Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3094
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 1995:
Source of Data for Witnesses cnum 108 MS: Desconegut, Al jorn incert quan Déu vendrà, escrit 1390 - 1410. Girona: Catedral, Carbonell 69, 1473 - 1507
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1539 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 266. 1385 a quo - 1400. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1149 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 473. Monestir de Sant Jeroni de la Murtra:, 1491-03-16. Bonaventura, Cardenal d'Albano, Doctrina de la contemplació de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1491 ad quem.
manid 1098 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1276. Antoni Miquel, 1401 - 1500. Desconegut, Conjur tudesc, escrit 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2270 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1486. 1301 - 1310. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1075 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1494. 1491 - 1500. Desconegut, Oració. Contra mal temps, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1703 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2007. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1623 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2009. 1473 a quo. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1842 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2012. 1451 - 1500. Desconegut… Flor de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1560 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017. 1301 - 1350. Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300.
manid 1571 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2019. 1401 - 1425. Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem.
manid 1643 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2021. 1401 - 1450. Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo.
manid 2278 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025. Pere de Vilasaló, per a Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1034 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2057-I. 1401 - 1450. Desconegut, Saltiri litúrgic (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?].
manid 1264 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2057-II. 1401 - 1450. Desconegut, Saltiri litúrgic (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?].
manid 2279 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2112. 1401 - 1450. Desconegut, Tractat de cuina, escrit 1400 [?] - 1450 [?].
manid 2272 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3031. 1451 - 1500. Desconegut, Temes de meditació sobre la vida de Crist, escrit 1400 [?] - 1450 [?].
manid 1272 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3507. Monestir de Montserrat: Pere Padern, et al., per a Beatriu Sescomes, Abadessa, 1531-07-03. Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 2336 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3723. 1401 - 1450. Giovanni Gaetano Orsini, Cardenal de San Nicola in Carcere, Carta a les abadesses de Santa Clara, escrit 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2208 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 6 8º. Tolosa de Llenguadoc[?]: Heinrich Mayer [?], 1485 ca. Desconegut, Tractat de pronosticació de la vida natural dels homes, escrit 1485.
manid 1288 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-33. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1006 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-25. València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
copid 1229 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-5. València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
copid 1216 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-32. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 1220 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-V-38. Barcelona: Diego de Gumiel [?], 1494 ca. Desconegut, Història de París i Viana, escrit 1400 - 1500.
manid 2339 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-22. Barcelona: Carles Amorós, 1518. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
manid 1030 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-38. València: Nicholas Spindeler, 1490. Lluís d' Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, escrit 1490 [?].
copid 1237 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-1. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 1039 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-26. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1250 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-5. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 1397 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-17. Barcelona: Pere Miquel, 1492-09-26. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
manid 1341 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 80. 1491 - 1510. Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
copid 1235 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 258. Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
copid 1031 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 584. Barcelona: Pere Miquel, 1493. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
manid 2215 MS: Girona: Catedral, 56. 1491 - 1510. Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
manid 2023 MS: Girona: Catedral, 57. 1450 ca. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 1076 MS: Girona: Catedral, Carbonell 69. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, et al., 1473 - 1507. Bernat Fenollar, Prevere… Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, escrit 1492.
manid 2328 MS: Girona: Catedral, 59. 1451 [?] - 1500 [?]. Joan Pasqual, Llibre de beatitud, escrit 1436 ca.
manid 2148 MS: Girona: Catedral, 91. 1401 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Recepta de cuina, escrit 1400 - 1500.
manid 2147 MS: Girona: Catedral, 133. Girona: Bernat Oller, Ciutadà de Girona, 1332. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
manid 1028 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1474. 1441 - 1460. Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300.
manid 1511 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1792. Barcelona[?]: per a Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1202 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/9562. 1431 ca. - 1450. Desconegut, Llum de filosofia, escrit 1450 a quo.
manid 1125 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/9750. 1451 - 1475. Desconegut, Curial e Güelfa, escrit 1440 [?] - 1480 [?].
manid 1274 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10011. 1391 - 1410. Desconegut, Tractat de cirurgia, escrit 1350 [?] - 1410 [?].
manid 1522 MS: Madrid: Palacio, II-552. 1391 - 1420. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1512 MS: Madrid: Palacio, II-1978. Vall d'Hebron[?]: Jeroni anònim [?], 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1718 MS: Madrid: Palacio, II-2462. 1400 ca. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 2330 MS: Perelada: Palau, 091 (Fueros). 1467 a quo. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Corona d'Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247.
manid 1846 MS: Perelada: Palau, 091 Sèneca. 1381 - 1400. Lucius Annaeus Seneca, Tragèdies de Sèneca (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem.
manid 1996 MS: Perelada: Palau, 091 Tomich. 1448 [?] - 1520. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
Record Status Created 1995-04-26
Updated 1997-12-22