Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3032
Name Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada, Marqués del Saltillo
Sex H
Title Marqués del Saltillo
Milestones Naixement 1893
Mort 1957
Associated Persons altre: Gener VI Rabassa de Perellós i de Rocafull, 1r. Marqués de Dos Aguas [1699]
Affiliation Malta
noble
fe catòlica romana
References (most recent first) Tractat a Bru de Sala i de Valls et al. (1998), Nobiliari del reial cos de la noblesa de Catalunya 117
Note la seva biblioteca passà a la Real Academia de la Historia
Record Status Created 2000-10-03
Updated 2018-04-06