Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3047
Authors Sanç I, 1r. Rei de Mallorca
Titles Franqueses de Mallorca
Date / Place escrit 1324 ad quem
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject DRET
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 2863
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 5 (BITECA manid 1287)
Copied 1391 ca. - 1450 ca. (catàleg)
Location in witness ff. 132v-169v ff. lviv-xciiiv
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 132v] En nom del honipotent … franchees e libertats e priuilegis (…) per lo molt noble senyor en Sanxo (…) Rey de Mallorches (…) sa entere pare seu
text: E5N nom de nostre senyor … [ 137] … publich e acustumat senyal
rubr.: aquesta es la carta de la ordinacio dela armada
text II: Sapien tuyt que consarrayns … [ 169v] … mcccxxxij (…) e pobladors del regne de maiorches
auten.: Jo en bernat de pug daluch notari … et clausi meo publico [signo]
ID no. of Witness 2 cnum 10327
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 36 (BITECA manid 2843)
Copied Mallorca (illa / illes): Theseu Valentí (f. 7v), 1495 (catàleg)
Location in witness ff. 2-78
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Rubricha deles dictions
índex: [ 2ra] A. Adulteri [afegit posteriorment: Aduocats y procuradors] … [ 5ra] … xexantena Lxxij.
rubr.: [ 7] Sumari e reportori deles francheses e priuilegis del Regne de Mallorques
prol.: S8ENTENTIA es de Homer poeta grech les coses poques preualer algunes vegades ales majors … [ 7v] … acceptareu com sia stada dedicada al nom gloria e Jnmortalitat vostra
tit.: [ 8] A. Adulteri
text: Negu no pot esser punit de adulteri en bens ni en persona si donchs noy ha clam del marit o dela muller … [ 78] … ypotheca. Prouisio sobre les ypotheques de les mulers e franchesa es en libre den S. pere en cartes cxxxxiiij. La .i. pagina comensa petrus dei gracia
Note moltes anotacions afegides posteriorment
ID no. of Witness 3 cnum 10328
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 37 (BITECA manid 2844)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699 (catàleg)
Location in witness ff. 1 s/n-188
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem [?]
Incipit & Explicits índex: [ 1ra s/n] A. Aduocat y procurador fol. 2 … [ 9v s/n] … Y. Ypotheca fol. 188
rubr.: [ 1] Sumari, e, reportori de las franquezes ,e, Privilegis del Regna de Mallorca manat recopilar per Su Senyoria Dels Attes y Molt Magnifichs .SSrs. Nicolau Rossiñol Çagranada Donzell, Antoni Custurer, Pere Jordi Armengol Ciutadans, Joan Ferregut, Antt. Busquets, Mercaders, y Damiá Cassá Ferrer Jurats dela Vniuersitat Ciutat y Regna de Mallorca
prol.: Sentencia es de Homero Poeta … [ 1v] … e immortalitat vostre
tit.: [ 2] Aduocats y Procurador
text: Los advocats, y Procuradors dins tres anys han de demanar sos salaris … [ 188] … Ypotheca. Prouisio sobre las hypothecas delas mulers é franquesa es en llibre den Sant Pere en car. 144 enla 1. pagina comensa Petrus Dei gracia
Note s'ha afegit: “Aforar. La forma com se ha de afforar apar enlo llibre ex.vi dela Vniuersitat dels anys 1582. 1583 y 1584 en car. 514.”, “Que Comissaris no puxan vsar en Mallorques en en llibre den sant Pere en Cart. 159”
ID no. of Witness 4 cnum 10217
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 121v-123v
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem
Incipit & Explicits intitulatio: [ 121v] Nouerint vniuersis Q. coram nobis Sancto dei gratia Rege … et ceritanie
intr.: (…) … [ 122] … apponi sigillum
datatio: est actum Perpiniani octauo jdus nouembris anno domini MCCC xviiij
conf.: Ego laurentius plasentia scriptor … et consueto sig ✠ no
dispositio: Nigu de adulteri no sie punit en bens ni en persona … [ 123v] … segons que en vostres franquesas es contengut
Note text de molt mal llegir pels forats al paper provocats per la corrosió de la tinta
Record Status Created 1996-09-11
Updated 2008-01-16