Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3099
Authors Jaume Gassull i Almenar, Cavaller
Titles Ab tot que tant, ab tan autèntics actes
Vida de santa Magdalena en cobles
Incipit & Explicits text: Ab tot que tant, ab tan autèntics actes | parlant de vós, l'Escriptura sagrada … prop los seus peus vos posà el Senyor nostre, | puix que tostemps aquell fon lo lloc vostre
rubr.: Pregau per nosaltres, benaventurada Maria Magdalena, perquè nostres obres a Déu puguen ser més acceptes
epíleg: Oh Déu inmens, Senyor misericorde! Puix entre els altres senyals de la tua infinida pietat i clemència … qui vius i regnes ab Déu lo Pare i Sant Espirit, in saecula saeculorum
Date / Place escrit 1496
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10: abaabcdccdee
Associated Texts versificació de texid 1877 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de la gloriosa santa Magdalena, escrit 1482 a quo
References (most recent first) Gassull et al. (2008), “Ab tot que tant, ab tan autentics actes [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 77 , n. 74.1 (61:78)
Gassull et al. (1989), Obra religiosa 77-108 (ed. ref.)
Gassull et al. (1987), La vida de santa Magdalena en cobles
Gassull et al. (1973), La vida de Santa Magdalena en cobbles (València, 1505). Edició facsímil. Nota preliminar i transcripció de Joan Fuster
Miquel i Planas (1915-20), “La Vida de Santa Magdalena en cobbles, per Mossèn Jaume Gaçull”, Bibliofília 2:238-251
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:285-292
Subject HAGIOGRAFIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1711
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España [?], R/3676 (BITECA manid 2411)
Imprint València: Joan Jofré para Gabriel Pellicer, 1505
Location in witness ff. [a j - h vj]
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Ab tot que tant, ab tan autèntics actes, escrit 1496
Incipit & Explicits rubr.: [ [a j]] LA VIDA DE SANTA MAGDALENA EN COBBLES
text: [ a ij] A3b tot que tant / ab tan autentichs actes | parlant de vos / lascriptura sagrada … [ [h iiij]v] … Prop los seus peus / vos posal senyor nostre | Puix que tostems aquell fon lo loch vostre
escat.: [ [h v]v] Pregau per nosaltres benauenturada maria magdalena Per que nostres obres a deu puguen esser mes acceptes
? TEXTI: O4 Deu inmens Senyor miseticorde [sic] : puix entrels altres senyals dela tua infinida pietat y clemencia nos has dexat la conuersio santa vida y penitencia dela gloriosa Maria Magdalena … en larbre dela santa creu liberament as escampada. Qui vius y regnes ab deu lo pare y sant spirit : Jn secula seculorum
colofó: [ [h vj]] A lahor y gloria de nostre senyor deu y dela gloriosa intemerada mare sua fon feta la present obra per lo magnifich mossen iaume gaçull caualler lany mil quatrecents noranta e sis / la qual ha fet estampar frare gabriel pelliçer ermita dela ermita dela benauenturada Santa maria magdalena de mocoro la qual esta enla baronia den tença enlo terme de la vila mora de Ebro del molt illustre Senyor duch de cardona Estampada en la insigne ciutat de valencia per ioan iofre acabada a .xv. de mars Any .m.d. e cinch
Poetic Stanza 60 x 12
Note cada cobla ocupa tota la pàgina, i està voltada per una orla. Al text versificat segueix, al penúltim foli imprès, una oració en prosa
Record Status Created 1997-08-05
Updated 2012-01-28