Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3025
Authors Joan Basset
Titles Dompna valén de lial valor, tembre
Incipit & Explicits text: Dompna valén de lial valor, tembre … e si·us dich fals que lamp del cel me fira
Date / Place escrit 1400 - 1425
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: ababcdcd
References (most recent first) Basset et al. (2008), “Dompna valen de lial valor, tembre [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 124
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 105 , n. 14.8 (131:60)
Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló 64 , n. xiv (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3446
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. clxxxv f. 135
Title(s) Joan Basset, Dompna valén de lial valor, tembre, escrit 1400 - 1425
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxv] Sparça basset
text: Dompna valen de tal valor e tembre … E sius dich fals que lamp del cel me fira
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1996-08-26
Updated 2012-01-28