Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3025
Name Guillem Anglès (Lloc vinculat València [?])
Sex H
Milestones Lloc vinculat València [?]
Mort 1368
Author of texid 4785 Guillem Anglès, Exposició breu gramaticalment en romanç del canon, escrit 1368 a.
References (most recent first) Tractat a Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 290
Record Status Created 2000-09-29
Updated 2018-04-06