Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3050
Format tesis. edició. dactiloscrit
Author Asunción Escudero Mendo
Title Manuscritos de la Biblioteca de Catalunya de interés para la farmacia y las ciencias médicas, en particular el “Tresor dels pobres”
Place / Publisher Barcelona: Universitat de Barcelona
Date / Location 1993:
Note tesis llegida el 1993 a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) Reserva
Source of Data for Works texid 1579 Joan XXI, Papa, Tresor de pobres (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1360 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 815 MS: Joan XXI, Papa, Tresor de pobres (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1360 [?]. Barcelona: Catalunya (BNC), 864, 1392-04-04
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1354 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 87. 1501 [?] - 1550 [?]. Desconegut, Bestiari (tr. Desconegut), escrit 1350 - 1400.
manid 1950 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 310/5. Ripoll:, 1376 - 1425. Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 1886 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 423. 1491 - 1500. Salvador Vilà, Dels nodriments dels cavalls i de les mules, escrit 1475 - 1500.
manid 1236 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 490. 1458 a quo - 1500 [?]. Joan, Profecia d'un frare de l'orde de Cistell, escrit 1373 [?].
manid 1192 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 850. 1301 - 1400. Mauro, Arquebisbe de Arquebisbat de Narbonne, Nota de meteorologia astrològica, traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1583 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 864. Galceran Marquet, 1392-04-04. Desconegut, Recepta. Confecció de litarge, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1838 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 881. 1459-04-12. John of Saxony, Flor dels savis (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1098 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1276. Antoni Miquel, 1401 - 1500. Desconegut, Conjur tudesc, escrit 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2270 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1486. 1301 - 1310. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1891 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1829. 1431 [?] - 1460. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?].
manid 1600 MS: Los Angeles: L. M. D. Biomedical Library UCLA (John A. Benjamin Collection of Medical History), BENJ. Ms. Coll. no. 1.4. 1466 ca. Desconegut, Nota sobre el compte de la lluna per a les sagnies, escrit 1466 ad quem.
Record Status Created 1993-11-03
Updated 2011-03-23