Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3055
Authors Desconegut [?]
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén [?]
Titles Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant
Passió de Jesucrist
Parlament de comiat que tingueren Jesús i la Verge el dimecres sant
Incipit & Explicits rubr.: Aci comensa la contemplacio o comiat de la verge Maria del dimecres sant, com parlaren Jesucrist i la verge Maira familiarment de la passió de Jesucrist, e del procès que fou fet en la seva passió
text: Lo dimecres sant en la nit per precs de la gloriosa verge Maria
Date / Place escrit 1438 ad quem (Ms. BUB 559)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 2394 Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
texid 1814 Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
References (most recent first) Editat a: Arronis i Llopis et al. (2012), “Contemplació del dimecres sant. Presentació, anàlisi lingüística i edició”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 64 (= Miscel·lània Albert Hauf, 3) 170-81
Subject MARIOLOGIA
RELIGIÓ
CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11933
City, library, collection & call number Morella: Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella, Ms. 14. Codex Vicentinus. Vademècum del notari Francesc Manresa (BITECA manid 5030)
Copied 1301 1400 - [?]
Tortosa (i també Morella): 1428 ad quem - 1452 a quo (Bataller (2002: 276))
Title(s) Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem ?]
Incipit & Explicits rubr.: Contemplacio molt deuota e de gran ardor de cor del parlament que Jhesu christ hac ab la gloriosa verge Maria molt cordialment lo dimecres [sic] sant prenent comiat denunciantli les cruels penes e mort en lo seu sagrat cors adeuenjdores lo diuendres sant apres seguent
text: E donchs do dimarts [sic] sant en la nit … sacerdots dels juheus e phariseus e scriuans de la ley
Note en nota al text, M. Betí afirma que Jordi Rubió va comparar-lo amb l'imprès, i que en la seva opinió era “millor escrit i més ben perfilat”. Els fragments que se'ns han transmès es distancien bastant del text que duen la resta dels testimonis. Era la peça 30 del manuscrit i ocupava deu folis i una pàgina
ID no. of Witness 2 cnum 3154
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 77 (BITECA manid 1198)
Copied 1431 - 1460 (filigranes)
Location in witness ff. 43v-58v
Title(s) Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43v] Aci tracta com per prechs dela verge Maria Jhesu christ romas lo dimarts a vespre e e [sic] lo dimecrs [sic] sant tot lo die e planct dela passio
text: [L]3O dimecres sant en la nit per prechs dela gloriosa verge Maria … [ 58v] … ab la creu al coll a crucificara a monticaluari entre dos ladres e la verge gloriosa nol conech tal lo hauien aparellat deo gracias
ID no. of Witness 3 cnum 3025
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana, Rediano 149 (segona part) (BITECA manid 2058)
Copied 1431 - 1500
Location in witness ff. 163rb-167ra ff. liiirb-lviira
Title(s) Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 163rb] [L]2O dimecres sant en la nit per prechs della gloriosa verge maria Jhesus crist romas raposar tota la njt e tot lo dimecres sant en la casa della gloriosa … [ ra167] … ab la creu al coll a crucificar ha munti lo caluari entre dos ladres e la gloriosa nol conech tal lo auien aparallat
ID no. of Witness 4 cnum 3015
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 559 (BITECA manid 1301)
Copied Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25
Location in witness ff. 24-40
Title(s) Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 24] Contemplacio del dimecras sant com ihesucrist e la uerge maria parlaren molt famjliarment ensemps e de que parlaren
text: L3O dimars sants en la nit per prechs dela gloriosa uerge maria … [ 40] … laujen aparellat los jueus com ara oyrets
ID no. of Witness 5 cnum 3083
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.II.12 (BITECA manid 1787)
Copied 1441 - 1460 (Castañeda Llibre del bisbe de Jaen ff. 1-48 i textos dels ff. 104-108)
1761 - 1800 (filigrana de la resta dels tractats (ff. 49-103))
Location in witness ff. 55v-61
Title(s) Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 55v] Contemplacio del Dimecres Sant com parlaren Jesu Christ e la Verge Maria gloriosa familiarment de la Passio de Jesu Christ
text: Lo Dimecres sant en la nit per prechs de la gloriosa Verge … [ 61] … a Crucificar a Monticalvari entre dos Ladres e la gloriosa nol Conceh tal lo avian aparellat
ID no. of Witness 6 cnum 1213
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 451 (BITECA manid 1141)
Copied 1441 - 1460 (J. Riera)
1476 - 1500 (filigranes)
1401 - 1500 (catàleg)
1426 ? - 1450 ? (Izquierdo)
Location in witness ff. 1-4v
Title(s) Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1] la vostra honor es mja ela mja es vostra eja mara mja … [ 4v] … able creu alcoll crucificar amonti caluarj entra dos ladres e la gloriosa nol conech tal lo agueren aparalat lous [sic] jueus com per auant hoyrets
Condition acèfal
ID no. of Witness 7 cnum 2876
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular de Mallorca, 15533 (BITECA manid 2381)
Copied 1451 - 1510 ca.
Location in witness ff. 1-15
Title(s) Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aci comensa la contemplacio o comiat dela uerge maria del dimecres sant com parlaren Jesuchrist e la uerga maria familiarment de la passio de Jesuchrist e del proces que fonch fet en la passio de Jesuchrist
text: L2o dimecres sant en la nit per prechs de la gloriosa uerge maria … [ 15] … ab la creu al coll a croxificar a monticaluarj entra los dos ladres e la gloriosa no Lo conech tal lo haujen aparalat
References Tractat a: Arronis i Llopis et al. (2012), “Contemplació del dimecres sant. Presentació, anàlisi lingüística i edició”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 64 (= Miscel·lània Albert Hauf, 3) 156
Note Segons Arronis & Mas (2012: 156) aquesta obra no es pot identificar amb la Contemplació del dimecres sant
ID no. of Witness 8 cnum 12334
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 2056 (BITECA manid 2057)
Copied Napoli: Joan Loret (notes al f. 1: “Scriptus per Joan Loret Neapoli, Regnante Alfonso. Anno 1454” (marge inferior) i “Scriptus est hic liber Anno Christiano MXXXXLIV. Neapoli” (marge superior, sobre la primera columna)), 1454
Title(s) Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem
ID no. of Witness 9 cnum 3149
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-III-26 (BITECA manid 1791)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca.
Johannes Rosenbach,
Location in witness ff. i iiiiv- k [viii] pp. 118-141
Title(s) Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ iiiiv] Com la verge maria conuida son fill iesus al diious a fer la cena e lo diuendres
text: [L]o dimarts sanct en la nit per prechs dela beneyta verge Maria Jesu christ romas a reposar tota la nit e lo dimecres sanct en la casa dela gloriosa en bethania … [ k [viii]] … quant Jesu christ ameuauen ab la creu al coll a crucificar a mont caluari entre dos ladres e la verge maria nol conegue tal lo hauien apparellat
Record Status Created 1996-09-12
Updated 2013-07-01