Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3073
Authors Narcís Vinyoles, Ciutadà de València
Titles L'espill inmens hon vós morau, senyora
Incipit & Explicits text: L'espill inmens hon vós morau, senyora … que·n processó les vèrgens vos seguexen
Date / Place escrit 1511 a quo (data del concurs)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccdee
References (most recent first) Vinyoles et al. (2008), “L'espill inmens hon vos morau, senyora [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 79 , n. 203.4 (61:89)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 697-699 (ed. ref.)
Ferrando (1978), Narcís Vinyoles i la seua obra 129-131
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de…
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:597-598 (ed. parcial)
Subject POESIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2911
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511? (BITECA manid 2393)
Imprint València: Joan Jofré [?], 1511 a quo (el certàmen se celebrà el 29-9-1511)
Location in witness ff. [4]v-[6]
Title(s) Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, L'espill inmens hon vós morau, senyora, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ [4]v] Narcis vinyoles alajoya
text: Lespill inmens // hon vos mirau senyora … [ [6]] … quen processo // les vergens vos seguexen
Poetic Stanza 7 x 12
Record Status Created 1996-10-27
Updated 2012-01-28