Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3064
Authors Casa dels Jurats
Titles Memorial sobre l'execució dels béns dels cavallers que fa el governador
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1486-12-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Ciutat de Mallorca
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10423
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 28v
Title(s) Casa dels Jurats, Memorial sobre l'execució dels béns dels cavallers que fa el governador, promulgat 1486-12-17
Incipit & Explicits text: [ 28v] Memorial deles actes per los quals se mostren quel Gouernador fa e deu fer la exequcio dels bens de Caualers e priuilegiats … e fo feta letra exequtoria a xvij. dies de deembre lany M cccc lxxxvj
Note als ff. 29-84 text llatí amb justificació amb línies de guia; al f. 84 hi ha un text esborrat i una anotació explica el perquè: “Assi era contjnuat en ebraich lo jurament dels juheus Lo qual per manament del Reuerend Jnquisidor fon ras y abolit digous que contauem cinch del mes de abril any Mil cccc lxxxx vuyt”. Al f. 84v document en llatí. Als ff. 85-87v calendari en llatí amb pauta especial, els espais en blanc ocupats per anotacions llatines, al f. 85 incipit molt breu dels 4 evangelis, textos llatins tots amb bona caixa, lletra i decoració, segueix el text fins al f. 90v, amb anotacions llatines als marges. Als ff. 91-99v documents en llatí, lletres cursives de diverses èpoques, també de gòtiques ben fetes (no de forma però)
Record Status Created 1996-10-04
Updated 2008-10-14