernat Fenollar, Prevere, Quasi libert, content de ma ventura, escrit 1440 [?] - 1486 ad quem
texid 2851 Bernat Fenollar, Prevere, Vn altre sent Pau No sou vos, mossenyer, escrit 1497 ad quem
texid 2949 Bernat Fenollar, Prevere, Vostres goigs ab gran plaer, escrit 1535 ad quem
texid 2501 Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 4707 Bernat Fenollar, Prevere… Per mils sentir dels fets la fi, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 1532 Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 2029 Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill, Baró de Maella, Conforms desigs, ab calitats diverses, escrit
texid 1867 Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill, Baró de Maella, De tot delit privat e d'alagria, escrit 1438 a quo
texid 1763 Bernat Metge, Libre de Fortuna e Prudència, escrit 1381-05-01 a quo
texid 1765 Bernat Metge, Medecina apropiada a tot mal, escrit 1396-07 a quo - 1397-05 ad quem
texid 1761 Bernat Metge, Segueixqua·l temps qui viure vol, escrit 1371 a quo
texid 3367 Bernat Miquel, A Déu primer qui es causa causant, escrit 1442 d.
texid 3368 Bernat Miquel, Per molt pensar so en vn pensament, escrit 1420 [?] - 1460 [?]
texid 3460 Bernat Serra, Pus so destret no·m tenguats a follia, escrit
texid 1926 Bernat Serradell, Un jorn, cansat de treballar, escrit 1422-01-22 - 1424
texid 4734 Bernat de Palaol, Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz, escrit 1386 ca.
texid 5060 Bernat de Palaol, Responch-vos donchs, pus que ve·l temps de may, escrit
texid 1928 Bernat de So i de Vilaragut, Vescomte d'Evol, Al meu coral amich, escrit 1381-08 - 1382-10
texid 3595 Bernat, […] ses fortz bastós o ses autres reclams, escrit
texid 3128 Blai Assensi, Ans que l'Etern nostra fràgil natura, escrit
texid 3465 Blai Seselles, Dona gentil e d'accellent natura, escrit
texid 3466 Blai Seselles, Per a tostemps hay cremat l'inventari, escrit
texid 1768 Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
texid 3166 Capellà de Bolquera, Fis vos suy ayman ses engan, escrit
texid 3167 Capellà de Bolquera, Li fayt Dieu son escur, escrit
texid 3168 Capellà de Bolquera, Los fylls Nohe les terres per mesura, escrit
texid 3169 Capellà de Bolquera, Midons qu'eu aym ses bausia, escrit
texid 3170 Capellà de Bolquera, No·m pux d'aymar vos estrayre, escrit
texid 3171 Capellà de Bolquera, Perd se qui femna xastia, escrit
texid 3172 Capellà de Bolquera, Qui femna amar vol, escrit
texid 3195 Dalmau de Castellnou, Dompna, de mi merce·us prenya, escrit 1320 [?] - 1340 [?]
texid 1033 Dante Alighieri, En lo mig del camí de nostra vida (tr. Andreu Febrer i Callís), traduït 1423-09-08
texid 3306 Denís Guiot, Reys magniffichs, trop me par causa folla, escrit 1453 d.
texid 1054 Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 2338 Desconegut, A tu ho dic, don Caravida, escrit 1380 - 1400
texid 3599 Desconegut, A vós me do, senyora de valor, escrit 1381
texid 3602 Desconegut, A, Senyor meu! com és gran pietat, escrit
texid 3600 Desconegut, Ab lo cor trist e envirollat d'esmai, escrit
texid 4002 Desconegut, Ab pena gran mos dèbils sentiments, escrit 1450 ca.
texid 1078 Desconegut, Actor de pats, tot lausor e honor, escrit 1387 - 1392
texid 4255 Desconegut, Ador-te, Creu verísima e sancta, escrit
texid 4667 Desconegut, Agnès molt benigna y santa perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 1061 Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
texid 1077 Desconegut, Al jorn incert quan Déu vendrà, escrit 1390 - 1410
texid 4082 Desconegut, Alegron si li pecador, escrit
texid 1283 Desconegut, Alta de pretz, flor de mesura, escrit 1390 - 1410
texid 2313 Desconegut, Amor de cor hafectuós, escrit 1400 - 1500 [?]
texid 4243 Desconegut, Amorosa mayhorquina, escrit
texid 3814 Desconegut, Amors, com fayts amar ten aut?, escrit 1440 ad quem
texid 5646 Desconegut, Amors, mercè no sia, escrit 1250 [?] - 1300 [?]
texid 3008 Desconegut, Anch hom no vi pus prim arquier, escrit 1375 - 1400 [?]
texid 4678 Desconegut, Angelich doctor de noble linatge, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3752 Desconegut, Antorcha de fe, apòstol benigne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3764 Desconegut, Apostols beneyts Simo y sent Judes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3762 Desconegut, Apostols insignes de gran reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4621 Desconegut, Apostols insignes y molt gloriosos, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5710 Desconegut, Aprés Ochozias, rey d'Irael (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5496 Desconegut, Aprés que Jesús fo crucificat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 4619 Desconegut, Apòstol de Déu molt alt e insigne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4612 Desconegut, Apòstol insigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4613 Desconegut, Apòstol insigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3749 Desconegut, Apòstol molt sant de gran sapiència, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4618 Desconegut, Apòstol sant y subiran doctor, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4168 Desconegut, Ara lausetz, lauset, lauset
texid 5498 Desconegut, Ara vos vuyl dir e comtar, escrit 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 4083 Desconegut, Arbreçellent en bon signa plantat, escrit
texid 4169 Desconegut, Armem-nos, vers crestians, escrit
texid 3801 Desconegut, Atresi·m pren com la mola com mol, escrit 1400 - 1440 ad quem
texid 1247 Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260
texid 1134 Desconegut, Aujats la epístola, barós, escrit 1301 [?] - 1350 [?]
texid 4084 Desconegut, Ave flor inmaculada, escrit 1400 ? - 1500 ?
texid 4170 Desconegut, Ave, inclita Senyora, escrit 1500 [?] ad quem
texid 4242 Desconegut, Axi com çel qui be·s xalba, escrit
texid 4590 Desconegut, Axí cant és en muntanya deserta, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 3601 Desconegut, Ay hulhs traydors [e], com m'avets trayts, escrit
texid 4241 Desconegut, Ayman suy Bel Joy e l'alba, escrit
texid 1862 Desconegut, Barons, escoltats un partit (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 4244 Desconegut, Bels aymis, qui be·ndivina, escrit
texid 4622 Desconegut, Beneyta Eularia, qui dins Barcelona, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4673 Desconegut, Beneït confessor per Déu molt amat, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4645 Desconegut, Beneït sent Basili, doctor qui esmalta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4171 Desconegut, Be·n fayts pervén, amors, que pauch vos costi, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 4173 Desconegut, Bona dompna, Dieu cuy veser, escrit
texid 4172 Desconegut, Bé puch penar e vós voler-me mal, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5491 Desconegut, Cant Cirus fo mort, hom graciós (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5712 Desconegut, Cant nabugodonosor ab degastat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5709 Desconegut, Cant tot ayso fo ja passat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 1319 Desconegut, Car say que caminant, escrit 1393 a quo
texid 1165 Desconegut, Car és plasers d'ausir, escrit 1390 - 1410
texid 2166 Desconegut, Cels homens son beneventurats, escrit 1451 ad quem
texid 4010 Desconegut, Cercant camí de poder esmerçar, escrit 1450 ca.
texid 4176 Desconegut, Christians devotament, escrit
texid 4614 Desconegut, Columna de fe y lum del món clara, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4687 Desconegut, Columpna de fe molt fort y sancera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4005 Desconegut, Com fel amant, pris vida d'asperansa, escrit 1450 ca.
texid 4174 Desconegut, Com lo que sta sentensiat a mort
texid 5472 Desconegut, Creu, de tu·m vull fort clamar, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4177 Desconegut, D'aquell poc espai que tristor consent, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 4624 Desconegut, D'aquest món trist, que stava de lum pobre, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2707 Desconegut, D'un temps ença tinch gran spant, escrit 1425 [?] - 1500 [?]
texid 3817 Desconegut, D'un xipelet de set flors enramat, escrit 1440 ad quem
texid 4180 Desconegut, D'una vella scaxalada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4178 Desconegut, De Jesús sou tant amada, escrit
texid 1248 Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400
texid 4626 Desconegut, De tanta valor, beneyta, us contemple, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3760 Desconegut, De tantes virtuts portau vestidura, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4629 Desconegut, Del gran rey Jesús puix fos tan amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4006 Desconegut, Del ja promès no tench més avant cura, escrit 1450 ca.
texid 2346 Desconegut, Del primer nom d'amor suy en demanda, escrit 1301 - 1400
texid 4631 Desconegut, Dels sants hermitans puix sou la bandera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 1298 Desconegut, Destret d'emors mi clam a vos, escrit 1390 - 1410
texid 4256 Desconegut, Dins un castell edificat en roca, escrit
texid 1127 Desconegut, Dispensaçió de la senyora de Moxén, escrit 1371 a quo
texid 1128 Desconegut, Disputació d'en Buch amb son cavall, escrit 1350 - 1375
texid 1080 Desconegut, Divendres sant, escrit 1475 - 1500
texid 4662 Desconegut, Doctor excellent de vera doctrina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 1044 Desconegut, Donzelles fels, prech uos vingats auant, escrit 1400 - 1500
texid 4633 Desconegut, Dotat vos contemple de gràcia tanta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3815 Desconegut, E quant m'és greu quant no remir, escrit 1440 ad quem
texid 2181 Desconegut, E s'amira tot era ensems, traduït 1301 - 1400
texid 5702 Desconegut, El segon libre és escrit (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5494 Desconegut, En Grècia ac .i. senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5707 Desconegut, En Ramathaym ac .i. prodom (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 4009 Desconegut, En aquell jorn que·us fiu de mi senyora, escrit 1450 ca.
texid 4245 Desconegut, En frayre, en la divina, escrit
texid 5711 Desconegut, En neptalim ac .i. prodom (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 1209 Desconegut, En nom de Déu tot poderós, escrit 1301 - 1400
texid 5713 Desconegut, En Àsia ac .i. senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 4635 Desconegut, Entre·ls cavallers insignes, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4637 Desconegut, Entre·ls sants puix sou tan digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3813 Desconegut, Eras diray ço que·us dey dir, escrit 1440 ad quem
texid 3032 Desconegut, Eras quant vey arbres e brotz florir, escrit 1401 - 1425
texid 3818 Desconegut, Eres quan vey los arbres gen florir, escrit 1440 ad quem
texid 4004 Desconegut, Esper, esper de vostra senyoria, escrit 1450 ca.
texid 3687 Desconegut, Esta lico qui legirem, traduït 1250 [?] - 1300 [?]
texid 1137 Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
texid 4149 Desconegut, Estant prostat axí com adorava, escrit 1301 - 1400
texid 4679 Desconegut, Estel resplendent donant llum divina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 1292 Desconegut, E·l diable tench son cami, escrit 1301 - 1400
texid 4185 Desconegut, Filla d'Adam, primer d'ell concebuda, escrit
texid 1151 Desconegut, Flor de lir, verje Maria, escrit 1301 - 1400
texid 4739 Desconegut, Fortuna no·m farà pensar, escrit 1438 a quo
texid 4186 Desconegut, Força·m destreny, molt discreta senyora, escrit
texid 4187 Desconegut, Galana sou tant, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4639 Desconegut, Gaspar, rei de gran prudència, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4627 Desconegut, Humil Apol·lonia, perfeta serventa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4608 Desconegut, Huy València fa festa, escrit 1478 d.
texid 2078 Desconegut, Inperayritz de la ciutat joyosa, escrit 1301 - 1400
texid 4665 Desconegut, Insigne apòstol de vida perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4641 Desconegut, Ja consumat aquell tan gran misteri, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4003 Desconegut, Ja no tench res que tot vostra no sia, escrit 1450 ca.
texid 3812 Desconegut, Ja no és hom ten prous ne tan presan, escrit 1440 ad quem
texid 3997 Desconegut, Jamés degú ama lo que no veu, escrit 1450 ca.
texid 4260 Desconegut, Jerma Rafel, lo nom d'aquella dama, escrit
texid 4261 Desconegut, Jo de vós saber volria, escrit
texid 5706 Desconegut, L'altre libre és apel·lat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 3009 Desconegut, L'altrir, el mes d'abril, escrit 1375 - 1400
texid 4194 Desconegut, L'esplet d'amor ab basques lo colliu, escrit 1516 ad quem
texid 3996 Desconegut, La cruel fortuna mia, escrit 1450 ca.
texid 4192 Desconegut, La mi'amor, pus no us puch dar entendre, escrit
texid 3999 Desconegut, La virtut sou en pròpria forma, escrit 1450 ca.
texid 4193 Desconegut, Lassa, mays m'agra valgut, escrit
texid 4249 Desconegut, Lenga no deu jamays devotaments, escrit
texid 4642 Desconegut, Les grans laors qui recitar poria, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4643 Desconegut, Les virtuts de vós són tantes, escrit 1450 [?] - 1500
texid 1021 Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 1381 Desconegut, Llibre de cortesia (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400
texid 1387 Desconegut, Llibre dels set savis de Roma (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1300
texid 4606 Desconegut, Lo Rey del cel, escrit 1478 d.
