Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3087
Authors Desconegut
Titles Revelacions de Senta Elisabet filla del Rey d'Ongria
Revelacions de Santa Elisabeth
Incipit & Explicits rubr.: Començen les revelacions de senta Elisabet filla del Rey d'Ongria e muller del Duch de Turingia
acc.: Car les gracies que Deus fa a algunes persones singularment e moltes devegades les fa no solament per profit d'aquelles persones, mas per profit de moltes d'altres … gracies singulars que nostre Senyor li feu ab gran reverencia e temor de Deu revel‘a a un seu confessor
text: E primerament li revel‘a que una veguada ab gran desig cerquava' lo seu amat e ver espos Ihesu Christ e havia gran ansia e tristor com trobar no'l podia … E tota persona qui vendr‘a axí a mi de qual me malaltia de peccat que haie, io la guarré
colofó: La qual cosa nos atorch aquest dolç metge benahuriat molt humil e suau e amorós nostre, … car Senyor Ihesu Christ, lo qual si abeneyt, loat, temut e conegut mils que ara no es. Per tots los segles dels secgles. Amen.
colofó: Açi acaben les revelacions de la beneyta sancta Elisabet, filla del Rey d'Ongria, e muller del Duch de Turingia
Date / Place escrit 1400 ca.
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.42.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.42.1
Oliger (1926), “Revelacions de Santa Elisabeth. Texte català inèdit del segle XVe”, Estudis Franciscans 341-55
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 16 , n. 24
Note A la biblioteca de la reina Maria hi havia un exemplar d'una obra que podria coincidir amb aquesta, que començava “Aquesta es la vida e lo proces de la canonjtzacio de Senta Elisabet” i acabava “jn secula seculorum amen”
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2938
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Rossiniano 3 (BITECA manid 2405)
Copied 1401 [?] - 1420 [?] (P. Livarius Oliger)
1401 - 1500 (catàleg sala)
Location in witness ff. 122ra-136va
Title(s) Desconegut, Revelacions de Santa Elisabeth, escrit 1400 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 122ra] Començen les reuelacions de senta Elisabet filla del Rey Dongria e muller del Duch de turingia
intr.: C2ar les gracies que deus fa a algunes persones singularment / e moltes deuegades les fa no solament per profit daquelles persones / mas per profit de moltes daltres E per ço madona sancta Elizabeth alcunes gracies singulars que nostre senyor deu li feu ab gran reuerencia / e temor de deu reuela a vn seu confessor
tit.: .i.
text: [ 122ra-rb] E2 primerament li reuela que una ueguada ab gran desig cerquaua lo seu amat e uer espos ihesu christ / e hauia gran ansia e tristor com trobar nol podia … [ 136va] … malaltia / e ploran uench sen ami per gran desig de esser guarida e ab moltes grans lagrimes me pregua em supplica que io la guarís/ e guarila. E tota persona qui uendra axi ami de qualque malaltia de peccat / que haie io la guarre
colofó: La qual cosa nos atorch aquest dolç metge benahuriat molt humil e suau e amoros nostre car senyor ihesuchrist lo qual sia beneyt loat / temut / e conegut mils que ara no es. Per tots los segles dels setgles Amen
colofó: [ 136va-vb] Açi acaben les reuelacions dela beneyta sancta Elisabet. filla del Rey Dongria e muller del Duch de Turingia
References Oliger (1926), “Revelacions de Santa Elisabeth. Texte català inèdit del segle XVe”, Estudis Franciscans 347-55
Record Status Created 1997-04-07
Updated 2017-11-07