Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3068
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 1994:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2000 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Còdexs “Varia”, VIII. 1301 - 1400. Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem.
manid 2324 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fragments de còdex manuscrits, Carpeta núm. 8 no 216. 1401 - 1450. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2325 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fragments de còdexs manuscrits, núm. 236, Carpeta núm. 13. 1391 - 1400. Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Desconegut), traduït 1301? - 1400?.
manid 2326 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fragments de còdexs manuscrits, Carpeta núm. 14, núm. 274. 1351 [?] - 1450 [?]. Desconegut, De medicina, escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 2327 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fragments de còdexs manuscrits, Carpeta núm. 16. 1451 - 1500. Desconegut, Ritual (del viàtic i l'extrema unció).
manid 2212 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable, 20 (1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1355 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1299 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (3). Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1222 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 51 (1). Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1354 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 51 (2). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1356 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 51 (3). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1310 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 51 (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 1276 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria Reg. 3684. Barcelona: Pere Miquel, 1491-11-16 d. - 1500 [?]. Tribunal del Santo Oficio, Translat de la sentència contra Benet Garcia (tr. Desconegut), traduït 1491 d.
manid 1436 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1560. 1391 - 1410. Leo Napolitanus, Arxipreste, Història d'Alexandre (tr. Desconegut).
manid 1437 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1872. 1391 - 1410. Leo Napolitanus, Arxipreste, Història d'Alexandre (tr. Desconegut).
manid 1438 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 17 Fol. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1249 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-28. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
manid 2080 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 660. 1391 [?] - 1425 [?]. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 2154 MS: València: Universitària, 145(48. 1701 - 1800. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1342.
manid 2155 MS: València: Universitària, 145(53. 1701 - 1800. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403.
manid 2156 MS: València: Universitària, 145(65. 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 1524 MS: València: Universitària, 214. 1481 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1878 MS: València: Universitària, 285. 1401 - 1500. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
manid 1188 MS: València: Universitària, 505. 1401 - 1500. Desconegut… Llibre de caça, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
manid 1536 MS: València: Universitària, 576. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1243 MS: València: Universitària, 652. 1401 - 1500. Desconegut, Receptari (II), escrit 1350 [?] - 1400 [?].
manid 1326 MS: València: Universitària, 728. 1482 a quo - 1500 [?]. Col·lectiu, Cançoner de Mayans, compilat 1474 ad quem.
Record Status Created 1994-08-16
Updated 1997-12-22