texid 3671 Desconegut, Lo menyscap de la moneda, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4246 Desconegut, Lo noble archipestre, escrit
texid 4607 Desconegut, Lo nom propi ha guanyat, escrit 1478 d.
texid 5701 Desconegut, Lo primer libre és nomnat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5704 Desconegut, Lo quart libre és nomenat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5705 Desconegut, Lo quint Deuteronomi és apel·lat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5703 Desconegut, Lo ters libre és apellat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 3768 Desconegut, Loar vull la vida de vos, sent Basili, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4646 Desconegut, Loem vostra virtut santa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4650 Desconegut, Los navegants en mar de crims molt alta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5493 Desconegut, Los proverbis de Salamó (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 1046 Desconegut, Los set gotxs recomptarem, escrit 1250 [?] - 1350 [?]
texid 4648 Desconegut, Lucia, verge molt pura, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4196 Desconegut, Ma voluntat he donada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3798 Desconegut, Mala dompna, fals vos suy e ginyós, escrit 1440 ad quem
texid 4197 Desconegut, Mare de Déu, sus los cels subirana, escrit
texid 4651 Desconegut, Margarita molt benigna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2713 Desconegut, Maria, dona, Déu vos sal, escrit 1490 - 1520 [?]
texid 3757 Desconegut, Martir molt sant, fortissim y admirable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3715 Desconegut, Mayre de Diu, stiell de l'albe pura, escrit 1439 ad quem
texid 4611 Desconegut, Merce prey vos vença, escrit
texid 4654 Desconegut, Mirant que del rey Jesús, ver Messies, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4656 Desconegut, Mirant que vencés la fort gent pagana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2040 Desconegut, Missatgês, prech vos que aneu, escrit 1400 - 1500
texid 2712 Desconegut, Misteri de la Passió, escrit 1290 - 1300
texid 4199 Desconegut, Molt humil Mara de Déu, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 4200 Desconegut, Mossén Joan, pus sou desnaturat
texid 4201 Desconegut, N'archipestre, si Déus bona ventura, escrit
texid 4000 Desconegut, No crech al món sia tant linda dama, escrit 1450 ca.
texid 4202 Desconegut, No puch dormir soleta, no, escrit 1429 ad quem
texid 4203 Desconegut, No puch guarir de la nafra preyon, escrit 1429 ad quem
texid 3998 Desconegut, No pug dir, sert, virtut o gentilesa, escrit 1450 ca.
texid 3596 Desconegut, No és meravella, escrit 1440 - 1460
texid 4207 Desconegut, Noble senyor e dels pus magnifichs, escrit
texid 4205 Desconegut, No·m sé si s'és mon servell, escrit 1458 - 1461
texid 4008 Desconegut, No·m sé si só en mar, cel o en terra, escrit 1450 ca.
texid 4204 Desconegut, No·s cos huma qui bastas a comprendre, escrit
texid 4206 Desconegut, No·us vullau metr'en amar, escrit
texid 4247 Desconegut, Nuyl temps no nasch corona, escrit
texid 4675 Desconegut, O Barbera santa, de fe digne ciri, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4684 Desconegut, O Dimas beneyt, antorcha encesa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4664 Desconegut, O Déu eternal, virtut infinida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4655 Desconegut, O Lazer insigne, perfet y molt noble, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4649 Desconegut, O Lucia sancta, per Déu molt amada!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4680 Desconegut, O Marta beneyta, per Déu molt amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4251 Desconegut, O Rey dels reys e Senyor dels senyors, escrit
texid 4659 Desconegut, O Vera Creu, de grans laors molt digna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4250 Desconegut, O altitut del trezaur glorios, escrit
texid 4658 Desconegut, O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4690 Desconegut, O bisbe molt sant, de vida perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4689 Desconegut, O ciri de fe perfet y molt digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4688 Desconegut, O ciri de fe y clara lanterna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4210 Desconegut, O cruel ventura mia!, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4640 Desconegut, O dignes reys de molt gran excel·lencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4615 Desconegut, O excellent Egipciaqua digne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4660 Desconegut, O gran arquebisbe qui'l mon tot enrama, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4674 Desconegut, O gran cavaller, molt fel e insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4691 Desconegut, O maire primera per Déu elegida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4653 Desconegut, O martir sant y pur ab gran mundicia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4663 Desconegut, O pare benigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5714 Desconegut, O pare sant, de Déu vera factura, escrit
texid 4625 Desconegut, O salvador de natura humana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4638 Desconegut, O sant arquebisbe, de grans laors digne!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4647 Desconegut, O sant confessor de gran reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3761 Desconegut, O sant excellent Thomas Conturberi, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4682 Desconegut, O sant excellent que'l mon illumina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4632 Desconegut, O sant excellent, molt clara lanterna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4636 Desconegut, O sant excel·lent, perfet y digníssim!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4685 Desconegut, O sant glorios, Ypolit insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4683 Desconegut, O sant glorios, perfet y molt digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4677 Desconegut, O sant gloriós, beneyt sant Machari, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4681 Desconegut, O sant gloriós, qui·l món tot enrama, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4634 Desconegut, O sant gloriós, vexell y retreta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4630 Desconegut, O santa [molt] digna, humil Magdalena, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4644 Desconegut, O santa molt digna de gran reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4212 Desconegut, O tu, vida mundana, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4661 Desconegut, O ver prothomartir de fe admirable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3755 Desconegut, O ver prothomartir de molta constancia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4652 Desconegut, O verge beneyta y martir insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4623 Desconegut, O verge molt digna, per Déu molt amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4657 Desconegut, O verge prudent, humil Juliana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4208 Desconegut, O! be puch dir que mala sort, escrit
texid 1270 Desconegut, O, Cors mesquí e pecador!, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 4628 Desconegut, Oh digne prelat de gran reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4676 Desconegut, Oh sant excellent de vida molt pura, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3750 Desconegut, Ornat sou de virtuts tantes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4213 Desconegut, Palaus d'Onor ples de perilh [?], escrit
texid 4668 Desconegut, Pare sou tan venerable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4151 Desconegut, Pater noster poderós, escrit 1487 ca.
texid 4257 Desconegut, Per lo gran pes de la manta bastida, escrit
texid 4669 Desconegut, Per obtenir salvació, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4001 Desconegut, Per què·m dieu que no·us vull, ma senyora, escrit 1450 ca.
texid 4216 Desconegut, Per satisfer a vós, qui dau la joya, escrit
texid 5280 Desconegut, Per sercar lo loc on seria, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 2710 Desconegut, Per so com mariner, escrit 1393 a quo
texid 4610 Desconegut, Per vos suy en breu turment, escrit 1275 [?] - 1300 [?]
texid 4214 Desconegut, Pertir me vay lenguint e sospiran
texid 1082 Desconegut, Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa, escrit 1453-06 post quem - 1453-09 ante quem
texid 3216 Desconegut, Primerament ligen aquells qui tiren, escrit
texid 4670 Desconegut, Puix als cels amb tanta gloria, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4672 Desconegut, Puix de Déu sou tan amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4692 Desconegut, Puix del poble sou defensa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4693 Desconegut, Puix entre les vergens sou verge stimada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3758 Desconegut, Puix entre'ls sants sou vos de valor tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4695 Desconegut, Puix fos vencedor d'aquell adversari, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4696 Desconegut, Puix molt clarament se mostra, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3751 Desconegut, Puix per vos, Verge Maria, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3746 Desconegut, Puix que mare tan honrada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3748 Desconegut, Puix que tanta reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4697 Desconegut, Puix sant tan insigne y tan comendable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3766 Desconegut, Puix seruis ab amor tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4698 Desconegut, Puix sou de Jesús servent tan dignissim, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3765 Desconegut, Puix sou lum de la fe nostra, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4617 Desconegut, Puix sou sacerdot y bisbe tan digne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3759 Desconegut, Puix sou sant tan venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4699 Desconegut, Puix veig que dels fels portau la bandera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3756 Desconegut, Puix veig sou dotat de gracia tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3763 Desconegut, Puix vostra valor tan gran es y tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3754 Desconegut, Puix vostra virtut a tots nos conuida, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3753 Desconegut, Puix vostra virtut lo mon tot esmalta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4671 Desconegut, Puix, apòstol tan insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4217 Desconegut, Pus ha dispost la magestat divina
texid 5708 Desconegut, Pus la batayla fo estada (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 4218 Desconegut, Pus mon cor hage rescatat, escrit
texid 4219 Desconegut, Pus que d'amar vós fets merxanderia, escrit
texid 4220 Desconegut, Pus que sou de mi amada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2518 Desconegut, Pus que tothom se n'aparta, escrit 1462 - 1463
texid 4221 Desconegut, Pus que vostre fonament, escrit
texid 4222 Desconegut, Pus que vuyt jorns stich, senyora, escrit 1429 ad quem
texid 5490 Desconegut, Puys Daniel fo per mort finat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 4609 Desconegut, Puys l'altessa reginal, escrit 1478 d.
texid 3819 Desconegut, Puys per amors fis pretz es mantengutz, escrit 1440 ad quem
texid 2025 Desconegut, Quant ay lo mon consirat, escrit 1201 - 1300
texid 4602 Desconegut, Qui leyalment serveix amors, escrit 1390 - 1410
texid 4700 Desconegut, Qui pot loar molt la gran valor vostra, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4258 Desconegut, Rar no és tu a donar benefici, escrit
texid 4252 Desconegut, Resplandor infinida, escrit
texid 3745 Desconegut, Reuerent Egipciaqua, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4253 Desconegut, Rey eternals, inmens, victorios, escrit
texid 3035 Desconegut, Rey qui vilan pug'en honor, escrit 1400 - 1425
texid 1175 Desconegut, Rosa plasent, soley de resplendor, escrit 1301 - 1400
texid 4225 Desconegut, S'anc vos ame era·us vau desaman
texid 1304 Desconegut, Sancta Maria, Verge puella, escrit 1340 - 1360
texid 4701 Desconegut, Sant de molta reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 1262 Desconegut, Sapiats, senyer En Ricard, escrit 1458 [?] - 1479 [?]
texid 2708 Desconegut, Scriu[e] vul, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3747 Desconegut, Sent Johan Euangeliste, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4686 Desconegut, Sent March glorios, dexeble insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4666 Desconegut, Sent Pau gloriós, de gran reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2165 Desconegut, Senyor no·m vulles corregir, escrit 1451 ad quem
texid 2170 Desconegut, Senyor ver Déu, jo he cridat, escrit 1451 ad quem
texid 2169 Desconegut, Senyor ver Déu, per merce·t quir, escrit 1451 ad quem
texid 2172 Desconegut, Senyor ver Déus tot poderos
texid 2168 Desconegut, Senyor, ages-me pietat, escrit 1451 ad quem
texid 2167 Desconegut, Senyor, no·m vulles maleyr, escrit 1451 ad quem
texid 4616 Desconegut, Senyora del cel, qui stau collocada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3010 Desconegut, Senyora graciosa, escrit 1375 - 1400
texid 4229 Desconegut, Senyora, cors magniffich, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4230 Desconegut, Senyora, pus pietat, escrit
texid 1114 Desconegut, Seyer, jo'y iré volenter, escrit 1301 [?] - 1350 [?]
texid 4234 Desconegut, Si com per dol ffenix quant es antichs, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 4209 Desconegut, Si de la dolor d'absencia, escrit
texid 1097 Desconegut, Si m cavalquey un bon mayti, escrit 1390 - 1410
texid 1154 Desconegut, Si tot francess a bel lengatge, escrit 1350 - 1400
texid 4254 Desconegut, Si tot no pot lenga d'ome bastar, escrit
texid 4235 Desconegut, Si vostres ulls se fossen refermats, escrit
texid 4007 Desconegut, Si·m trop abssent de vostra gentilesa, escrit 1450 ca.
texid 1249 Desconegut, Sj tot mi suy pres de la mort, escrit 1350 - 1400
texid 4236 Desconegut, Tant so devot contemplant vostra vida
texid 4702 Desconegut, Tecla, verge gloriosa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2789 Desconegut, Torbat, perdut en una vall pregona, escrit 1462 - 1470
texid 3816 Desconegut, Totes ensemps no vàlan tant com una, escrit 1440 ad quem
texid 2225 Desconegut, Tractat sobre les maneres de les rimes, escrit
texid 3598 Desconegut, Tres lletres són que fan hom mal haver, escrit 1447 ad quem
texid 3555 Desconegut, Tres virtuts sai dins la vostra persona, escrit 1415 - 1425
texid 4237 Desconegut, Un fermall se ab nou perles molt belles, escrit
texid 4238 Desconegut, Una senyora que ací ha, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4239 Desconegut, Verge humil Maria, escrit 1400 - 1410
texid 1339 Desconegut, Vida de santa Margarita d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1350 [?]
texid 4240 Desconegut, Vida e mort me donen molt sovent, escrit
texid 3770 Desconegut, Vos que axí sospirats fortment, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 3769 Desconegut, Xi con la flor ben olen, escrit 1301 - 1400
texid 1055 Desconegut, [E]·n non de Dieu commenzeray, escrit 1290 [?] - 1350 [?]
