Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3058
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols presentats fora de Corts a Lleida pels síndics mallorquins
Date / Place promulgat Lleida 1380
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Note li oferien un donatiu per a la defensa de Sardenya
Subject Mallorca (regne)
Catalunya-Aragó (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10444
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 142r-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols presentats fora de Corts a Lleida pels síndics mallorquins, promulgat 1380
Incipit & Explicits rubr.: [ 142] Que les causes ciuils o crimjnals no puxen esser tretes fore lo present Regne e que ajnstancia de misserables persones ne de altres qualseuol algu dels habitadors no puscha esser forsat de pledejar ne respondre fore lo Regne posat que Barchalona o altres lochs fos trobat
rubr.: Capitula curiarum ylerde concessa siue facta per Serenissimum dominum jnfantem Johannem M CCC lxxx
dispositio: J5tem com vos Senyor haiats donades E fetes donar sentencjas fore lo dit Regne de Mallorques … [ 142v] … amaior confirmatio e corroboracio deles dites ffranqueses per vos dit Senyor e per vostro prjmogenit atorgades e Jurades Plau al senyor Rey Narcisus proamaior confirmatio e corroboracio deles dites ffranqueses per vos dit Senyor e per vostro prjmogenit atorgades e Jurades Plau al senyor Rey Narcisus protonotarius
ID no. of Witness 2 cnum 9875
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness ff. 99ra-103rb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols presentats fora de Corts a Lleida pels síndics mallorquins, promulgat 1380 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 99ra] Capitols de leyda prouehits segons capitols de corts generals obtenguts lany M ccc lxxx
acc.: Capitula infrascripta prouisa fuerunt per actum curiarum generalium per dominum Regem petrum in Ciuitate ylerde Anno domini Mo ccco Octuagesimo
tit.: que no sien tanguts ixir fora lo Regne
dispositio: J3tem com vos senyor aiats donades o fetes donar sentencias fora lo dit Regne de Mallorques … [ 103rb] … e siu era que cayga en pena de C. Morabatins dor Narcisus primo
Note segueixen textos en llatí fins al f. 108
ID no. of Witness 3 cnum 2882
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 82-86
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols presentats fora de Corts a Lleida pels síndics mallorquins, promulgat 1380
Incipit & Explicits intitulatio: [ 82] N11os petrus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritaniem
pream.: Quoniam Curia generalis (…) M. ccc. octuagesimo tercio in uilla Montissoni … et sunt tenoris sequentis
dispositio: M3olt alt et molt excellent senyor con per raho deles malalties que huy son en la present uila de Fraga … [ 86] … e de fet sia tornat en la dita cort per continuar celebrar e finar aquella
conf.: Q2uenerabilis [sic] in christo patris (…) Quadragesimo Nono .R. Cancellarius
Note es copien estatuts i capítols de cort relacionats amb les peticions dels representants del Regne de Mallorca
Record Status Created 1996-09-14
Updated 2008-01-16