Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3017
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Albert G. Hauf i Valls
Title Dues versions iberoromàniques de l'Opus agriculturae de Pal·ladi. Petita mostra lexicogràfica
Source La Corona d'Aragó i les llengües romàniques. Miscel·lània d'homenatge per a Germà Colon
Source associated persons Günter Holtus (Ed.)
Georges Lüdi (Ed.)
Michael Metzeltin (Ed.)
Place / Publisher Tübingen: Gunter Narr
Date / Location 1989: pp. 383-93
Source of Data for Works texid 1795 Palladius Rutilius, Llibre d'agricultura (tr. Ferrer Sayol, Ciutadà Barcelona), traduït 1380 - 1385-07
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1029 MS: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6437. 1451 [?] - 1500 [?]. Palladius Rutilius, Llibre d'agricultura (tr. Ferrer Sayol, Ciutadà Barcelona), traduït 1380 - 1385-07.
Source of Data for References bibid 3019 Giner Sánchez (1983), “Descripció dels manuscrits dels fons Serrano i Morales [tesina]”,
bibid 3018 Giner Sánchez (1986), “El tractat d'agricultura de Pal·ladi. Una còpia feta de la traducció de Ferrer Sayol”,
Record Status Created 1992-10-10
Updated 2012-04-20