Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3056
Format llibre. edició. imprés
Author Bernat Fenollar
Joan Moreno
Jaume Gassull
el Síndic Comú
Narcís Vinyoles
Baltasar Portell
Title Lo procés de les olives. Lo somni de Joan Joan
Associated persons Vicent Pitarch (Ed.)
Lluís Gimeno (Ed.)
Salvador Jàfer (Prol. de)
Series L'Estel, 6
Place / Publisher València: Tres i Quatre
Date / Location 1988: pp. 306
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 41 R 849.9-17(467.3)"14"Pro
Source of Data for Works texid 5313 Baltasar Portell, Tenint molt offeses les mies orelles, escrit
texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1568 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
texid 4765 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Report dunes noues me força queus diga, escrit
texid 5318 Joan Moreno, Doliues lo past es fina pastura, escrit
texid 3585 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 5320 Síndic del comú dels Peixcadors: Lo, Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable, escrit
Record Status Created 1994-02-08
Updated 2005-04-11