texid 4188 Desconegut, [Gen]til dompna sens erguyl, escrit
texid 2171 Desconegut, [S]enyor, vulle[·ns] exausir, escrit 1451 ad quem
texid 1245 Desconegut, […] Que si no y prenem qualque consell, escrit 1375 - 1400
texid 2711 Desconegut, […] Quj fo ab ells, escrit 1393 ca.
texid 2604 Desconegut, […] la croada, escrit 1380 - 1400
texid 3007 Desconegut, […] ne dix laltrir un dia, escrit 1375 - 1400
texid 1465 Desconegut… O creatura rahonable (tr. Pere Miquel Carbonell i de Soler…), traduït 1497 ad quem
texid 5094 Desconegut… O gran sacerdot humil y benigne, escrit
texid 4231 Desconegut… Senyós, bisba avem lavat, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 3236 Estanya, Rich so denuyts e pobre de conort, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3430 Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí, Mossén Jacme, si us plats, vullats triar, escrit
texid 3214 Ferran Dieç, Al qui sens pris elegira loar-la, escrit
texid 3215 Ferran Dieç, Del que pertany al Creador, escrit
texid 3217 Ferran Dieç, Espera sens culpa la vert gavarrera, escrit
texid 3218 Ferran Dieç, L'Obrer etern, fundant natura humana, escrit
texid 3219 Ferran Dieç, L'or fi de pes requir balança fina, escrit
texid 3220 Ferran Dieç, Les divines gràcies axí són partides, escrit
texid 3222 Ferran Dieç, Les obres dalt han son etern principi, escrit
texid 3221 Ferran Dieç, Mossèn Guillem, quart en linyatge, escrit
texid 3223 Ferran Dieç, Per quant m'an dit que'n la devoció, escrit
texid 3224 Ferran Dieç, Perquè moltes obres detiguen la plaça, escrit
texid 1410 Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457
texid 3246 Figueres, D'amor, si·m planch, ne vayg plorós, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 3247 Figueres, Enteniment, saber ne fantesia, escrit
texid 3248 Figueres, Morir cuyt las, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 3250 Figueres, O! subiran Déu creador, escrit
texid 3249 Figueres, Temps ha que visch peccant sens penedir, escrit
texid 4226 Folquet de Marsella, Seyer ver Déus qui formest Adam (tr. Desconegut), traduït 1276 ca. ad quem
texid 1146 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Faula de les amors de Neptuno i Diana, escrit 1440 - 1460
texid 4591 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo… Cayga del cel foch cremant ta persona, escrit 1440 - 1460
texid 3153 Francesc Barceló, Cavaller, Obriu, obriu, senyora vostres còfrens, escrit 1474 ca.
texid 3175 Francesc Borgonyó, Calle ma beu, puix que loar no basta, escrit
texid 3176 Francesc Borgonyó, De virtuts sou exalçada, escrit
texid 3178 Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit
texid 3177 Francesc Borgonyó, Pux ab virtuts lo món us magnifica, escrit
texid 3201 Francesc Centelles, Donosa sou, bella, sens gens offana, escrit
texid 4281 Francesc Ferrer, Ab dubte veg [que] puscha viure, escrit 1425 - 1458
texid 4282 Francesc Ferrer, Arbitr·és gran levar juhí, escrit 1425 - 1458
texid 3613 Francesc Ferrer, De cert vos dich, si m'à durar, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4283 Francesc Ferrer, De fi en fi, vos am tan finament, escrit 1425 - 1458
texid 4284 Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida, escrit 1425 - 1458
texid 4285 Francesc Ferrer, Enug estrem abat tot bon saber, escrit 1425 - 1458
texid 4286 Francesc Ferrer, Governador, si·l cars de l'ignocent, escrit 1425 - 1458
texid 3239 Francesc Ferrer, Haveu lexat ut, re, mi, fa, sol, lla, escrit 1458 - 1461 ad quem
texid 3541 Francesc Ferrer, Huyt letras són e la meytat vocals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
texid 1554 Francesc Ferrer, Lletra a Joan Rois de Corella, escrit 1450 - 1500
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 4287 Francesc Ferrer, Qui bé serveix lexau, que grat ne ten, escrit 1425 - 1458
texid 4288 Francesc Ferrer, Qui veu present lo que mai no à vist, escrit 1425 - 1458
texid 4289 Francesc Ferrer, Una tençó vul ab vós tançonar, escrit 1425 - 1458
texid 3292 Francesc Martí Gralla, Estrem voler, per mala ssort, me tempta, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 3293 Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 3401 Francesc Prats, Ab alt so, en creu posat, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3394 Francesc Prats, Ab dolor, Senyor, contemple, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3399 Francesc Prats, Ab molt scarn, Rey dels Reys, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3402 Francesc Prats, Aquell qui s'adapta la carn de Christ pendre, escrit 1450 - 1500
texid 3403 Francesc Prats, Are confés / que so maraxedor, escrit 1450 - 1500
texid 3404 Francesc Prats, Callin aquells invidiosos cans, escrit 1450 - 1500
texid 3405 Francesc Prats, Charitat me forsa i ley me incita, escrit 1450 - 1500
texid 3400 Francesc Prats, Confirmada la sentència, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3406 Francesc Prats, De stupor comprès, en lo novell temple, escrit 1450 - 1500
texid 3395 Francesc Prats, Fent oració en l'hort, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3397 Francesc Prats, Humil davant Cayfàs, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3408 Francesc Prats, L'home pec se troba en cosa novella, escrit 1450 - 1500
texid 3407 Francesc Prats, L'hàbit de virtut honor exigex, escrit 1450 - 1500
texid 3409 Francesc Prats, La vida sens terme excel·lent i cara, escrit 1450 - 1500
texid 3396 Francesc Prats, Pres en l'hort, ab mans ligades, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3398 Francesc Prats, Tu, príncep e Rey del món, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 2889 Francesc Segarra, Christians a supplicar, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 3329 Francesc Vilalba, Alta sens par, santa Verge Maria, escrit 1474 ca.
texid 3563 Francesc Vilalba, Ans que la llum mostràs lo primer dia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3077 Francesc de Fenollet, Batlle de Xàtiva, Dels richs tresors del clar entendre, escrit 1511-09-29 ca.
texid 2603 Francesc de Moner i de Barutell, L'estranger dolor que·m liga, escrit 1490 ca. - 1491
texid 2602 Francesc de Moner i de Barutell, Senyora, com me partí, escrit 1485 - 1491
texid 3365 Francesc de Mèscua, Anuig al mon, per fort que sia, escrit
texid 3366 Francesc de Mèscua, Fermant los ulls alt en l'amor eterna, escrit
texid 3332 Francesc de Sant Ramon, Qual dignitat ab la vostr·és egual, escrit 1474 ca.
texid 1968 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, A bella Venus, escrit 1415 - 1425 ca.
texid 1969 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Lay quant los gats van en amor, escrit 1405 ca. - 1425 ca.
texid 3547 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, No fonch donat tal joy en tot lo setgle, escrit 1400 [?] - 1440 [?]
texid 3548 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Pus que d'amar sabets l'artz d'aventatge, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 3549 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Sí com l'infant quant aprent de perlar, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 1970 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, … e sobre·l prat pausar, escrit 1406-04-30
texid 3256 Francesc, Le guay dolç cors a quuy s'es junct, escrit
texid 3561 Francesco Vitale de Noja, Si·ls trebals que dóna amor, escrit 1450 ca. [?]
texid 3298 Francí Guerau, Bellesa gran vostre cors il·lumina, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3299 Francí Guerau, Cert, com no·us veig, senyora de mon cor, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3300 Francí Guerau, De mi·us record, senyora, mia vida, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3297 Francí Guerau, E qui porà, donzella virtuosa, escrit 1451-04-01 a quo
texid 3301 Francí Guerau, Sí co·l malalt que la febre·l combat, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3302 Francí Guerau, Un gran enuig dins mon cor sent causar, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3303 Francí Guerau, Un gran espant de tots espants major, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3413 Francí Joan Puculull ~ Joan Fogassot… Qual voleu mes, e sou de bon acort, escrit 1400 - 1470
texid 2872 Francí Joan Puculull, Arbre molt sant en qual ha be granat, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 3411 Francí Joan Puculull, No sap què·s fa sinó cell qui Déus prega, escrit 1400 - 1470
texid 3412 Francí Joan Puculull, ¨Qual hom sentit porà dir ni penssar, escrit 1401 [?] - 1470 [?]
texid 3307 Francí Joan, Aquell potent e sobre tot poder, escrit
texid 3196 Francí de Castellví, Baró Benimuslem, Dins lo meu cor a[b] fulles d'or escrita, escrit
texid 3197 Francí de Castellví, Baró Benimuslem, Mare del Fill al Qual sou filla vera, escrit 1474 ca.
texid 5426 Francí de Castellví, Baró Benimuslem, Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500
texid 1443 Francí de Castellví, Baró Benimuslem… Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500
texid 4274 Francí de Castellví, Baró Benimuslem… Vós sou, quant yo parle, la veu que rahona, escrit 1470 [?] - 1490 [?]
texid 3241 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Pus flach sou que nulha stopa, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3242 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Reyna de pretz, doctrina dels saubens, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3243 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Sancta dels sans, excelhens e suprema, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 2740 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Senyer discrets, non permetra natura, escrit
texid 3244 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Us plants crusels ab gemechs dolorosos, escrit 1416 a quo
texid 3240 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega… Amichs Garaus en cuy fis prets s'agença, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3376 Gabriel Mòger ~ Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega… Seny·En Ferruç, vos qui tenits procura, escrit 1426 [?] - 1438 [?]
texid 2209 Genís Fira, Ans que pecant, general malaltia, escrit 1474 ca.
texid 2810 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Amant languesch e languín pas gran pena, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2798 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Amor aysí m'à fayt sentir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2815 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Bé volgr·esser ten beneventurós, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2811 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, D'amor seray plus que no suelh, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2805 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, D'eres anant no say que puxa dir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2808 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dels aymadors suy lo plus cossirós, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2807 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dona del món no·s pens que per amors, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2817 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dona, per Déu, hajats mercè de mi, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2813 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, En midons vey bondat e cortesia, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2814 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Eras quant torn lay on és mon voler, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2799 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Fort me desplay cant no vey, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2803 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Le sovenirs qu·amors fina ma porta, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2801 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2802 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Mals perladors vulh per tostemps maldir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2809 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Pus que vos play, dompna, que res no·us dia, adaptat 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2804 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Pus qu·en turmén hay mis tostemps ma vida, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2816 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Puys he d'amor ço qu·aver ne solia, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2800 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Si lo món perir devia, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2806 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Si per servir de cor e de sauber, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 3340 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Trasit m'avets, dona desconaxent, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2812 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, […] Amor a çells on vol tirar, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2818 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, […] a lexe […] d'on naix vera bondatz, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 4316 Guerau Massanet, Amichs Ferruç, grans [es] la benevolença, escrit 1460 ad quem
texid 3363 Guerau Massanet, Amors joy mi renovelha, escrit 1390 [?] - 1420 [?]
texid 1570 Guillem Gibert, Ab dolor gran e fora de mesura, escrit 1461-09-23 a quo
texid 3364 Guillem Mercader, La Trinitat de son alt consistori, escrit
texid 3509 Guillem Tinter, Per lo just do que demanau, escrit
texid 4296 Guillem de Masdovelles, Del cruzel crim de lleza magestat, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4297 Guillem de Masdovelles, Diats, midoncs, cuydau-vos que·us servescha, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4298 Guillem de Masdovelles, Dues gentils donzellas say, que·z han, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4299 Guillem de Masdovelles, En breu veyrem torney mortal bastir, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4300 Guillem de Masdovelles, Eras mi ponch Amors tan finamen, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4301 Guillem de Masdovelles, Ja no veyra midoncs que pus la blan, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4302 Guillem de Masdovelles, Le temps presens de guaya primavera, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4303 Guillem de Masdovelles, Mos cars nabotz: en vostres canssons vey, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4305 Guillem de Masdovelles, Mos cars nabotz: torbat m'an l'enemich, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4304 Guillem de Masdovelles, Mos cars nabotz: yeu ssay dos aymadors, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4306 Guillem de Masdovelles, Per qu'ieu suy vielhs, en favor de les vellas, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4307 Guillem de Masdovelles, Pus li prat son de verdura guarnit, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4308 Guillem de Masdovelles, Pus m'avets ffayt a gran fallimen, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4309 Guillem de Masdovelles, Reunabblament, per gran desconaxença, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4310 Guillem de Masdovelles, Senyor molt naut: l'autrier me ffes demanda, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 1953 Guillem de Torroella, Un·aventura'us vull retrayre, escrit 1350 [?] - 1375 ad quem
texid 3295 Guàrdia, Mossènyer meu, per conseguir, escrit
texid 3296 Guàrdia, Per dos estrems tinch l'espirit destret, escrit
texid 3514 Huguet del Vellat, En breu veurem una fragor abatre
texid 3336 Hugó, Guays e jausents xanti per fin'amor, escrit
texid 3337 Ivany, En re del món no prench joy ne deport, escrit 1401 - 1450
texid 3338 Ivany, Eu say un prat hon ha fulhas e flors, escrit 1400 - 1450
texid 4524 Jacme Rovira, Qui vol al món de fis pretz fama granda, escrit
texid 4525 Jacme Rovira… Senyer Bernatz, dues puncelhas say, escrit 1386
texid 2502 Jacobo de Vila, A glòria gran d'aquella sagrada, escrit 1493-01-11
texid 3173 Jaume Bonet, D'amor me clam e maldich totz sieus faytz, escrit
texid 3174 Jaume Bonet, Dol me costreny ten fort ab sforç gran, escrit
texid 3205 Jaume Civaller, Cavaller, Amors, amors, jo us atorch senyoria, escrit 1458 [?] - 1464 [?]
