Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3089
Authors Desconegut
Titles Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa (Capuano)
Date / Place compilat Barcelona 1475 ca.
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Compilador: Desconegut
Associated Texts cnum 1838 MS: Desconegut, De agricultura Paladi, compilat 1301 [?] - 1375 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 291, 1476 - 1525
cnum 1179 MS: Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 754/3, 1476 - 1525
References (most recent first) Tractat en: Capuano (2015), “La Memòria de les maneres de les laurons en el corpus medieval de los scriptores rei rusticae catalanohablantes”, Manuscrits. Revista d'Història Moderna
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2013-14), “Els sabers útils al món rural català medieval: agricultura, menescalia, medicina i conservació dels aliments”, Études Roussillonnaises. Revue d'Histoire et d'Archéologie Méditerranéennes = Savoirs des campagnes. Catalogne, Languedoc, Provence XIIe-XVIIIe siècles 34-9
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 289
Subject AGRICULTURA
BOTÀNICA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 12426
City, library, collection & call number Annapolis: Joseph J. Gwara Private Library, (BITECA manid 2891)
Location in witness ff. 1-12v
Title(s) Desconegut, Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa, compilat 1475 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En nom de deu sia asso es mamorja deles maneres deles | lauros de plantar & de sembrar e de pensar que hom deu | fer a tota ortalissa la qual memorja es presa dels mj | lors ortolans de barchinona specialment qui pensen de orts | qujs reguen
References Incipits / explicits de: Capuano (2006), “Una nueva versión catalana del Opus agriculturae de Palladius”, Romance Philology 237
Note Segons Capuano (2009: 3): "The seven subsequent folios of the Gwara codex (5v-12v) also contain numerous other reminiscences, some vaguer than others, from other sections of BCB 754".
ID no. of Witness 2 cnum 2933
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6437 (BITECA manid 1029)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 95-96
Title(s) Desconegut, Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa, compilat 1475 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 95] Dela ortalisa quant se deu sembrar
text: Lauor de cols vers de yuern se sembren de mijant Juny a mijant Joliol y deuen se tresplantar de mijant … [ 96] … y la fenedura que fa hom en larbre que empleta deu guardar a sol ixent y a sol ponent
References Capuano (1997), Carta
Capuano (1994), “The Agricultural Texts Appended to the Fourteenth-Century Iberian Translations of Palladius”, Manuscripta. A Journal for Manuscript Research
Record Status Created 1997-07-18
Updated 2018-03-23