Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3053
Name Pere d' Albalat, Bisbe de Lleida [1236 - 1237]
Sex H
Title Bisbe de Lleida 1236 - 1237
Bisbe de Tarragona 1238 - 1251
Milestones Mort Tarragona 1251
Associated Persons servidor de/d': Gregorius IX, Papa (1231 a quo) (era home de confiança)
germà de/d': Andreu d' Albalat, Bisbe de València [1248 - 1276]
Affiliation clergue secular
fe catòlica romana
Other Associations with Works texid 1448 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304
Note havia estat visitador dels monestirs benedictins de Tarragona
Record Status Created 2000-11-09
Updated 2018-04-06