Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3077
Authors Francesc de Fenollet, Batlle de Xàtiva
Titles Dels richs tresors del clar entendre
Incipit & Explicits text: Dels rics tresors del clar entendre … jutjam lo pris que de Ferrandis sia
Date / Place escrit València 1511-09-29 ca. (data del certàmen)
Language català
Text Type: Vers
Metrics [69.4 (Gd:14), p. 233=] 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…
[69.4a (53:1), p. 56=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 4ï 4 4 10ï 4ï 4 4 10ï 10ï: abaabbbccddeeff
[69.4b (131:15), p. 98=] 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï: ababcdcd
[69.4c (62:1), p. 80=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdcd
Associated Persons Persona: Baltasar Sorio (Fra), Vicari (fou jutge)
Persona: Genís Fira, clergue secular (1450 ca. - 1414) (fou jutge)
References (most recent first) Fuster et al. (2008), “Dels richs tresors del clar entendre [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 290 , n. 69.4 i 69.4a-c
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 716-27 (ed. ref.)
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de…
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:599-603
Note Ferrando atribueix a Fenollet la paternitat de la sentència, però al RAO figura com una obra de Jeroni Fuster
Subject POESIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2915
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511? (BITECA manid 2393)
Imprint València: Joan Jofré [?], 1511 a quo (el certàmen se celebrà el 29-9-1511)
Location in witness ff. [17-20]
Title(s) Francesc de Fenollet, Batlle de Xàtiva, Dels richs tresors del clar entendre, escrit 1511-09-29 ca.
Incipit & Explicits text: [ [17]] Dels richs tresors // del clar entendre | los qui teniu // molt que despendre | O grans poetes … [ [20]] … als altres tots / portant gran milloria | en lo jutgar / tenint egual balança | jutjam lo pris / que de ferrandis sia
Poetic Stanza 414 vv.
Record Status Created 1996-10-27
Updated 2008-11-03