Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3071
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Eduardo González Hurtebise
Title Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona
Place / Publisher Madrid: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Date / Location 1920:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1319 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 12. Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2212 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable, 20 (1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1303 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 22. Barcelona: per a Mateu Vendrell, 1484-04-17. Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem.
copid 1286 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 26. València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1320 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 32. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1553 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable, 39. Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 1298 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 50. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1498-03-28. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1222 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 51 (1). Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1310 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 51 (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1013 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 49. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Source of Data for Libraries libid 1006 Barcelona: Arxiu Corona Aragó
Record Status Created 1994-08-17
Updated 2011-03-24