texid 5371 Jaume Escrivà, Amor, Amor, quisvulla us don lausor, escrit 1450 [?]
texid 3232 Jaume Escrivà, En be fort punt suy entrat en la setla, escrit
texid 3233 Jaume Escrivà, Pus que demendat m'avets, escrit
texid 3101 Jaume Ferrer, Velera nau de sant peregrinatge, escrit
texid 3099 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Ab tot que tant, ab tan autèntics actes, escrit 1496
texid 4758 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Axí us dexau a tots contents, escrit 1488 ad quem
texid 1568 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
texid 4759 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Difícil cosa és ben jutjar, escrit 1488 ad quem
texid 4760 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, En nom d'aquell gran Jutge just, escrit 1488 ad quem
texid 2060 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]
texid 3291 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Mare de Déu ésser no merexqué, escrit 1474 ca.
texid 4762 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Puix no·s fundà sobre raó, escrit 1488 ad quem
texid 4765 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Report dunes noues me força queus diga, escrit
texid 4763 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Veniu, veniu, virgilis y pertrarques, escrit 1488 ad quem
texid 4764 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Vist que la Sgleya militant, escrit 1488 ad quem
texid 4290 Jaume March, Ceyla qu·ieu port en semblan de colomba, escrit 1371
texid 1740 Jaume March, Debat entre Honor e Delit, escrit 1365-07 a quo
texid 3003 Jaume March, Dins un verger molt gran, escrit 1410 ad quem
texid 3066 Jaume March, Dreyt e raysó ha mos .v. sens forçats, escrit 1371
texid 1741 Jaume March, Llibre de concordances, escrit 1371
texid 1742 Jaume March, Mosse·l veçcoms, dels dos temps vull triar, escrit 1350 - 1400
texid 4293 Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
texid 4294 Jaume March, Sus en lo mig de la costa, escrit 1410 ad quem
texid 4291 Jaume March, S·a Déu plagés que m'hagés format beyl, escrit 1371
texid 3594 Jaume March, Séy·En Bernat, volgre·m costés .i. march, escrit 1410 ad quem
texid 3067 Jaume March, Sí·m fay amor magresir los espòndils, escrit 1371
texid 3004 Jaume March, […] los pot hom nomenar, escrit 1410 ad quem
texid 2213 Jaume March… Dos són los alts, segons lo meu parer, escrit 1410 ad quem
texid 4292 Jaume March… Las, treballat e fora de mesura, escrit 1410 ad quem
texid 4295 Jaume March… Un sobrespler m'és vengut per lo veure, escrit 1410 ad quem
texid 3429 Jaume Ripoll, Pausatz s'es us partitz, escrit 1419 ca.
texid 1872 Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
texid 3333 Jaume Roig, Visrey, pel Rey nostre Johan altíssim, escrit 1474 ca.
texid 3439 Jaume Safont, En leonard si be mon spirit, escrit 1484 ad quem
texid 3438 Jaume Safont, Ionquers amichs pus axi sabandona, escrit 1484 ad quem
texid 3382 Jaume d' Olesa i Sanglada, Ab goig contemplar yo vull, de Déu Mare, escrit 1483 a quo
texid 2997 Jaume d' Olesa i Sanglada, Ab pens·inflamada, O Jesús benigne,, escrit 1515 a quo - princeps
texid 3383 Jaume d' Olesa i Sanglada, Emperadriu, principi dels béns nostres, escrit 1483 [?] - 1492 a.
texid 3384 Jaume d' Olesa i Sanglada, En lohar-vos amor esforçs me dóna, escrit 1487 ad quem
texid 3385 Jaume d' Olesa i Sanglada, Jutges molt prudents, de gran dignitat, escrit 1483 a quo
texid 3100 Jaume d' Olesa i Sanglada, Si·l qu·ab virtut se condona, escrit 1486 ad quem
texid 3386 Jaume d' Olesa i Sanglada, Verb incarnat dins ventre d'una verge, escrit 1483 a quo
texid 1966 Jaume d' Olesa, Mayres de Dieu cristall de puritat, escrit 1443 a quo - mort de l'autor
texid 1784 Jaume d' Olesa, O tu, Fortuna, qui fas rodar lo mon, escrit 1421 ad quem
texid 2896 Jaume del Bosc, Comanador d'Onda, L'obra major que Déu etern ha feta, escrit 1486 a quo
texid 3272 Jeroni Fuster, A tu, puix tu, verge Mare divina, escrit
texid 3071 Jeroni Fuster, Asserenau los núvols de l'entendre, escrit 1511 a quo
texid 3271 Jeroni Fuster, Bastava sols, per a poder salvar-nos, escrit
texid 3264 Jeroni Fuster, Dins de l'archiu de les divines sales, escrit 1511 a quo
texid 3265 Jeroni Fuster, En lo més baix d'aquesta vall escura, escrit 1490 - 1511
texid 1566 Jeroni Fuster, Homilia sobre el salm De profundis, escrit 1490 ad quem
texid 3276 Jeroni Fuster, Més purs tenim davant la vista nostra
texid 3268 Jeroni Fuster, No és tan gran, Senyor, per molt que sia, escrit 1490 - 1511
texid 3266 Jeroni Fuster, Puix que jo trist pecant obrí la porta, escrit 1490 - 1511
texid 3269 Jeroni Fuster, Puix que·n la creu, morint per culpes mies, escrit 1490
texid 3267 Jeroni Fuster, Si dins lo loch escur de trista pena
texid 3270 Jeroni Fuster, Si he perdut mon temps en males obres, escrit 1490 - 1511
texid 3352 Jeroni Martí, Qui pot loar lo grau de vostra fama, escrit
texid 3331 Jeroni Monçó, A l'enteniment, si gràcia l'affina, escrit 1474 ca.
texid 3560 Jeroni de Vic, Baix d'ací baix, hon vivim per reviure, escrit
texid 3030 Joan Basset, Ab fin voler vos am, senyora belha, escrit 1401 - 1425
texid 3015 Joan Basset, Ab letres d'aur per mesura, escrit 1400 - 1425
texid 3026 Joan Basset, Amor servir honran, presan e tembre, escrit 1400 - 1425
texid 3021 Joan Basset, Aspres dolors, penetrant, me destenta, escrit 1400 - 1425
texid 3017 Joan Basset, Astres no·us fuig pus tan sabers se planta, escrit 1400 - 1425 [?]
texid 3029 Joan Basset, Bé·ls mils sospirs vos fau tot jorn de renda, escrit 1401 - 1425
texid 3020 Joan Basset, Dir-me cové, si bé·m tench l'engeny flach, escrit 1400 - 1425
texid 3025 Joan Basset, Dompna valén de lial valor, tembre, escrit 1400 - 1425
texid 3018 Joan Basset, En miey del cor portí vii colps mortals, escrit 1400 - 1425
texid 2366 Joan Basset, Garaus amichs, escrit 1423 - 1430
texid 3014 Joan Basset, Gran temps ha que malaltia me vexa turmentar, escrit 1400 - 1425
texid 3023 Joan Basset, Lausan vostra saviesa, escrit 1400 - 1425
texid 3016 Joan Basset, Mayres de Dieu, valerosa princessa, escrit 1401 - 1425
texid 3012 Joan Basset, No desir tant del món la senyoria, escrit 1410 [?] - 1425 [?]
texid 3031 Joan Basset, Per gran raysó, cruel dona malvada, escrit 1400 - 1425
texid 3028 Joan Basset, Pus havets bondat despesa, escrit 1400 - 1425
texid 3022 Joan Basset, Terribles crits, agres, provocatoris, escrit 1417
texid 3013 Joan Basset, Una cançó novelha vulh xantar, escrit 1400 - 1425
texid 3019 Joan Basset, Us arbres sechs, verts, say, fulhats e fulhes, escrit 1400 - 1425
texid 3024 Joan Basset, Us drachs fiblans va pel món trop correns, escrit 1410 - 1421
texid 3027 Joan Basset, Yeu vos requir, [mi] Na ladria malvada, escrit 1400 - 1425
texid 4322 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A mi mateix cove que digua: “Ffora”, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4323 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A tu conffes, mon bon rey he senyor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3604 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A vós, qui sou de complida ballesa, escrit 1451-04-01
texid 4324 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab gran afany he mal, dol, he tristor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4325 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab grieu trebalh e·z enguoxos turmen, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4326 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab los suptils llaços que par'Amor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4327 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab plants e plors pertre de vos, senyora, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4329 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab tot conech, dona, que·t pots clamar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4331 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Alegre·t, flor virginal incompresa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4333 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Alguns han dit e volgut sostenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4332 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Alsgunes gens m'an dit, moltes veguades, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4336 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Amor tots los jorns me presenta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4335 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Amor, qui pot, m'a dat a dona tal, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4334 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Amor: del mal que·m feu ten fort me duyll, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4337 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Amors: d'uymes selar no pusch los dans, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4338 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anar-me'n vull. Per so prench comiat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4339 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ans Déu creas enjelical natura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4379 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig me te insesantment llunyat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4380 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig mostrau aver que·us vulla bé, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4381 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig trop gran en la festa que feu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4340 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Apoderat d'Emor, per son poder, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4341 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Aquell saber qui·m feu de vos partir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4342 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Aquestes velles vils mardoses, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4343 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Aquests grans fets perseguits fins havuy, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4344 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ara conech sso que no conexia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4330 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ay llas, catiu!, be fonch maleyt lo dia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4345 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be li pren mal a·quell qui del desert, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4347 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be saps, Amor, que volentat avia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4348 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be vols, Amor, ton gran poder mostrar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4346 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be·m prendra mal si pass'esta jornada, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4349 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Car fort teniu, dona, virtut sens frau, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4353 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Com pus pens, mes dificultos me par, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4354 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Cuytau, senyor, per fer a Déu servey, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4355 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, D'assi partesch, d'on partir no volria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4356 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De ben servir no son llas ni cançat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4357 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De mans barats qu'e·l mon se fan, no·m pach, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4359 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De vos me clam, dona prous e valen, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4358 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De vos, Amor, no pusch ges null be dir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4360 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Del joy d'emor suy ers depnats he ras, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4361 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dels crims majors comet lo crestia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4362 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuixs parti de vos, ma bell'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4363 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuyxs partim de la bona ciutat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4364 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Destretz d'amor, ab cuytat enament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4365 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dins un gran prat, a totes parts e cayre, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4366 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dins un poblat, en terra despoblada, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4367 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dol port d'un dol qui·m dona gran dolor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4368 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona del món no·m pot jens enguenar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4369 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona qui val bon voler me demostre, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4370 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona qui vol molts aymans comportar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4371 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dones d'un senyn, dues son, he bondat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4372 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, E llas de mi!, que ma plorosa vida, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4373 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Elienor, per tant com fos m·aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4374 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En loch molt alt de terra plana mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4375 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En temps d'enuig e mig desllibertat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4376 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En vida muyr, he morint puix guarir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4377 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Encalssant fuig del c'atenyer volrria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4385 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eras can vey guarnits los pratz e·ls camps, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4383 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eras, pus ssuy ssi fort anamorats, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4382 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eres maldich lo jorn, lo punt e l'ora, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4384 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eres plus vey c'Amors vol que sieus sia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4386 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Esperant muir e morint visc ensems, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4387 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Estant ratret e d'enuig fatiguat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4389 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Feeltat vol amar la senyoria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4390 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Fins asi he desamadas les donas, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4391 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Gens no penseu ssi be no·us vaig a veure, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4394 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Gerregar vull ab Amor e m'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4392 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ges, de consell, en mi no tinc l'abrich, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4393 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Grabiel fonch misatger singular, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4397 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Increat Déu, sol creador, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4398 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja que lo temps no·s vuy tal com solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4399 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja son de mals axi cansat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4400 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja volgués Déu que posques abstenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4401 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, James no fuy d'Emor tan descontent, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4402 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Jatz que tots jorns, per ma granda folhia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4403 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'enemorat qu'en temps antich amava, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4404 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'enyorament qui·m vench, de vos pertint, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4406 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'inconegut, sol d'ell conexador, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4405 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'om qui del mon s'eparta, per servir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4407 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Lo fonament de mon pler, alagria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4408 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Lo gran voler, dona, que·us port, me costa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4410 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Lo qui, per juy, a ffer l'om creure basta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4411 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Lo temps present de bella primavera, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4412 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Merce de mí ajes, mon sol Senyor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4413 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molt protestant comens ffer aquest'obra, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4414 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molt vos sou tart, dona, reguoneguda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4415 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molts dies ha que tinch estrem voler, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4416 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mon Creador, incompres dreturer, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4417 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Morir me cuyt de dol e gran faunia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4418 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mort me donau, dona, sens maraxer, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4419 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos cars cossis: pus t'aymia t'a ras, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5721 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos honcles cars: jur-vos la ffe que·us dey, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5722 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos honcles cars: mays deu grezir Amors, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5269 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos honcles cars: per ffer vostron coman, escrit 1438 ad quem
