Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3074
Authors Pere Martí
Titles Real ciutat pel rey etern fundada
Incipit & Explicits text: Real ciutat pel rey etern fundada … que sols vos fall lo nom d'apostolessa
Date / Place escrit 1511 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: ababbcdcdcee
References (most recent first) Martí et al. (2008), “Real ciutat pel Rey etern fundada [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 700-2 , n. iii (ed. ref.)
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de…
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:598 (ed. parcial)
Subject POESIA
RELIGIÓ
Record Status Created 1996-10-27
Updated 2008-05-10