Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3086
Authors Desconegut
Titles La filla del rei d'Ungria
Història de la filla del rei d'Ungria
Incipit & Explicits text: En Ungria ach un rei qui avia per muller la pus bella dona del món … E despuis anaren en la glòria celestial, en la qual nos aport nostre Senyor Déus, per sa mercè. Amén
Date / Place escrit 1330 - 1350 (Aramon)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Orazi (1999), Història de la filla del rei d'Hungria e altri racconti catalani tardomedievali. Studio folclorico ed edizione critica 65-83
Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars. La fiyla del rey d'Ungria. La filla del emperador Costantí. La comtessa fidel. Amich e Melis. Lo fill del senescal d'Egipte 29-99
Miquel i Planas (1908-16), Novelari català dels segles XIV a XVIII 2
Miquel i Planas (1905), La Filla del rey d'Hongria
Bulbena i Tosell (1902), Historia de la filla del Rey de Hungría. Historia de la Emperadriu d'Alemanya, falsament acusada d'adulteri. Mirable aventura del cavaller Spercius. Segons manuscrits e cròniques dels segles XIVe, XVe e XVIe
Bulbena i Tosell (1901), La filla del rey d'Ongria. Romanç extret de dues versions catalanes del catorzèn segle [manuscrit Montcada]
Muntaner (1873), Invención del cuerpo de S. Antonio Abad: é Historia de la hija del rey de Hungria. Leyendas en prosa catalana-provenzal, inédita la primera, y nuevamente publicada la segunda, copiadas de un códice del siglo XIV existente en la Biblioteca Provincial de Palma
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 13:53-79
Subject NOVEL·LA
DONES
LITERATURA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 205
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1421 (BITECA manid 1152)
Copied 1341 - 1360 (Orazi)
Location in witness ff. 17-33v
Title(s) Desconegut, La filla del rei d'Ungria, escrit 1330 - 1350
Incipit & Explicits text: [ 17] En ungria ach .I. rey qui auia per muyler la pus beyla dona del mon … [ 33v] … E despuis anaren en la gloria celestial en la qual nos aport nostre senyor deus per sa merce amen
References Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars. La fiyla del rey d'Ungria. La filla del emperador Costantí. La comtessa fidel. Amich e Melis. Lo fill del senescal d'Egipte 9-13 i 2960 (ed.)
Miquel i Planas (1910), La historia de Valter e Griselda arromançada per Bernat Metge. Seguida de les de La filla del rei d'Ungria, Frondino e Brisona y Paris e Viana. Textes originals autèntichs publicats en vista dels manuscrits y edicions primitives 1:23-50
Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa
Bulbena i Tosell (1902), Historia de la filla del Rey de Hungría. Historia de la Emperadriu d'Alemanya, falsament acusada d'adulteri. Mirable aventura del cavaller Spercius. Segons manuscrits e cròniques dels segles XIVe, XVe e XVIe 3-28
Bulbena i Tosell (1901), La filla del rey d'Ongria. Romanç extret de dues versions catalanes del catorzèn segle [manuscrit Montcada] 3-28
Muntaner (1873), Invención del cuerpo de S. Antonio Abad: é Historia de la hija del rey de Hungria. Leyendas en prosa catalana-provenzal, inédita la primera, y nuevamente publicada la segunda, copiadas de un códice del siglo XIV existente en la Biblioteca Provincial de Palma 53-80
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 53-79
ID no. of Witness 2 cnum 206
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 83 (BITECA manid 1154)
Copied 1401 - 1500
1391 - 1400 (Aramon, ed. Filla del rei d'Ungria)
Location in witness ff. 19-51v ff. xxxii-[lxiv]
Title(s) Desconegut, La filla del rei d'Ungria, escrit 1330 - 1350
Incipit & Explicits acc.: [ 19] En nom de Deu sia j de madona sancta .Ma. … comensa aquest ljbre del rey dungria he de sa [fil]a la qual fo muler del comte de Proensa
text: En Vngria hac vn rey qui auia per muler le pus bela dona del mon … [ 51v] … celestial la qual nos aport nostro senyor per la sua merce Amen
colofó: ffinito libro sit laus gloria Christo. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat
References Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars. La fiyla del rey d'Ungria. La filla del emperador Costantí. La comtessa fidel. Amich e Melis. Lo fill del senescal d'Egipte 23 , n. B
Miquel i Planas (1908-16), Novelari català dels segles XIV a XVIII
Bulbena i Tosell (1902), Historia de la filla del Rey de Hungría. Historia de la Emperadriu d'Alemanya, falsament acusada d'adulteri. Mirable aventura del cavaller Spercius. Segons manuscrits e cròniques dels segles XIVe, XVe e XVIe 3-28
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 53-79
ID no. of Witness 3 cnum 204
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 155 (BITECA manid 1133)
Copied 1441 - 1460 (Orazi)
1391 - 1400 (Aramon ed. Filla del rei d'Ungria)
Location in witness f. 1-22v
Title(s) Desconegut, La filla del rei d'Ungria, escrit 1330 - 1350
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En nom de deu sia e de madona santa .Maria. Comensa aquest libre del rey dungria he de sa fila la qual fo muler del comte de proensa
text: E3n Ungria hac un Rey qui auj [sic] per muler le pus bela dona del mon … [ 22v] … E puys apres daquesta ujda anarensen anla glorja celestial ala qual nos aport nostro sanyor [sic] per la sua merce amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo. Qui scripsit scribat semper cum domjno uiuat. amen
Condition incomplet
References Valls i Taberner et al. (1931), “Códices manuscritos de Ripoll”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 170
Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars. La fiyla del rey d'Ungria. La filla del emperador Costantí. La comtessa fidel. Amich e Melis. Lo fill del senescal d'Egipte 23 , n. C
Miquel i Planas (1908-16), Novelari català dels segles XIV a XVIII
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 53-79
Note manquen dos folis entre els numerats 8 i 9; altres manquen entre el 14 i 15 i 15 i 16
Record Status Created 1996-12-09
Updated 2008-12-19