Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3062
Name Bernardo Pereira, llibreter
Sex H
Milestones Floruit 1928
Lloc vinculat Madrid
Affiliation llibreter
Owner of manid 1100 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 989. 1452 - 1458. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1348 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 982. Barcelona[?]:, 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1827 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 978. 1484 ca. Jaume Safont, Dietari, escrit 1454 - 1472.
Record Status Created 2001-01-03