texid 4420 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos honcles cars: yeu no dich mal d'aquellas, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4421 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Endreu: temps ha que no trobe, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4422 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Endreu: un consell te deman, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4423 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Endreu: un om a ffet aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4424 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Francesch: lo nohibbl'egullo, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4425 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Guarau: pus lo temps es vengut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4426 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No crech prengues ab major pacciença, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4430 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No veyrets may, d'eras anant, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4427 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·m clam d'Emor, ab tot que molts turmens, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4428 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·m ffera gens vostra descortesia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3294 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·t merevells com voler te retempta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4429 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·us cal estar, per que·us vulla mes be, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4431 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Null temps cuydi, dona, trobar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4395 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Omilitat, prinssipi de virtut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4432 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Palays de Dieu, pura verges Maria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4433 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Per gran rao, Verga dona, digist, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4436 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4437 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Per un grant alt que tinch, dona, de vos, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4438 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Perdut he pler, deport, solas he riure, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4439 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Permès a Déu haver feta presó, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4440 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Perque mos vulls no pobliquen lo dan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4442 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Plus c'Amor vol qu'en mos mals anadescha, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4441 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Plus en vos tot bé sa diriva, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4443 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pobre de joy e malestruch d'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4444 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Poderos Déu ez hom incomprensible, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4445 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Prenguen espill los curials que son, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4446 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus dau raho a mi, de mal perlar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4447 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus en tal punt m'avets, dona, portat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4448 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus ma dolor ten fort tots jorns almenta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4449 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4450 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus no·us dech res, ¨per que·m dieu que·us pach?, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4451 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus per amar he de morir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4452 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus que sebi qu'e vostra senyoria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4453 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus que sots tal, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4455 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus veig tant vol Amor que vostre sia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4454 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus vey que·us plau per vos vaga rodan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4456 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus vos, mon be, ab vostra gran bellesa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4457 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quan me ssove d'aquell jorn que parti, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4460 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quans sentimens james d'emor senti, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4459 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quanta dolor a passada lo rey, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4461 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui de mi·us dix que ffos anamorat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4462 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4463 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Regne divis es desolat, perdut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4464 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Senyor Jesús: infant perfet, antrist, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4465 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Senyor prinsep: pus tal comensament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4350 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sert es a tots c'amor es cosa pura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4466 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Set son he set, e puixs quatra setenas, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4467 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si james pusch del tot aconseguir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4468 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si la fe fos per los tots be tenguda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4470 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si per null temps merçe trobar davia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4471 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si prest no·m val vostre gran gentilesa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4472 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Siau menbrant de so·us deu recordar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4473 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Singular sant, qui Miquel t'anomenas, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4469 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si·m volets be mostrats-lo·m en joven, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4351 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, So que fins vuy haveu sabut guordar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4474 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sospir he plor, dona, tots jorns, per vos, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4475 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sostenir pot dona, secretament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4476 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tan complidamen, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4477 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tan fort vos ham hi ten senserament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4478 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tan gran anyor de vosaltres me ve, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4482 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tan me pinet, dona, que no pusch pus, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4480 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4479 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant es sus mi furtuna riguorosa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4481 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant yeu no cerch, que ges no puix trobar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4483 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot axi com lo paubre va quirent, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4484 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot me perdi aquell doloros jorn, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4485 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot mon treball fins al jorn d'uy passat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4486 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot quant he ffet, fins en lo present jorn, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4487 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tots aquells mals c'Amor pot ffer sentir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4488 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4490 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tu·m fas partir, per qui jo romendria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4489 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tu·m pots valer, senyora, c'altre no, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4491 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un baro sai qui ayma ffinamen, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4492 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un colp mortal m'a dat Amor, de fresch, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4493 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un jorn, mirant, axi com ffer solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4494 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Venir no·m fan an aquesta gran plassa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4495 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Volentat gran e·z amor, tot ensemps, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4497 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Voler m'enpeny, he raho m'o consent, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4496 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Voler, desig e dura passió, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4499 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vos sou sens par Verje, dona polida, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4500 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vostro renom per fets poblichs e certs, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4501 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vostros grans fets, senyora virtuosa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4498 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vós no sentiu ço que sentir deuria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4396 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4409 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, [Lo] prime guoig que tu, Mari', aguist, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4435 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ¨Per que·m digues que, sens vostre voler, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4434 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ¨Per que·xi car, dona, ves mi teniu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4328 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ­Ab quin turment he pena conguoxosa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4352 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ço que no vol ma dispossissio, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5268 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç… Entre nos dos es debat, en cest dia, escrit 1480 ad quem
texid 3164 Joan Blanc, [B]en hay razo quez yeu mos xans espanda, escrit
texid 3234 Joan Escrivà, Les caterines, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3235 Joan Escrivà, Passant jo per l'ancontrada, escrit 1494 ca.
texid 5272 Joan Escrivà… Recort deu tenir com, d'alta cadira, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1561 Joan Fogassot, Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals, escrit 1461-02
texid 5407 Joan Fogassot, Contra·l voler lo seny arremorat, escrit 1454-05-31
texid 3252 Joan Fogassot, Dels doctes fels congregat per posible, escrit 1450 ca. - 1480 ca.
texid 3253 Joan Fogassot, Fins ací m'eveu mostrada, escrit 1450 ca. - 1480 ca.
texid 3254 Joan Fogassot, Infinits mals divisio·ns aporta, escrit 1450 ca. - 1480 ca.
texid 5406 Joan Fogassot, Lo prepossat, per que·m par que sit fort, escrit
texid 5409 Joan Fogassot, Mon bon amich, a mi par avident, escrit 1458 a.
texid 3257 Joan Fogassot, Per lo camí breu sens peril, dresera, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3258 Joan Fogassot, Ploren mos ulls llàgrimes no lensants, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3259 Joan Fogassot, Qual orador te lengu 'axi diserta, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3260 Joan Fogassot, Rey virtuós, senyor d'insigne terra, escrit 1453
texid 3261 Joan Fogassot, Si bé mo·m sent en res lo foch d'amor, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3251 Joan Fogassot, volguer[a en] companyia, escrit 1450 ca. - 1480 ca.
texid 3180 Joan Francesc Boscà, Amor ta gran senyoria, escrit 1480 ad quem
texid 3181 Joan Francesc Boscà, No sab lo cami damor, escrit 1480 ad quem
texid 5724 Joan Francesc Boscà, Si be·m veig buyt d'aquell primer sentimen, escrit 1480 ad quem
texid 3255 Joan Gamissà, A tu m'acost, mare del Creador, escrit 1491 ad quem
texid 3304 Joan Guerau, Enamorats planyeu tots e plorau, escrit 1401 - 1460 [?]
texid 3325 Joan Guerau… Por ab gosar ardiment e temor, escrit 1474 ca.
texid 3323 Joan Llençol, Alt en lo cel, la geraxia canta, escrit 1474 ca.
texid 1774 Joan Moreno, Ab tot que ja esperimens, escrit 1475 - 1500
texid 5318 Joan Moreno, Doliues lo past es fina pastura, escrit
texid 4058 Joan Moreno, Lo bé que·us vull e mai repose, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 2176 Joan Moreno, Senyor Mossen March, ja no m'enamore, escrit 1454 ad quem
texid 3318 Joan Moreno, Yo, si be·m tinch per indigne serventa, escrit 1474 ca.
texid 3245 Joan Ramon Ferrer, Com sia just per gran manutanença, escrit
texid 3428 Joan Ramon Ferrer, De part dels reverends, escrit 1475 [?]
texid 3437 Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Concentaina, Gens no cregau que la vostr·onor, escrit 1484 ad quem
texid 2840 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab los peus verts, los vlls e çelles negres, escrit 1497 ad quem
texid 1882 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 4752 Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem
texid 1892 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem
texid 5316 Joan Roís de Corella, Cavaller, Beda sou vos, senyor, quant vos contemple, escrit
texid 4751 Joan Roís de Corella, Cavaller, Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre, escrit 1486 ad quem
texid 2843 Joan Roís de Corella, Cavaller, De bens e plaer tostemps abundos, escrit 1497 ad quem
texid 4518 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del jorn que us viu d'altra gens no em plot plaure, escrit 1497 ad quem
texid 4749 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
texid 4519 Joan Roís de Corella, Cavaller, Des que perdí a vós, déu de ma vida, escrit 1497 ad quem
texid 2179 Joan Roís de Corella, Cavaller, Dun bell joyell, senyor, tinch inuentiua, escrit 1455-06 - 1461-09 ad quem
texid 2836 Joan Roís de Corella, Cavaller, En letres dor, tendreu en lo sepulcre, escrit 1497 ad quem
texid 5393 Joan Roís de Corella, Cavaller, En vós es ma fe he tota ma vida, escrit
texid 2837 Joan Roís de Corella, Cavaller, Es vostre cor daçer ab tan fort tempre, escrit 1497 ad quem
texid 2846 Joan Roís de Corella, Cavaller, Flor de saber de qui·l saber estilla, escrit 1497 ad quem
texid 4753 Joan Roís de Corella, Cavaller, Flor donestat, senyora devota, escrit 1497 ad quem
texid 2841 Joan Roís de Corella, Cavaller, In vtroque jure gran doctor, com somies, escrit 1466-09 ad quem
texid 4750 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lo foch que veig encès alt, en la torre, escrit 1486 ad quem
texid 2844 Joan Roís de Corella, Cavaller, Los qui amau, preneu aquesta çendra, escrit 1497 ad quem
texid 2909 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ma gran caritat, amor he larguesa, escrit 1497 ad quem
texid 4520 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mare d Aquell qui de la creu en larbre, escrit 1497 ad quem
texid 4747 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mort per amor, dins lo negre sepulcre, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
texid 4746 Joan Roís de Corella, Cavaller, Morta de part, dauall la pedra marbre, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
texid 2842 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mos vlls tanquats per que altra no mire, escrit 1497 ad quem
texid 4521 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mouras corrent la tremuntana ferma, escrit 1497 ad quem
texid 2850 Joan Roís de Corella, Cavaller, No fon tan gran dels juheus la temor, escrit 1497 ad quem
texid 4522 Joan Roís de Corella, Cavaller, Preniu lo pom, mare del gran Cupido, escrit 1497 ad quem
texid 2834 Joan Roís de Corella, Cavaller, Resposta al príncep de Viana (III), escrit 1458-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 5315 Joan Roís de Corella, Cavaller, Senyor del mon, qui passau en saber, escrit
texid 2845 Joan Roís de Corella, Cavaller, Si [e]n lo mal temps la serena be canta, escrit 1497 ad quem
texid 2177 Joan Roís de Corella, Cavaller, Sil ferro calt refreda la ma casta, escrit 1497 ad quem
texid 4748 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça, escrit 1486 ad quem
texid 2908 Joan Roís de Corella, Cavaller, Terme perfet del etern consistori, escrit 1474 ca.
texid 2849 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tres causes son que, ab fredor de marbre, escrit 1497 ad quem
texid 4523 Joan Roís de Corella, Cavaller, Viu en lo cel e mort jau en lo marbre, escrit 1497 a quo
texid 2912 Joan Roís de Corella, Cavaller, Vna sou vos lo remey de ma vida, escrit 1497 ad quem
texid 5394 Joan Roís de Corella, Cavaller, Yo desig esser vostre; he la sort mia, escrit
texid 2839 Joan Roís de Corella, Cavaller, És pietat si be y voleu atendre, escrit 1497 ad quem
texid 4526 Joan Salom, Pere gentil e de bona manera, escrit 1458 ca.
texid 3322 Joan Sobrevero, Perquè lohar puga vostra senyoria, escrit 1474 ca.
texid 3543 Joan Verdanxa, Dolors y treballas, sospirs fora mida, escrit 1450 - 1500
texid 5274 Joan Verdanxa, Encen lo voler qui ans no volia, escrit
texid 3317 Joan Verdanxa, Pont del gran cel, del parahís escala, escrit 1474 ca.
texid 3328 Joan Verdanxa, Port de virtuts, no perillosa plaja, escrit 1474 ca.
texid 5391 Joan Vidal, Les vostres virtuts á mi seran guia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 3334 Joan Vidal, Parlar de vós, alta senyora nostra, escrit 1474 ca.
