Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3051
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Heinrich Schipperges
Title La medicina en la Edad Media Latina
Source Historia Universal de la Medicina
Source associated persons Pedro Laín Entralgo (Comp.)
Place / Publisher Barcelona: Salvat
Date / Location 3 1972: pp. 181-241
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) S 61(09) LAT
Source of Data for Works texid 1630 Desconegut, Tròtula (tr. Giovanni Foligno), traduït 1375 a quo
texid 1595 Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra'ili… De la coneixença de les orines (tr. Desconegut), traduït 1392 a quo
Source of Data for Persons bioid 2357 Alfano, Bisbe de Salerno [1058 - 1085]
bioid 1850 Constantinus Africanus, metge
Record Status Created 1993-11-04
Updated 2011-04-06