Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3038
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3623
Martí de Viciana, Governador de La Plana. Lletra a dona Damiata
Language català
Date escrit 1477 ca.
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 | Antic 13208
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 55-56v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 55] Letra tramesa per lo noble Mossen Marti de Viciana Gouernador en regne de Valencia a la noble dona damiata muler sua
text: En aquesta Prouincia arribat he trobat molt noble senyora axi dels bandolers com de altra manera de gent tantas questions que de deu hores del dia una tan sola me resta pera descans de mon treball … [ 56v] … Perque Senyora yo vos deman de merce axi legintla com practicant tingau recort de mostrar o ferla saber a vostres fills prenint de mi ab amor lo treball que vostra virtut me fa yo no senta scripta de la ma de aquell que les vostres besa
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Note la mateixa mà que transcriu el text ha fet una anotació en castellà sobre les característiques d'aquesta traducció, falsament atribuïda a Aristòtil
Record Status Created 1997-11-13
Updated 2000-10-24