Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3033
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Titles Privilegis
Date / Place promulgat València 1249-07-07
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Ciutat de Mallorca
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10308
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 15 (BITECA manid 2835)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. 151v-152
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Privilegis, promulgat 1249-07-07
Incipit & Explicits rubr.: [ 151v] L3a ffranquesa atorgada per lo molt magnjfich senyor Rey en Jaume de recordable memoria sobre lo vniuersal regiment del Regne de Mallorca
intitulatio: S2apieu tuyt que Nos en Jaume per la gracia de deu Rey de Arago … e senyor de Monpeyler
text: per nos e per los nostres atorgam a vos tots vniuerses consengles prohomens eala vniuersitat de Mallorques presents e sdeuenjdors per tots temps que legue a vos hauer per tots temps sis Jurats … [ 152] … empero totes cosas atorgam avos e als vostres per tostemps dementre que aquells jurats ben e ffaelment en aquell offici se hauran
datatio: dada la carta a valensia a .vij. dies anants de Juliol del any de nostre senyor .M. cc. Quorantanou
Condition fragment
Note segueix un text en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 10422
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 27v-28v
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Privilegis, promulgat 1249-07-07
Incipit & Explicits intitulatio: [ 27v] Sapien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … e senyor de Muntpesler
dispositio: per nos e per los nostros atorgam a uos tots e \vniuerses/ sengles prohomens e ala vniuersitat de Mallorques presents e esdeuenidors per tots temps que lega a uos hauer per tot temps .vj. jurats habitadors … [ 28v] … que aquells jurats be e feelment en aquell ofici se hauran
datatio: Dada la carta a valencia .vij. dies anats de juliol lany de nostre senyor M.CC quoranta nou
Note la data està esmenada
Record Status Created 1996-08-26
Updated 2008-10-14