texid 3387 Joan d' Olivella, Amor no vol c·om li fassa retraytz, escrit
texid 4263 Joan de Castellnou, Al gay coven vuyl far aquest deman, escrit
texid 4264 Joan de Castellnou, Axí·m te dins el gran briu, escrit
texid 4265 Joan de Castellnou, Dieus! e com soy alegres e joyos, escrit
texid 4267 Joan de Castellnou, Qui de complir tot son plazer assaya, escrit
texid 4269 Joan de Castellnou, Si com de cauza vedada, escrit
texid 4268 Joan de Castellnou, Si co·l soleyls, per son cors acomplir, escrit
texid 4271 Joan de Castellnou, Tan soi leyals envas ma bel·aymia, escrit
texid 4270 Joan de Castellnou, Tant es lo mons ples d'amor descorteza, escrit
texid 4272 Joan de Castellnou, Tot claramen vol e mostra natura, escrit
texid 4273 Joan de Castellnou, Valor ses frau, dona, tenetz en car, escrit
texid 3198 Joan de Castellví, Amor és tal que son poder, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4311 Joan de Masdovelles, Claredat gran de continu reté, escrit 1460 ad quem
texid 4313 Joan de Masdovelles, En tres parts és vòstron nom dividit, escrit 1460 ad quem
texid 4314 Joan de Masdovelles, Famós, gentil, imitant bons estils, escrit 1460 ad quem
texid 4317 Joan de Masdovelles, Per lletres vuit se confix lo gran nom, escrit 1460 ad quem
texid 4315 Joan de Masdovelles, Quipadanam farup damiracundi, escrit 1460 ad quem
texid 4318 Joan de Masdovelles, Senyora molt singular, escrit 1460 ad quem
texid 4319 Joan de Masdovelles, Si los burlats voleu, burlats, burlar, escrit 1460 ad quem
texid 4320 Joan de Masdovelles, Sol era jo de treballs abundant, escrit 1460 ad quem
texid 4321 Joan de Masdovelles, Un fermall sé de cinc perles hornat, escrit 1460 ad quem
texid 3315 Joan de Nàjera, Prevere València, Molt més que spectable senyor virtuós, escrit 1474 ca.
texid 3431 Joan de Rocafort, Enamorat no fon més de Isolda, escrit
texid 3432 Joan de Rocafort, Tots mos delits e pensa ten joyosa, escrit
texid 3440 Joan de Sanasses… Gays trobador, si voletz bona recgle, escrit
texid 3441 Joan de Sant Climent, Los fats cruels, per migà de Fortuna, escrit 1450 ca.
texid 3326 Joan de Sant Climent, Santa dels sants, pus sou vengud·al segle, escrit 1474 ca.
texid 2897 Joan del Bosc, Flach és l'enginy si vós no m'ajudau, escrit 1474 ca.
texid 3361 Joanot Martorell, Cavaller, Enamorats, féu-li honor, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3360 Joanot Martorell, Cavaller, Enamorats, mirau-la bé, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3358 Joanot Martorell, Cavaller, La lletra que stà primera, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3362 Joanot Martorell, Cavaller, Lo cavaller que·n armes fon lo fènix, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3359 Joanot Martorell, Cavaller, Malaja amor qui la'm féu abellir, escrit 1460-01-02 a quo
texid 5497 Johannes, Apocalipsi que Déus revelà (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 2407 Jordi Centelles, Canonge de València, Arbre beneyt per al gran coll scala, escrit 1401 - 1450 [?]
texid 3202 Jordi Centelles, Canonge de València, Canta lo cel ab novell·armonia, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 3203 Jordi Centelles, Canonge de València, Confit inmortal en capça molt pura, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 3204 Jordi Centelles, Canonge de València, De fe, d'amor, la més encesa flama, escrit 1474 ca.
texid 3445 Jordi de Sant Jordi, Ajustat vey d'amor tot lo poder, escrit 1420 ad quem
texid 3451 Jordi de Sant Jordi, Ara hojats, dompnas, que·us fau sauber, escrit 1424 ad quem
texid 3444 Jordi de Sant Jordi, Axi com son sus l'espera los signes, escrit 1420 ad quem
texid 1907 Jordi de Sant Jordi, Cant vey li temps camgar e·nbrunusir, escrit 1416 - 1424
texid 3449 Jordi de Sant Jordi, D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia, escrit 1424 ad quem
texid 3456 Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amichs, de bens e de senyor, escrit 1424 ad quem
texid 3447 Jordi de Sant Jordi, Dompna, tot jorn vos vau preyan, escrit 1424 ad quem
texid 3452 Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
texid 3458 Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemich de jovent, escrit 1424 ad quem
texid 3454 Jordi de Sant Jordi, Enyorament, enuig, dol e desir, escrit 1424 ad quem
texid 1908 Jordi de Sant Jordi, Jus lo front port vostra bella semblança, escrit 1401 - 1424
texid 3455 Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia, escrit 1424 ad quem
texid 3450 Jordi de Sant Jordi, No pot ren dir ne far que be estia, escrit 1424 ad quem
texid 1906 Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
texid 3448 Jordi de Sant Jordi, Sovint sospir, dona, per vos, de luny, escrit 1424 ad quem
texid 3446 Jordi de Sant Jordi, Tant es li mals que·m fayts soffrir, escrit 1424 ad quem
texid 3457 Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
texid 3453 Jordi de Sant Jordi, Un cors gentil m'a tant enamorat, escrit 1424 ad quem
texid 3339 Joseta, Tot lo voler, escrit
texid 2571 Juan de Valtierra, Domine, per vostra fe, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 2573 Juan de Valtierra, Ja no puch cobrir, trist de mi, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 2569 Juan de Valtierra, Pau sia ab vos e ab tot lo restant, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 2572 Juan de Valtierra, Qui en pert son temps en ben amar, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 4223 Juan de Valtierra, Res en lo mon no ame tant, escrit
texid 2570 Juan de Valtierra, Via fora sagramental, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 4150 Lleonard Vallseca, Vuy gran maytí auzí votz d'una trompa, escrit 1301 - 1400
texid 3469 Lleonard de Sos, A volentat a consentir molt presta, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3470 Lleonard de Sos, Aytall es hom com se mostra perlant, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3474 Lleonard de Sos, Cert aramor me conuendra perlar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3475 Lleonard de Sos, Com porien stimar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3476 Lleonard de Sos, Crueltat vol que gens no siamat, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3477 Lleonard de Sos, De uos me dolch qui perdeu temps en va, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3478 Lleonard de Sos, Enemorats qui teniu prim sentit, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3479 Lleonard de Sos, Esforç me fall volent loar a uos, escrit 1451 - 1455
texid 3480 Lleonard de Sos, Lo meu deport es poder vos mirar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3481 Lleonard de Sos, No gos mostrar ma volentat, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3482 Lleonard de Sos, Passionat tench lo meu spirit, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3484 Lleonard de Sos, Per quels demes homens naturalment, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3483 Lleonard de Sos, Per vos matur deslliberaçio, escrit 1430 [?] - 1484
texid 3492 Lleonard de Sos, Pus amant muyr e mon pler se cambia, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3494 Lleonard de Sos, Si per fallir ami subtill enginy, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3495 Lleonard de Sos, Si tot lo temps despenia'n pensar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3497 Lleonard de Sos, Tant quant mes serch e mes veig, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3473 Lleonard de Sos, Çell qui mal diu daltri ne sa delita, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3213 Llorenç Diamant, Lo tan alt grau, pura Verge Maria, escrit 1474 ca.
texid 1732 Llorenç Mallol, Molt[es] de vetz, dompna,·m suy presentatz, escrit 1340 - 1360
texid 2042 Llorenç Mallol, Sobre·l pus alt de tots los cims d'un arbre, escrit 1370 - 1400
texid 3199 Lluís Català, En tantes parts vostra bondat destil·la, escrit 1474 ca.
texid 3200 Lluís Català, Venint en lo món, superna rehina, escrit
texid 3277 Lluís Garcia, A vós per lohar, dels àngels senyora, escrit 1474 ca.
texid 3278 Lluís Garcia, Canbi paràs contra·l Sathan qui us postra, escrit
texid 3279 Lluís Garcia, Mayor de tots creats de una pasta, escrit
texid 2353 Lluís Icart, Ab tal enginy me ferich d'un encontra, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2354 Lluís Icart, Belha ses par, en pretz e laus s'abonda, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2355 Lluís Icart, Can me sove de la beutat diversa, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2356 Lluís Icart, De novelh joy e de novelh'amor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2357 Lluís Icart, Eras quant vey dels brots tombar la flor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2352 Lluís Icart, Frayres molt cars, maravill-me de vós, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2351 Lluís Icart, Malauts e greus destretz, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2358 Lluís Icart, Ne Pau, Ne Pau, tant desir vostra pau, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2360 Lluís Icart, Parlar d'amor no pusch si no planhen, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2361 Lluís Icart, Per que d'uymay la vostra valor tanta, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2362 Lluís Icart, Si be no·m platz xentar canço ne vers, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2363 Lluís Icart, Si·us am de cor e si desir que fos, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2359 Lluís Icart, […] no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 3320 Lluís Munyoç, Verge sens par, de les castes pus casta, escrit 1474 ca.
texid 2406 Lluís Pardo, Imaginant essentint ques dolor, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 3434 Lluís Roís, Aprés d'aquell tan rich virginal temple, escrit 1487 a quo
texid 3435 Lluís Roís, Misteris profundes los àngels cantaven, escrit 1486 a quo
texid 3436 Lluís Roís, Totes les coses d'aquest món, escrit
texid 3110 Lluís d' Alcanyís, Per vós loar he mester vostra força, escrit 1474 ca.
texid 3132 Lluís d' Averçó, Bonamors vol e cosen xascun dia, escrit
texid 3131 Lluís d' Averçó, Cant yeu m'esguard vostre graciós vis, escrit
texid 3130 Lluís d' Averçó, Con volentatz en amar se desperta, escrit
texid 1408 Lluís d' Averçó, Torcimany, escrit 1375 - 1400
texid 3133 Lluís d' Averçó, Un belh xan feray per vos, dona pulida, escrit
texid 3129 Lluís d' Averçó, Verges de vostre sacrari, escrit
texid 3135 Lluís d' Avinyó, Al cor homill, molt devot e contricte, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3137 Lluís d' Avinyó, D'amor me clam del interes que prench, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3139 Lluís d' Avinyó, Lo molt voler jo crech no·s pot compendre, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3138 Lluís d' Avinyó, Lohar cascú segons lo seu meréxer, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3140 Lluís d' Avinyó, Los mals cuberts no porten may playença, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3145 Lluís d' Avinyó, S'invega fos morta, tornar'a reviure, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3144 Lluís d' Avinyó, Segons comprench, prática cortesana, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3146 Lluís d' Avinyó, Socors de les muses no'm par que fretura, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3147 Lluís d' Avinyó, Tots mos delits en un punt volguí perdre, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3134 Lluís d' Avinyó, [A] molts comprén que, prenen[t] entreneyor, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3136 Lluís d' Avinyó, [C]om a forçat m'auré de vos partir, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3142 Lluís d' Avinyó, [N]o perqué cert a tot lo mon no sia, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3141 Lluís d' Avinyó, [N]ou pensament és present a la pensa, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3143 Lluís d' Avinyó, [P]us bona sort de mi tots jorns s'absenta, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3392 Lluís de Peguera, No crec sapiau la casa, escrit
texid 3419 Lluís de Requesens, Ans de molt temps veureu los confesós, escrit 1400 - 1500
texid 5723 Lluís de Requesens, Grans dies ha que tinch deslliberat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3420 Lluís de Requesens, L'acaptador vesat de petitesa, escrit 1400 - 1500
texid 3421 Lluís de Requesens, No ha molts iorns parlant ab vna dona, escrit 1400 - 1500
texid 3422 Lluís de Requesens, No se si ves no ha molt iorns passats, escrit 1400 - 1500
texid 3423 Lluís de Requesens, No vull anar en loch on dones sien, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3424 Lluís de Requesens, No vull saber de res ne vull aprendre, escrit 1400 - 1500
texid 3425 Lluís de Requesens, Nunque dire qui es la que io ham, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3426 Lluís de Requesens, Retorn, retorn nostra bona mistat, escrit 1400 - 1500
texid 3427 Lluís de Requesens, Si us par, Amor, que hagués prou durat, escrit 1400 - 1500
texid 3566 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Com l'om posat en l'estrem de la mort, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3567 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3572 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, L'enuig és meu e vostre·l dan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3568 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, No's pus amor sino ço que jo sent, escrit 1410 [?] - 1450 [?]
texid 3571 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
texid 3574 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Qui per consell dome foyll se rageix, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3573 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Segons los fets axí· lo pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3575 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si algun dits queu sia mal perlan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3569 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3570 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Sobres d'amor m'a tret de libertat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3580 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Tant jo no pens que ja no puch entendre, escrit 1408 [?] - 1428 [?]
texid 3280 Martí Garcia, Absent de uos mon goig e be, escrit 1400 - 1500
texid 3281 Martí Garcia, Adéu bon temps e bona sort, escrit 1400 - 1500
texid 3282 Martí Garcia, De ferm en ferm suy liguat ab la ferma, escrit 1400 - 1500
texid 3284 Martí Garcia, Depuis que só presoner de fortuna, escrit 1400 - 1500
texid 3283 Martí Garcia, Desconcertat d'aquell saber, escrit 1400 - 1500
texid 3285 Martí Garcia, En tal debat hay mis mon pensament, escrit 1400 - 1500
texid 3288 Martí Garcia, Ho laç amor per que consent, escrit 1400 - 1500
texid 3286 Martí Garcia, Lo voler pot be son dan, escrit 1400 - 1500
texid 3287 Martí Garcia, No puix forçar tan lo voler, escrit 1400 - 1500
texid 3289 Martí Garcia, Per gran desir, Dona, que·m ve de vos, escrit 1401 - 1500
texid 3290 Martí Garcia, Temps es que suspir e que plor, escrit 1401 - 1500
texid 3237 Mateu Esteve, Lo gran estat de vostre alt linatge, escrit 1474 ca.
