Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3059
Authors Hug Anglesola II
Titles Pragmàtica sobre la reforma del consell de Mallorca
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1398 a quo
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2883
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 87v-119
Title(s) Hug Anglesola II, Pragmàtica sobre la reforma del consell de Mallorca, promulgat 1398 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 87v] P4ragmaticam sequentem (…) M cccc Lxxx Quarto … Johanne steffano
tit.: [ 88] Prachmatica de mossen Huc danglasola
intitulatio: [E]6N nom de nostre senyor deus sia Nos Huc danglesola Caualler … he ylles de aquella
dispositio: Considerants que com lo dit senyor rei vengut … [ cxx] … ab lo segel de nostre offici enpendent segellada
datatio: Dada en mallorques a vint e dos dies de iuny en lany dela natiuitat os nostre Senyor . M. ccclxxxx.vin. videtur petrus Cantonj
Associated MSS/editions manid 2383 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 9. Ciutat de Mallorca: Joan Abelló, 1513 - 1515. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
Note es copien dues pragmàtiques que figuren també al Llibre de n'Abelló. Text molt deteriorat pels fongs
ID no. of Witness 2 cnum 8879
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 9 (BITECA manid 2383)
Copied Ciutat de Mallorca: Joan Abelló, 1513 - 1515
Location in witness ff. 29rb-45rb
Title(s) Hug Anglesola II, Pragmàtica sobre la reforma del consell de Mallorca, promulgat 1398 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 29rb] Lo regiment de prachmatica de mossen huc de anglasola
intitulatio: [ 29va] E3N nom de nostre Senyor deu sia. Nos huc danglesola Caualler Canceller e Camerlench del molt alt he molt excellent princep e senyor. Lo Senyor en Marti per la gratia de deu Rey darago … e ylles de aquella
dispositio: Considerants que con lo dit Senyor Rey vingut dela prosperada conquesta del regne de Sicilia encontinent fossen fets ala sua reyal dignitat greus e grans clamors … [ 45ra] … he ab lo segell de nostre offici enpendent esser segellada
datatio: Dada En Mallorques adeu dies de Juny. En lany dela Natiuitat de nostre Senyor. Mil CCC. Noranta vuyt. Vist Petrus Cantonj
conf.: Senyal den [f. 45rb] huc danglasola … E per lo dit Senyor visrey enlo Regne de Mallorques he ylles de aquell (…) Jn xcvij feta la dita. Jn cxija. aquells no etc.
Record Status Created 1996-09-14
Updated 2008-01-16