Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 3097
City and Library València Biblioteca Provincial de las Escuelas Pías
Collection: Call number XVI/238
Printed València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30 (colofó)

External description

Writing Surface Paper
Format Foli gran
Leaf analysis ff.: 6 prel. + i-cclxj + i-cv
Collation *6 A-Z8 a-i8 k5 (primera part) Aa-Mm8 Nn10 (segona part)
Size pàgina 420 × 285 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar complet; folis bruts, taques d'humitat i forats de bibliòfags que no afecten la lectura del text; els primers folis estan deteriorats, senyal de no haver portat relligadura durant un temps; a alguns folis, com per exemple els ff. cxcvij-cxcviij, els mancava la part inferior, van ser restaurats amb paper i es copià a mà el text que mancava. Errades a les signatures de quadern: A 4 i A 5 alfanumèriques; a la segona part, G ij (per Gg 2); errades a la foliació: a la primera part, ccxiij (per 212 s'ha afegit a ploma, a la part superior el número correcte en xifres aràbigues), ccviij (per 213, esmenat de la mateixa manera); a la segona part, xj (per 9 esmenat a ploma), lxxiij (per 74)
Binding tela encolada / plastificada d'un color taronja-amarronat sobre cartó
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Soriano (2008), Inspecció personal
Note no hi ha títol a la relligadura. Conté les dues parts en un mateix volum. Exemplar molt llegit (sobretot la primera part), ple de notes marginals a ploma per mans dels ss. XVI i XVII. Etiqueta amb la signatura enganxada amb celo al marge inferior del llom. Al f. clxx, al marge superior, a ploma, “Adria Capdevila” i, al marge interior, “Miser Juan Batiste Polo”. Al recto del foli 206 (el darrer, on al verso hi ha la marca de l'impressor) hi ha diverses anotacions escrites a ploma on es poden llegir alguns noms escrits per mans diferents (el foli està en mal estat): “(…) comensa. (.)ama. a 21. Juliol 1593. Esta pagado”; “La venia del censal feta per Mj llois gascó al doctor Joan Alçamora (…) mestre en theologia fonch rebuda per Jaume y Vañes (…) a 21 del mes de (…)”; “a .x. de janer dimecres a les 6 hores y (…) de micha de lan(…) apres mig(…) qui a 17 de febrer (…)”; “ixqui Asses(or) en lo ayn 1594 ab conpanyia del may. Julj Sanchez fonch justicia (…) Magnifich en pere denguix ciutada deumedese [?] acabar lo ayn en sous servuisi jm mig desama per a que lo dech administre justicia”; “fui admes per conjunct de mj V[?]alleriola advocat dela diputacio diuendres (…) de octubre 1597. ixqui assessor en lo any 1601 ab companyia del magnifich Mj. Sancho fonch justicia lo magnifich Pere [gr…ans] deboter [?] generos deu medeje acabar lo any en son St. Seruici y me mig(…) desama pera que com dees administre justicia”
Record Status Created 2007-05-24
Updated 2012-01-28