Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3076
Authors Pere Gomis
Titles Per a passar d'aquest golf miserable
Incipit & Explicits text: Per a passar d'aquest golf miserable … c·así portàs per estes ones males
Date / Place escrit 1511 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccdee
References (most recent first) Gomis et al. (1999), “Per a passar d'aquest golf miserable [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 713-5 , n. viii (ed. ref.)
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de…
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:599 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2914
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511? (BITECA manid 2393)
Imprint València: Joan Jofré [?], 1511 a quo (el certàmen se celebrà el 29-9-1511)
Location in witness ff. [15]v - [16]v
Title(s) Pere Gomis, Per a passar d'aquest golf miserable, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ [15]v] Obra coronada a la honra de pere gomis notari
text: Pera passar d'aquest golf miserable … [ [16]v] … casi portas per estes ones males
Poetic Stanza 7 x 12
Record Status Created 1996-10-27
Updated 2012-01-28