texid 5495 Mattheus… El temps de Herodes, qui fo senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 3343 Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes, Acompanyat d'un amoros desir, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3342 Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes, Molt m'es plasens, dona, com senyorega, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3341 Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes, Pus me suy mes en l'amorosa questa, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 2348 Miquel Estela, Comanador, Causa causant obrer incomprensible, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 2349 Miquel Estela, Comanador, Foch divinal cremant del mes alt polo, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 4705 Miquel Estela, Comanador, Orfeu novell criat en la gran Creta, escrit 1479 ad quem
texid 2347 Miquel Estela, Comanador, Sant Dèu immens e pare prescient, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 3369 Miquel Miralles, Ans de crear los cels, lum ni planetes, escrit
texid 3370 Miquel Miralles, Los daurats grius de Febo no volaven, escrit
texid 3371 Miquel Miralles, Temple guarnit de real disciplina, escrit
texid 4388 Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
texid 3324 Miquel Peres, Del més alt cel haveu ubert la porta, escrit 1474 ca.
texid 3372 Miralles, Les perles nou que vós haveu triades
texid 3373 Miralles, Los sants pastors, en la nativitat, escrit
texid 3374 Miralles, Quan yo bé pens lo que jamés pensava
texid 3375 Miralles, Un rich joiel natur'à produït
texid 2885 Montserrat Torres, Prevere, De Sant Joan la festa, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 2887 Montserrat Torres, Prevere, Disposamnos a fer be, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 2888 Montserrat Torres, Prevere, Lo beneit infantó, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 4529 Montserrat Torres, Prevere, Plorant planyent passant pena, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 2883 Montserrat Torres, Prevere, Protho martyr glorios, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 1952 Montserrat Torres, Prevere, Pus es guerra comoguda, escrit 1450 [?] - 1550 [?]
texid 2886 Montserrat Torres, Prevere, Sant Esteve glorios, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 2882 Montserrat Torres, Prevere, Vostre fill supplicau, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 2884 Montserrat Torres, Prevere, Vuy en aquest dia, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 3587 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Alçant los ulls en creu per a mirar-te, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4568 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Atenyeran aquells goigs mes orelles, escrit 1499 a quo
texid 3588 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Bell papagay ab penes d'esperança, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4570 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Crea'm, Senyor, hun cor de nova pasta, escrit 1499 a quo
texid 4574 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Cura'm los ulls ab l'ungüent o col·liri, escrit 1499 a quo
texid 3583 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Del zodíach, on són los dotze signes, escrit 1488 ad quem
texid 4563 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Donchs Capità, dóna'm les armes tues, escrit 1499 a quo
texid 4571 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, En aquell jorn amarch de dol y d'ira, escrit 1499 a quo
texid 4565 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Fill de peccat y nat de inconstància, escrit 1499 a quo
texid 4561 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Fruyt divinal collit d'umana planta, escrit 1499 a quo
texid 4572 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Just sacerdot, ministre sens cautela, escrit 1499 a quo
texid 3073 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, L'espill inmens hon vós morau, senyora, escrit 1511 a quo
texid 3589 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, La nau Jesús d'aquell port se partia, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4573 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Los meus cinch senys rebel·les, flachs y pobres, escrit 1499 a quo
texid 3330 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mare de Déu, qui sols pogués meréxer, escrit 1474 ca.
texid 3590 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mirant en vós, examen de pintura, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3591 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mirant lo cel brodat d'estel·les clares, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3592 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mon esperit està ple de sospita, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4576 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mos donatius ¨què són, ni mes offertes?, escrit 1499 a quo
texid 4569 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mos mals escrits, en compte del diable, escrit 1499 a quo
texid 4560 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, O immortal y mort per mos delictes, escrit 1499 a quo
texid 3321 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, O pur engast de l'alt carvoncle feta, escrit 1474 ca.
texid 3586 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Pensant en vós, tresor de ma ventura, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 1982 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Per ymitar aquella gran reyna, escrit 1475 - 1499-05-11 ad quem
texid 4579 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Quant me veuràs apparellat a rebre, escrit 1499 a quo
texid 4562 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Que may sens Tu, Senyor, a Tu no miren, escrit 1499 a quo
texid 4575 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Sens Tu, Senyor, què só sinó cendra?, escrit 1499 a quo
texid 4577 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Senyor immens, Déu meu, no·m desempares, escrit 1499 a quo
texid 4567 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Serà fet net mon esperit immunde, escrit 1499 a quo
texid 4578 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Syon som tots ab l'aygua del babtisme, escrit 1499 a quo
texid 3581 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Tal animal no·s posa may en rama, escrit 1490 [?] - 1516 [?]
texid 4566 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Tu·ns has donat, Senyor, ampla carrera, escrit 1499 a quo
texid 3585 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3582 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Vós que portàs aquella bala rica, escrit 1488 ad quem
texid 4564 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Y axí, Senyor, tinc ferma la sperança, escrit 1499 a quo
texid 5270 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València… Per exercir Venus la sua glòria, escrit 1500 ad quem
texid 3442 Narcís de Sant Dionís, Sucsesir vulh en lo vostr'eretatge, escrit
texid 3379 Navarrò, Cavaller, Si be d'amor me clam sovent, escrit
texid 3380 Navarrò, Cavaller, Veig ço que'm plau e pas dolor estrema, escrit
texid 3388 Pardo, Leyaltats vol e bon dreg me comanda, escrit 1400 [?] - 1420 [?]
texid 3391 Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir, escrit
texid 3159 Pau de Bellviure, Dompna gentil, vos m'enculpats a tort, escrit
texid 3160 Pau de Bellviure, Per fembre fo Salamó enganat, escrit
texid 2574 Pedro Santa Fe, No siau tal pux conexeu, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 3799 Peire Cardenal, Mants hòmens són en est món quez stan, escrit 1440 ad quem
texid 3111 Pere Alcanyís, Altisme Déu, Vós qui sou nostra via, escrit 1474 ca.
texid 3112 Pere Alemany, Ay, senyer, saludar m'ets?, escrit 1301 [?] - 1346
texid 3119 Pere Antoní, Del “sol” calor sovint a mi deté
texid 3121 Pere Antoní, Dels dos combats, me sembla pus estret, escrit
texid 3120 Pere Antoní, Lo meu senyor, bé veig que res no costa, escrit
texid 3122 Pere Antoní, Nou perles scé qui són molt stimades
texid 3123 Pere Antoní, Trepodion baracasín xacundi, escrit
texid 3158 Pere Bell, Clara virtut, mirall de sancta vida, escrit 1474 ca.
texid 3182 Pere Busquets, O tu, christià qui és vençut de la ira, escrit
texid 3183 Pere Busquets, Qui vol appendre de haver paciència, escrit
texid 3212 Pere Despuig, Cavaller, Pus que bondats ne·ç abtesa
texid 3263 Pere Galvany, Pus vey lo mon es vengut en tal cas, escrit 1401 - 1500
texid 3393 Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir, escrit 1407 a.
texid 4502 Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
texid 4503 Pere Joan de Masdovelles, L'ome d'onor qui trenque sa peraula, escrit 1460 ad quem
texid 4504 Pere Joan de Masdovelles, Liurada·us sou a mi no per amor, escrit 1460 ad quem
texid 4505 Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal, escrit 1460 ad quem
texid 4506 Pere Joan de Masdovelles, Temps és stat que m'anàveu pastar, escrit 1460 ad quem
texid 4507 Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
texid 3305 Pere Lluís Valta, Ara recort lo qui no recordava, escrit 1450 - 1500
texid 3537 Pere Lluís Valta, Com no pensau que·us ám extremament, escrit 1450 - 1500
texid 3538 Pere Lluís Valta, Si lo sentit de vós, qui sou sentit, escrit 1450 - 1500
texid 3539 Pere Lluís Valta, Un castell scé ab nou torres gentils, escrit 1450 - 1500
texid 3005 Pere March, A vós, madona, qui sabets, escrit 1412 ad quem
texid 1743 Pere March, A vós, mout aut senyor, escrit 1375 - 1400
texid 3802 Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
texid 3803 Pere March, Blanxa y bella n'és la costa, escrit 1412 ad quem
texid 3804 Pere March, Cest falç de món no·l presi un pugés, escrit 1412 ad quem
texid 3805 Pere March, Cest qui ço fay d'on li deu seguir dan, escrit 1412 ad quem
texid 3806 Pere March, Dompna·m platz ben arreada, escrit 1412 ad quem
texid 3807 Pere March, Dona val tan com de far mal c'estrà, escrit 1412 ad quem
texid 3808 Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
texid 3006 Pere March, Mon car senyor N'Amfós, escrit 1370 [?] - 1410 [?]
texid 3809 Pere March, Tots grans senyors qui bé vol avenir, escrit 1412 ad quem
texid 2341 Pere Martines, A vós, que poblau lo cel de fels pobles, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 3354 Pere Martines, Palma tenint Jesús alt en la çima, escrit 1488 a.
texid 3356 Pere Martines, Per dar bon past a les penses divines, escrit
texid 3355 Pere Martines, Torre de ffe ab grans virtuts [bastida], escrit 1488 a.
texid 3185 Pere Miquel Carbonell i de Soler, Ave pia Magdalena, escrit 1517 ad quem
texid 1434 Pere Miquel Carbonell i de Soler, Ferrando diu d'Erve qui t'a polida, escrit 1517 ad quem
texid 3186 Pere Miquel Carbonell i de Soler, Homens inics e plens de males fades, escrit 1517 ad quem
texid 3189 Pere Miquel Carbonell i de Soler, O Senyor just e Rey dels dominants, escrit 1517 ad quem
texid 2890 Pere Miquel Carbonell i de Soler, O vosaltres Cristians, escrit 1450 [?] - 1517 ad quem
texid 3190 Pere Miquel Carbonell i de Soler, Son escrivans de poca consciença, escrit 1517 ad quem
texid 1435 Pere Miquel Carbonell i de Soler, Vós, En galant, vergonya teniu poca, escrit 1475 - 1517 ad quem
texid 3187 Pere Miquel Carbonell i de Soler, Yo Carbonell estimant poc la vida, escrit 1517 ad quem
texid 3316 Pere Peres, Qui s'atreveix vostres lahors comptar, escrit 1474 ca.
texid 1842 Pere Pou, Cavaller, Deseximents, deseximents, escrit 1458-03-25
texid 3510 Pere Tresfort, Ab fletxes d'aur untatz d'erb'amorosa
texid 3511 Pere Tresfort, Gran carech han huy tuyt l'om de paratge, escrit
texid 3512 Pere Tresfort, Jovencells qui no a·ymia, escrit 1401 [?] - 1430
texid 3577 Pere Vilaspinosa, Lo verb etern egual, Déu ab lo pare, escrit 1440 [?] - 1470 [?]
texid 5455 Pere Vilaspinosa, Puix desigau, senyor molt spectable, escrit 1474 ca.
texid 1978 Pere Vilaspinosa, Salve tu, inmaculada, escrit 1474 ca.
texid 5273 Pere Vilaspinosa, Sens lenya lo foch cremar no poria, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 3576 Pere Vilaspinosa, Tant fort treball me dóna·l pensament, escrit 1458 a.
texid 3109 Pere d' Abella, Pus axit plau ta bandera estendre, escrit
texid 3124 Pere d'Anyó, Prevere, Aquell sol clar de re[s]plandor eterna, escrit
texid 3125 Pere d'Anyó, Prevere, D'aquell gran diluvi hon l'om se negava, escrit
texid 3126 Pere d'Anyó, Prevere, Lum divinal de l'etern foch encesa, escrit
texid 3127 Pere d'Anyó, Prevere, Volen los furs dels passats reys, escrit
texid 1832 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
texid 4513 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem
texid 4514 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem
texid 4530 Pere de Torroella, Ab vós me partria yo, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4531 Pere de Torroella, Alta senyora comtessa, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4533 Pere de Torroella, Ara pots fer, amor, tes voluntats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4534 Pere de Torroella, Callen aquells abseguats per amor, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4535 Pere de Torroella, Com tot lo temps per venir [h] passat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4536 Pere de Torroella, D'un cors adorn, amigable, gentil, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4537 Pere de Torroella, De moltas bondats yo us vetg habundosa, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4538 Pere de Torroella, Delit no'm ve per dir ma tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4539 Pere de Torroella, Doleu-vos, enamorats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4540 Pere de Torroella, Enamorats, los qui per ben amar, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4548 Pere de Torroella, Ho digna preciositat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4541 Pere de Torroella, Ivó, car fill continuu per tu plor, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4543 Pere de Torroella, Jo so partit e partint me partia, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4544 Pere de Torroella, Lexau l'amor de parents [h]e d'emichs, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4545 Pere de Torroella, Los frets [e]strems que'l temporal [e]sforça, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4546 Pere de Torroella, Maldich a mos fats e trista ventura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4167 Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500
texid 4547 Pere de Torroella, No sent, ne veig, ne hoig, ne conech rès, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4549 Pere de Torroella, O passió que, sens poder, has força, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4550 Pere de Torroella, Per tres mitgans son poder abilita, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4551 Pere de Torroella, Preneu conort e no us doneu tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4552 Pere de Torroella, Pus no consent esperança, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4553 Pere de Torroella, Pus no us dement ignorança l'entendre, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4554 Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4555 Pere de Torroella, Si volreu enamorats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4556 Pere de Torroella, Tant he parlat fauorint lo renom, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4557 Pere de Torroella, Tant mon voler s'és dat a'mors, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4558 Pere de Torroella, Tres falliments venen de vos retraure, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4559 Pere de Torroella, Vós m'aueu fet e podeu fer de mi, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 2267 Pero Martines, Al rei Jesús donada la sentença, escrit 1453 - 1463
texid 2272 Pero Martines, Clare Thomas, doctor sancte, escrit 1463
texid 1751 Pero Martines, Imperial donzella, mes que bona, escrit 1463
texid 3353 Pero Martines, Meravellat estich de ço que hoig, escrit 1461-02-25 a quo
texid 2268 Pero Martines, Si be lo dol me tenia setjat, escrit 1453 - 1463
texid 2270 Pero Martines, Singular preu, salut d'humana pensa, escrit 1453 ca.
