Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3033
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Harold Grover Jones
Title Hispanic Manuscripts and Printed Books in the Barberini Collection, I. Manuscripts - 2. Printed Books
Series Studi e Testi, 280-281
Place / Publisher Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana
Date / Location 1978: pp. 347
Volumes 2
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) Dentro Literatura R.027.4(45.631)Stu Sala
Santiago de Compostela: BUS: Filoloxía Dentro Literatura R.027.4(45.631)Stu Sala
Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Dentro Literatura R.027.4(45.631)Stu Sala
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1887 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 311. 1441 - 1456. Desconegut, Taula dels dies malaventurats segons sant Jerònim, compilat 1400 [?] - 1450 [?].
copid 2044 Ed.: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica (Stamp. Barb.), S.II.8. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
Source of Data for Libraries libid 1009 Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica
Source of Data for References bibid 3034 Pijoan (1912-14), “Miniaturas españolas en manuscritos de la Biblioteca Vaticana”, Escuela española de arqueología e historia en Roma. Cuadernos de trabajo
Record Status Created 1992-11-24
Updated 2011-03-28