Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3030
Format manuscrit. trans./imatge. microfilm
Title Microfilm de l'exemplar CF/2 de la Biblioteca Universitària de València. Somni de Joan Joan i Procès de les olives
Date / Location 1992:
Held by València: Universitària Microfilm 22(2-3 Microfilm 20(1-2
València: Universitària Microfilm 22(2-3 Microfilm 20(1-2
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1114 Ed.: València: Universitària, Bh CF/2. València: Lope de la Roca, 1497-10-14. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
Record Status Created 1992-11-03
Updated 2009-03-31