texid 2271 Pero Martines, Vos que'n sija los angels soterraren, escrit 1463
texid 2265 Pero Martines, ¨Ab quin ale ne, trist, ab quina boca, escrit 1463
texid 2269 Pero Martines, ¨Qui·m donara saber e consonants, escrit 1463
texid 2264 Pero Martines, ­O banch segur en que lo preu se paga, escrit 1453 - 1463
texid 2266 Pero Martines, ­O corredor del divinal encant,, escrit 1453 - 1463
texid 3308 Perot Joan, Dicatis qui us ha ginyat, escrit 1458 - 1461
texid 3309 Perot Joan, En la pus alta fortuna, escrit 1448 a quo
texid 3310 Perot Joan, O mare de Déu senyora, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3311 Perot Joan, Principi de malas fadas, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3351 Pseudo-Ausiàs March, A mi acorda un dictat, escrit
texid 1646 Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
texid 3414 Rafel, Jo no pens que·n res no sia, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 3415 Rafel, Los dos primers del vostre nom molt hama, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3417 Ramis, Ohiu de mi quanta dolor, escrit
texid 5365 Ramon Boter, Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa, escrit 1450 [?]
texid 5360 Ramon Boter, O mort cruel, mostra ta gran potença, escrit 1450 [?]
texid 5356 Ramon Boter, Prenent lo tot per la pus simpla part, escrit 1450 [?]
texid 5370 Ramon Boter, Pus en lo mon sou feta singular, escrit 1450 [?]
texid 5357 Ramon Boter, Quina dolor sera·gual ab la mia, escrit 1450 [?]
texid 5354 Ramon Boter, Si com Adam per dona fon vençut, escrit 1450 [?]
texid 5358 Ramon Boter, Tant com lo sel la terra environa, adaptat 1450 [?]
texid 2490 Ramon Llull, A vós, dona verge santa Maria, escrit 1284 ca.
texid 1649 Ramon Llull, Aplicació de l'Art general, escrit 1301
texid 1661 Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
texid 1666 Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
texid 1668 Ramon Llull, Dictat de Ramon, escrit 1299
texid 1673 Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
texid 1704 Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
texid 1705 Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
texid 1706 Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02
texid 1665 Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300
texid 1715 Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
texid 2644 Ramon Llull, Proverbis fas d'ensenyament, escrit 1275 - 1282
texid 2049 Ramon Llull, Regulae introductoriae in practicam Artis demonstrativae, escrit 1275 - 1281
texid 2491 Ramon Llull, Sènyer ver Déus, rei gloriós, escrit 1284 ca.
texid 4511 Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
texid 2661 Ramon Novell, Eres qui vol socors haver de mi
texid 3459 Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, De mal saber ab verinos coratge, escrit
texid 3108 Ramon Vivot i Descós, Havent a parlar yo de vostr·altesa, escrit 1486 ad quem
texid 3193 Ramon de Cardona, Amant amor, d'amor suy ben amats, escrit
texid 3194 Ramon de Cardona, Lo vostr'esguart encès l'eutrir greu flama, escrit
texid 3418 Regadell, Si port ventalh, belhs amichs, am pros, escrit 1420 ad quem
texid 5061 Reina de Mallorca, Ez yeu am tal qu'es bo e belh, escrit
texid 3433 Rocafort, Segons consell de la divina scola, escrit
texid 3225 Rodrigo Diez, De vuy dema sen va lo temps, escrit
texid 3226 Rodrigo Diez, Qui pert son temps es be horat, escrit
texid 3227 Rodrigo Diez, Si be, yo crech, la veritat sentiu, escrit
texid 3820 Romeu Llull, Ab gran sfors quasi forcí natura, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3821 Romeu Llull, Comte senyor, puys virtut és la rama, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3822 Romeu Llull, De bocadens postrat estich en terra, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 4073 Romeu Llull, Di' te día tanti guay, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3823 Romeu Llull, Fantesiant molt sovint en amor, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3824 Romeu Llull, Gloriós és l'om qui no sent d'amor, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3826 Romeu Llull, L'alt trihunphant Cupido, déu de Amor, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3827 Romeu Llull, Lexe'm estar, Amor, no·m dónes guerre, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3828 Romeu Llull, Misteri gran, o concebiment noble, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3829 Romeu Llull, Mon sentiment ha perdut del tot l'esme, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3830 Romeu Llull, Per satisfer al que tant me obliga, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3831 Romeu Llull, Puys no·m voleu, prech la mort prest me vulla, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3834 Romeu Llull, Si us he mal dit en pensar ni per obre, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3832 Romeu Llull, Si·n nagun temps d'amor me só clamat, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3833 Romeu Llull, Si·n temps passat hagués hagut conèxer, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3835 Romeu Llull, Vengut és temps qu·en amar daré terme, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3825 Romeu Llull, Yo fuig d'Amor per viure·n libertat, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3389 Simó Pastor, Per divulgar la pratica dampnada, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3390 Simó Pastor, Seguí, seguí aventures gentils!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3504 Sunyer, Altre no se quim puxa millor dar, escrit
texid 3505 Sunyer, Mal mal, escrit
texid 3506 Sunyer, Mes ameria tenir febre, escrit
texid 3507 Sunyer, Prou li faç'al qui ha dit, escrit
texid 3508 Sunyer, Reina de mi prech Déu, que us do bon iorn, escrit
texid 5320 Síndic del comú dels Peixcadors: Lo, Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable, escrit
texid 3179 Tecla de Borja i Borja, Hoydes vostres rahons belles, escrit 1459 ad quem
texid 4516 Tomas Periz de Fozes, Trop me desplay can vey falir, escrit
texid 4515 Tomas Periz de Fozes, [S]i co·l vassayl can servex longamen, escrit
texid 4189 Valterra, Amich Ferrer, tot hom se pot penssar, escrit
texid 3542 Valterra, Les letres huyt, pertidas per eguals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
texid 3546 Verdú, Moltes gents són en aquest món loades, escrit 1430 - 1450
texid 5070 Vicent Ferrandis, Nom entrels noms excels nom de maria, escrit 1514 ad quem
texid 3207 Vicenç Comes, Destret per fin·amor, escrit
texid 3107 Vilagut, Certes dich, pus que la millor, escrit
texid 5410 Vilagut, Vostre perlar no sie scàs, escrit
texid 3564 Vilar Frau, Afany d'amor, remey no pot trobar
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2180 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 1-VI-10. Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
manid 2097 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-21. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 2412 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-42. València: Joan Jofré, 1515-12-20. Jaume d' Olesa i Sanglada, Mirall de bé viure e de bé confessar, escrit 1515 a quo - princeps.
manid 1577 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1471. València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?]. Desconegut, Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol, editat 1488-08-31.
manid 2062 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 1939 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031 (tercer imprès). València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2393 Ed.: New York: Hispanic Society, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511?. València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
manid 2404 Ed.: Sevilla: Colombina. Barcelona:, 1515. Bernat Serradell, Un jorn, cansat de treballar, escrit 1422-01-22 - 1424.
manid 2409 Ed.: Sevilla: Colombina. Barcelona:, 1501. Bernat Estruç, Poch repos sent qui parteix arribant, escrit 1501 ad quem.
Source of Data for References bibid 3397 Alighieri et al. (1878), La Comedia de Dant Allighier (de Florença) trasladada de rims vulgars toscans en rims vulgars cathalans per N'Andreu Febrer
bibid 3393 Anglès (1935), La música a Catalunya fins al s. XIII
bibid 3405 Aramon i Serra (1963), “Dos planys de la Verge del s. XV”, Spanische Forschungen der Görresgesellchaft: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens
bibid 3367 Bofarull i de Sartorio (1875), “Poesías religiosas catalanas copiadas de un códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona y se titula Petri Michaelis Carbonelli Adversaria”, Revista Histórica Latina
bibid 3408 Castañeda y Alcover (1928), “Por su amor a los libros… (cuento para bibliófilos)”, Boletín de la Real Academia de la Historia
bibid 3391 Castillo et al. (1959), Suplemento al Cancionero general de Hernando del Castillo (Valencia, 1511) que contiene todas las poesías que no figuran en la primera edición y fueron añadidas desde 1514 hasta 1557
bibid 3409 Chabaneau (1886), “Paraphrase des litanies en vers provençaux”, Revue des Langues Romanes
bibid 3404 Ferrando (1978), Narcís Vinyoles i la seua obra
bibid 3361 Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX
bibid 3371 Ferrer et al. (1989), Obra completa
bibid 3398 Gassull et al. (1987), La vida de santa Magdalena en cobles
bibid 3375 Gassull et al. (1989), Obra religiosa
bibid 3372 Girbal (1876), “Un poeta antich gironí”, La Renaixensa
bibid 3411 Ivars (1930), “Francés Ferrer, poeta valenciá del segle XV”, Anales del Centro de Cultura Valenciana
bibid 3412 Junyent (1955-57), “Unes poesies de Francesc Ferrer”, Ausa
bibid 3424 Llobet i Portella (1991), “Aparició de dos poemes de mitjan del segle XV en manuals notarials cerverins”, Palestra Universitària
bibid 3392 Massó Torrents (1928), “Otó de Granson i les balades de Lluís de Vilarasa”, Mélanges de linguistique et de littérature offerts à Alfred Jeanroy
bibid 2044 Massó Torrents (1935), “Quarante octaves à la perte de Constantinople”, Eis mnemen Spyridonos Lamprou
bibid 3382 Massó Torrents (1936), “Poetesses i dames intel·lectuals”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1
bibid 3415 Miquel i Planas (1915-20), “La Vida de Santa Magdalena en cobbles, per Mossèn Jaume Gaçull”, Bibliofília
bibid 3401 Montoliu (1959), Les quatre grans cròniques
bibid 3400 Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de…
bibid 3418 Parramon i Blasco (1989), “Dos anònims relacionats amb Bernat Fenollar”, Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura
bibid 3379 Pròixida i de Centelles et al. (1982), Obra lírica
bibid 3420 Pujol (1988-89), “Els versos estramps a la lírica catalana medieval”, Llengua & Literatura
bibid 3425 Pujol (1991), “Unes cobles inèdites de Jacme March”, Els Marges
bibid 3419 Pérez Martínez (1974), “Una nueva versión del poema de Francisco Prats sobre Ramón Llull”, Estudios Lulianos
bibid 3421 Quadrado (1871), “Un drama sacro del siglo XIV”, La Unidad Católica
bibid 3422 Riquer (1950), “Contribución al estudio de los poetas catalanes que concurrieron a las justas de Tolosa”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
bibid 3373 Riquer (1951), “Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV. Estudio y edición”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
bibid 3383 Riquer (1954-56), “Miscelánea de la poesía medieval catalana”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
bibid 3423 Riquer (1956), “Triste deleytación, novela castellana del siglo XIV”, Revista de Filología Española
bibid 3378 Riquer (1961), “Poesía catalana en elogio de Alfonso el Magnánimo”, Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti
bibid 3370 Riquer (1961-62), “El poema de Arnau d'Erill contra su sobrino fra Ramon Roger d'Erill”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
bibid 3376 Riquer (1971), “El complant de Guillem Gibert por la muerte del Príncipe de Viana”, Homenaje a D. José Esteban Uranga
bibid 3377 Riquer (1973), “Francí Guerau, poeta catalán del siglo XV”, Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Pierre le Gentil
bibid 3403 Romeu i Figueras (1962), Teatre profà
bibid 3374 Roís de Corella et al. (1973), Obres completes, I. Obra profana
bibid 1133 Sansone (1962), “Un antico frammento del Llibre dels set savis de Roma”, Romania. Scritti offerti a Francesco Piccolo nel suo LXX compleanno
bibid 3402 Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè)
bibid 1813 Valls i Taberner (1912), “Manuscrit literari del monestir de St. Pere”, Estudis Universitaris Catalans
bibid 3390 Vendrell de Millás (1945), Cancionero de Palacio
bibid 3389 Via et al. (1963-68), Obres, 1. Procès de la senyora de Valor contra en Bertran Tudela – 2. A bella Venus. Libre de Fra Bernat. Les cançons. La cobla. Introducció, text i notes per…
Record Status Created 1995-10-29
Updated 2008-11-11